Hopp til innhold

Representantskapets brev til Stortinget: Tangen-avtalen går utenfor rammeverket

Representantskapet mener avtalen som er inngått med Nicolai Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank. I tillegg ber de om egne kontrollrutiner.

 Leder av representantskapet i Norges Bank Julie Brodtkorb

Leder av representantskapet, Julie Brodtkorb.

Foto: Vidar Ruud / NTB SCANPIX

Saken oppdateres

Representantskapet skriver at de vil «bemerke at arbeidsavtalen med underliggende avtaler, erklæringer og garantier fra ulike parter utløser behov for etablering og dokumentasjon av nye kontrolltiltak utover de eksisterende kontrollene i Norges Bank».

«Å kontrollere gjenstående risikoer og etablere rammer for hvordan risikoer skal håndteres vil være en viktig oppgave for Norges Bank, hovedstyret og sentralbanksjefen, framover».

Det vil si at man må få på plass egne kontrollrutiner.

Leder av representantskapet, Julie Brodtkorb sa at ansettelsesavtalen til Tangen går utover normalen i Dagsnytt 18.

– Det er viktig for tillitten til Norges Bank at man er trygge på at man har kontroll med at denne avtalen følges, og det er det ikke representantskapet som skal ha tilsyn med, det er et personalansvar.

Da ser vi at siden denne avtalen avviker fra andre ansettelsesavtaler i banken, så er det nødvendig at de ser på at man har tilstrekkelig med kontrolltiltak.

Olsen: – I ferd med å sluttføre arbeidet

– Vi merker oss at representantskapet peker på at alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, og etablering av tilstrekkelige interne kontrolltiltak gjenstår. Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, og det vil som planlagt være på plass når Nicolai Tangen tiltrer i sin stilling. Slik vil hovedstyret legge til rette for at representantskapet kan ivareta sitt tilsynsansvar, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Sentralbanken skriver i meldingen at det er etablert mekanismer som sikrer at Tangen ikke vil ha innflytelse på sine fondsinvesteringer så lenge han er ansatt i Norges Bank, og at de etiske retningslinjene også gjelder for Tangen.

Representantskapet skriver også i brevet til Stortinget at «full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling. Informasjonsutveksling som sikrer innsyn og kontroll er nå begrenset, men rammer for dette arbeides det med internasjonalt».

Møttes i dag

Representantskapet i Norges Bank møttes i dag for å gjennomgå ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef, og besluttet å sende et brev til Stortinget.

– Vi har vedtatt å sende et brev til Stortinget fordi Stortinget er de som har utnevnt oss, og det er på vegne av de vi gjør tilsyn med Norges Bank, sier leder av representantskapet, Julie Brodtkorb.

Det er første gang representantskapet sender et slikt brev til Stortinget. Representantskapet er kontrollorganet til Norges Bank, og er utnevnt av Stortinget.

Ettersom representantskapet nå sender et brev – og ikke en «rapport» – så betyr det at dette formelt ikke nødvendigvis trenger å bli stortingsbehandlinget, etter det NRK forstår. Et brev er formelt sett mildere enn en rapport ville vært.

Gjennomgikk svarene fra hovedstyret

Brodtkorb opplyste tidligere i dag at representantskapet har vært enstemmig.

På dagens møte har de gått gjennom merknadene de sendte hovedstyret 11. mai, og sett på svarene de har fått fra hovedstyret på disse.

Representantskapet sender vanligvis en tilsynsrapport til Stortinget en gang i året, og sendte rapporten for 2019 i mars i år.

– Vi sto i den problemstillingen da om vi skal vente til mars neste år om å sende det over til Stortinget, eller om det er mer hensiktsmessig å rapportere nå. Vi fant det hensiktsmessig å rapportere nå, sier Brodtkorb.

Les også: Her er Nicolai Tangens ansettelsesavtale

Lysbakken: – Må vurdere om Tangen kan tiltre

– Det er riktig og nødvendig av representantskapet å sende saken til Stortinget. I behandlingen av brevet må Tangens tiltredelse bli tema, sier SV-leder Audun Lysbakken og legger til:

– Stortinget må gjøre en konkret vurdering av om Tangen kan tiltre. SV mener det er dypt problematisk at interessekonfliktene ikke ser ut til å være løst, og at Tangen fortsatt ikke viser forståelse for at skatteparadis er et onde som må bekjempes.

SV-leder Audun Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken.

Foto: Terje Bendiksby

Han mener hovedstyret i Norges Bank burde ventet med å bekrefte ansettelsen før representantskapet hadde ferdigbehandlet saken.

– Den beslutningen kan ikke hindre Stortinget i å gjøre en vurdering av om Tangen kan tiltre. Også oljefondet er avhengig av politisk tillit.

Stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener også at saken må få en grundig behandling.

– Det er helt nødvendig at både Stortinget og befolkningen kan ha tillit til at prosessene rundt en slik ansettelse er gode og ryddige, sier han.

– Når representantskapet når sender et brev understreker det alvoret i denne saken. Jeg ser frem til å bidra til at saken får en grundig behandling som reflekterer sakens alvorlighetsgrad, sier Grøvan

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier til NRK at det er svært uvanlig og alvorlig å få et slikt brev fra Norges Banks representantskap.

– Det viser at det har vært viktig å gå ansettelsen etter i sømmene. Det er bra at Stortinget nå får mulighet til å gå inn i representantskapets vurderinger, sier hun.

Rødt: Stiller spørsmål om sentralbanksjefen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes opplyser at de vil fremme et forslag fredag hvor de ber regjeringen undersøke hvorvidt sentralbanksjef Øystein Olsen har overholdt sine tjenesteplikter.

Bjørnar Moxnes blir intervjuet i Vandrehallen på Stortinget

Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det som har framkommet de siste ukene om Tangen-ansettelsen, som bekreftes av representantskapet avgjørelse i dag, gjør at det er grunn til å spørre om sentralbanksjefen har overholdt sine tjenesteplikter, sier Moxnes.

Han mener sentralbanken ikke har gjort en god nok jobb med å innhente dokumentasjon på Tangens eierskapsinteresser og medinvestorer.

– Resultatet er at vi i dag ikke kan være sikre på om Tangens personlige interesser, forretningsvirksomhet og øvrige engasjementer blir en belastning for Oljefondet og Norges Bank.

Kom med kritikk av prosessen

De siste ukene har representantskapet gransket ansettelsesprosessen av hedgefondforvalteren Nicolai Tangen, og brukte uvanlig sterke ord om prosessen da de oversendte sine merknader i et brev til Norges Banks hovedstyre i midten av mai.

Etter å ha stilt en rekke kritiske spørsmål i flere runder, konkluderte tilsynsorganet med at det var svært uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som sjef for oljefondet, var avklart før ansettelsen.

Representantskapet pekte på forholdene rundt hvorvidt han ville ha stemmekontroll og være hovedeier i Ako Capital måtte bli avklart før hovedstyret skulle behandle Tangens ansettelsesavtale 27. mai.

28. mai ble avtalen offentliggjort som viste at Tangen fortsatt vil beholde en betydelig eierandel i selskapet sitt samtidig som han skal være sjef for oljefondet. I tillegg kommer det frem at angens stemmerett i hedgefondet AKO Capital reduseres fra 78 til 43 prosent, og det oppnevnes en tillitsmann som vil utøve hans stemmeretter.

AKTUELT NÅ