Her er Nicolai Tangens ansettelsesavtale

Nicolai Tangen beholder fortsatt en betydelig eierandel i selskapet sitt, samtidig som han skal være sjef for oljefondet. – Det har aldri vært snakk om at jeg skal selge meg ut av AKO Capital, sier Tangen, som får en årslønn på 6,65 millioner kroner for å forvalte Norges sparepenger.

Nicolai Tangen på pressekonferanse hvor arbeidsavtalen hans ble presentert

NY SJEF: Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i oljefondet har vakt reaksjoner. Norges Banks kontrollorgan har kritisert ansettelsesprosessen og stilt spørsmål ved potensielle interessekonflikter og Tangens bruk av skatteparadis.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norges Bank og den nye oljefondsjefen Nicolai Tangen offentliggjorde i dag ansettelseskontrakten hans.

Der kommer det frem at Tangens stemmerett i hedgefondet AKO Capital reduseres fra 78 til 43 prosent, og det oppnevnes en tillitsmann som vil utøve hans stemmeretter.

Representantskapet – som kontrollerer Norges Bank – har krevd at arbeidsavtalen må sikre avstand mellom oljefondet og Ako-systemet, som Tangen leder, og Tangens personlige formue.

AKO Capital, som Tangen har tjent seg styrtrik på, har fond som er registrert i skatteparadiset Cayman-øyene, noe som har vakt reaksjoner etter ansettelsen.

– Skal ikke vite hva han investerer i

Norges Bank lister opp en rekke punkter som de viktigste i avtalen, deriblant rådgivningsselskapet Gabler Investmenst AS skal forvalte hans personlige formue, og at det ikke skal være noen kommunikasjon mellom Tangen og selskapet.

«Det innebærer at Tangen ikke vil vite hva han er investert i og sikrer at ikke uønsket informasjon tilflyter Tangen,» heter det fra Norges Bank.

Se oversikten over alle punktene i faktaboksen:

I avtalen kommer det også frem at Tangen i dag får rundt 66 prosent av overskuddet i AKO. Det skal reduseres til om lag 46 prosent.

Tangen: – Jeg gleder meg mer enn noensinne

Forvalter og milliardær Nicolai Tangen ble presentert som ny sjef for oljefondet i slutten av mars.

Oljefondet hadde da passert en verdi på 10.000 milliarder kroner.

– I dag er jeg veldig glad for å kunne legge frem avtalene som gjør at jeg kan skifte fra forvalter av min private formue, og overta som forvalter av Norges oljeformue, sier Tangen.

– Jeg gleder meg mer enn noensinne til å ta fatt på oppgaven til å forvalte pengene til dagens og fremtidige generasjoner nordmenn.

Tangen forsvarer bruk av skatteparadis

Hans plassering av formuen i skatteparadis, har vakt sterke reaksjoner. Det er blitt stilt spørsmål ved om vi kan ha en sjef av oljefondet som samtidig benytter seg av skatteparadiser.

«AKO og Nicolai Tangens investeringer i såkalte skatteparadiser har vært gjenstand for oppmerksomhet. AKO-fondene vil fortsatt være registrert på Cayman Islands, men Tangens investeringer vil forvaltes diskresjonært av et norsk foretak og kan endres over tid,» heter det i arbeidsavtalen.

– Jeg har et nyansert syn på skatteparadis. Det har naturligvis skjedd uheldige ting i skatteparadis, men det betyr ikke at alt som skjer der er galt, sier Tangen i dag.

– Det er helt klart sider ved skatteparadiser vi synes er svært uheldige. Det bør jobbes for mer åpenhet og å få harmonisert skattesystemer og regler slik at det ikke går an å misbruke til skatteunndragelser. Hovedproblemet knyttet til skatteparadiser må myndighetene løse.

