Hopp til innhold

Retten har avgjort at Bob må dø

Hunden Bob har hatt en dødsdom hengende over seg i to år. Nå fastslår lagmannsretten at den ti år gamle blandingshunden kan avlives.

Hunden Bob har hatt en dødsdom hengende over seg i to år. Nå har retten avgjort at han må dø.

FOTO: Noah

Blandingshunden Bob

VARETEKT: Hunden Bob har de to siste årene sittet i varetekt, etter at han i 2015 oppførte seg truende mot forbipasserende på Grønland.

Foto: NOAH

Høsten 2015 ble blandingshunden Bob sendt i varetekt på kennel. Siden har han blitt sittende i påvente av at flere rettsinstanser skal avgjøre hans skjebne.

Nå har lagmannsretten kommet frem til at hunden, som er en blanding av bokser, schæfer og rottweiler, kan avlives i tråd med politiets opprinnelige vedtak.

Vant ikke frem med klage

Bakgrunnen for avlivingsvedtaket var at Bob hadde oppført seg truende mot flere forbipasserende på Grønland i Oslo, og påført en kvinne blåmerker og riftskader.

I oktober samme år fattet politiet vedtak om å avlive hunden med bakgrunn i hundelovens paragraf 18.

Eieren til hunden, Arild Nyrud, klaget vedtaket inn for Politidirektoratet, som opprettholdt vedtaket. Eieren tok saken videre til Oslo tingrett i 2016, men vant ikke frem der heller.

Nå altså har Borgarting lagmannsrett behandlet anken, og kommet frem til at Bob kan avlives i tråd med politiets opprinnelige vedtak.

Dommen er imidlertid ikke enstemmig: To av de tre dommerne i lagmannsretten kom frem til at tingrettens vurdering var riktig, mens den tredje mente at politidirektoratet har satt terskelen for avliving for lavt.

Dommen slår fast at partene stort sett er enige om hendelsesforløpet som førte til at Bob ble tatt i varetekt og vedtatt avlivet, og at uenigheten har vært over om hendelsen er alvorlig nok til at det er forholdsmessig tiltak å avlive hunden.

Advokatfullmektig Kaija Bjelland hos regjeringsadvokaten hadde onsdag ettermiddag ennå ikke diskutert dommen med sin klient, som formelt er Justisdepartementet.

– Staten registrerer at flertallets avgjørelse er i tråd med deres syn. Dissensen i avgjørelsen går på hvorvidt hendelsene var ekstraordinært fremkalt, og ikke om de var alvorlige, sier Bjelland i en kort kommentar til NRK.

Vil ta saken til høyesterett

Siri Martinsen, Noah

VIL ANKE: Siri Martinsen i Noah, organisasjonen for dyrs rettigheter håper å kunne ta saken til Høyesterett.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

Flere har engasjert seg i saken til Bob, blant dem 7000 medlemmer av den egne støttegruppen på Facebook.

For dyrevernsorganisasjonen Noah, som har støttet hundeeieren i prosessen, kommer dommen som et sjokk.

– Det er helt uvirkelig og skremmende. Det betyr at enhver hund i Norge, uansett hvor snill og omgjengelig den er, står i fare for å bli avlivet. Det er en skandale at rettens flertall ikke har lagt vesentlig vekt på adferdstester og hvordan Bob faktisk er som hund, sier Noah-leder og veterinær Siri Martinsen kort tid etter å ha sett dommen.

Hun har selv undersøkt hunden flere ganger, og viser til at begge de to sakkyndige veterinærene som har vurdert Bob, har forklart i retten at hunden ikke er aggressiv eller nervøs.

Noah har allerede drevet innsamling for å dekke hundeeierens utgifter til kennel og advokat. Nå håper Martinsen å kunne samle inn penger til å ta saken videre til Høyesterett.

– Vi mener Bob fortjener det, men det som er enda viktigere, er at dette kan ramme alle vanlige norske familiehunder, sier Martinsen.

Bob blir atferdstestet av veterinær.

MÅ DØ: Blandingshunden Bob har sittet på kennel i to år, mens avlivingsvedtaket har blitt klaget hele veien til lagmannsretten. Nå har retten kommet frem til at politiets vedtak blir stående.

Foto: NOAH

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger