Hopp til innhold

Ny runde i retten: Politiet vil avlive Bob (10)

Hvor lav terskel skal det være for å avlive hunder? Dette er et av spørsmålene som blir stilt når saken mot hunden Bob nå blir tatt opp i Borgarting lagmannsrett.

Hunden Bob leker med en ball under en atferdstest.

Hunden Bob er ifølge eier, veterinær og daglig leder på kennelen han bor på en snill og leken kar tross sin høye alder. Her leker han med en fotball under en av atferdstestene han har vært igjennom de siste årene."

Foto: NOAH

Det var for nøyaktig to år siden at Bob ble sendt i varetekt på kennel etter å ha hoppet på en kvinne på Grønland i september 2015.

– Det var et ganske stort blåmerke og et rift i huden. Jeg måtte ta stivkrampesprøyta, sier kvinnen.

Hunden hoppet også mot flere andre forbipasserende. Etter hendelsen fattet politiet et vedtak om at Bob skulle avlives i medhold av hundeloven §18.

Eieren til hunden, Arild Nyrud, klaget på vedtaket. Men klagen ble ikke tatt til følge av politidirektoratet. Heller ikke i tingretten i 2016 vant eieren frem. Nå er saken oppe i Borgarting lagmannsrett.

– Jeg har venta i to år, og det er ikke noe gøy. Jeg trodde det skulle gå bra sist, men så gjorde det ikke det. Så jeg krysser fingrene, sier Nyrud til NRK.

Han har fått støtte av dyrerettighetsorganisasjonen NOAH for å samle inn penger til den pågående ankesaken, og for å finansiere den ti år gamle hundens opphold ved kennelen.

– Det koster cirka 300 kroner dagen å holde ham på kennel. Uten støtten hadde det ikke gått, det hadde vært helt umulig, sier han.

Uenighet om grensene for avliving

Bob er en blanding av boxer, schæfer og rottweiler og veier mellom 40 og 50 kilo. Ifølge både eier og veterinær han en vennlig hund som er glad i mennesker. Han har blitt atferdstestet ved flere anledninger.

– Han har fremstått som en usedvanlig vennlig, rolig og snill hund, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, til NRK.

Bob blir atferdstestet av veterinær.

Eieren til Bob mener at blandingshunden er svært glad i nye mennesker. Bildet tatt under atferdstestene viser en blid og fornøyd Bob som slikker veterinæren i ansiktet

Foto: NOAH

Det hersker likevel uenighet mellom staten og hundeeieren om Bob utgjør en fare for mennesker.

Uoverensstemmelsen, som nå tas opp i lagmannsretten, knytter seg til spørsmålet om hvorvidt avliving er et uforholdsmessig tiltak.

Sist gang saken ble tatt opp i retten, ble det konstatert at det er en risiko for at Bob også i fremtiden vil kunne skade mennesker, og skape utrygghet. Dette står i dommen utstedt av tingretten i fjor, hvor det også legges til grunn at atferdstester ikke er utført i tett befolkede områder.

Advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten, Kaija Bjelland, understreker at dette er en sivil sak – ikke en straffesak.

Ønsker å gjennomgå loven

Arild Strømmen, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, sier at departementet ikke uttaler seg om enkeltsaker.

Stortinget har bedt regjeringen komme med en helhetlig gjennomgang av hundeloven av 2003, for å sikre at reglene om hundehold bygger på et godt og velfundert grunnlag. Vedtaket er under behandling i Justis- og beredskapsdepartementet, skriver Strømmen i en e-post til NRK.

En revurdering av hundeloven er fremmet også av NOAH, som mener loven brukes til å avlive hunder på tynt grunnlag.

Dommen er ventet å falle innenfor lovens frist, som er på fire uker. Staten ønsker ikke å kommentere saken før dommen foreligger. Arild Nyrud håper på alt annet enn avliving.

– Jeg håper å få ham tilbake, eller eventuelt at han omplasseres. Han er jo kompisen min, vi er en flokk.

AKTUELT NÅ