Nicolai Tangen ankommer pressekonferansen hvor arbeidsavtalen hans ble presentert

FORTSETTER I SKATTEPARADIS: I arbeidsavtalen kommer det frem at fondene til Nicolai Tangens selskap fortsatt skal være registrert på Cayman-øyene.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sentralbanksjefen: – Noen har villet skape inntrykk av at vi ikke har vært grundige nok

Det har stormet rundt ansettelsen. Sentralt står potensielle interessekonflikter og bånd til skatteparadis.

Tangen har de siste 15 årene drevet og eid hedgefondet AKO Capital i London, med registrerte selskaper i skatteparadisene Caymanøyene og Jersey.

– Noen har villet skape et inntrykk av at vi ikke har vært grundige nok i ansettelsesprosessen. Det vil jeg tilbakevise. Vi har gjennomført en grundig bakgrunnssjekk av kandidaten, sier sentralbanksjef og styreleder i Norges Bank, Øystein Olsen.

Også visesentralbanksjef Jon Nicolaisen vektlegger at Nicolai Tangen ikke skal vite hva hans personlige formue investeres i.

– Hans samlede eierskap reduseres til 43 prosent. Så er det utnevnt en uavhengig tillitsmann som utøver hans eierskap på hans vegne. Denne tillitsmannen opptrer uten kommunikasjon mellom ham og Tangen så lenge Tangen leder oljefondet, og i seks måneder etterpå, sier Nicolaisen.

– Når det gjelder hans personlige investeringer, overføres de til Gabler AS. De skal bestemme hvordan midlene skal investeres. Her er det også en uavhengig fullmektig som skal ivareta Tangens interesser overfor Gabler. Det vil ikke være noen kommunikasjon mellom Tangen og denne advokaten så lenge Tangen er oljefondsjef, og i seks måneder etterpå.

Nekter å selge seg ut av selskapet sitt

Nicolai Tangen får en rekke spørsmål om hvorfor han ikke bare kan selge seg helt ut av selskapet sitt, for å få alle spørsmål om eventuelle interessekonflikter av veien.

– Det har aldri vært snakk om at jeg skal selge meg ut av AKO Capital. Det har ikke vært et alternativ. Da hadde jeg ikke søkt jobben, sier Tangen.

– Det har vært et grunnleggende premiss hele veien.

Tangen gjør det også klart at han ikke har vurdert å trekke seg etter at det har stormet rundt ansettelsen.

– Jeg har ikke vurdert å trekke mitt kandidatur, det er ikke sånn jeg er skrudd sammen. Det handler om å stå støtt i stormen – enten det er i media, eller det er når kapitalmarkedene flyr opp og ned.

Til tross for at Tangen og Norges Bank mener de har skapt tilstrekkelig tette skott mellom Tangen som oljefondsjef og Tangen som AKO-eier, har kritikken ikke stilnet.

Flere mener at arbeidsavtalen ikke løser problemene rundt interessekonflikter eller bruk av skatteparadiser.

– Vi kan ikke ha en vandrende interessekonflikt som sjef for oljefondet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Kontrollorganet kritiserte prosessen

Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, har brukt uvanlig sterke ord om ansettelsesprosessen da Tangen ble ny oljefondsjef.

Det har gransket prosessen og stilt sentralbanksjef Øystein Olsen en rekke kritiske spørsmål i flere runder, etter at de først ikke var fornøyde med svarene han ga.

Til slutt konkluderte Representantskapet med at det var svært uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som sjef for oljefondet, var avklart før ansettelsen.

Det krevde at forholdene måtte bli avklart før i går, 27. mai. Da ble ansettelsesavtalen behandlet i hovedstyret i Norges Bank.

– Det vi er opptatt av, er at når ansettelsesavtalen kommer opp i hovedstyret til Norges Bank 27. mai, kan det ikke settes noen spørsmålstegn mellom Tangens private interesser og oljefondets interesser, sa leder av representantskapet, Julie Brodtkorb, til NRK.

Julie Brodtkorp står utenfor lokalene til Norges Bank

KRITISK: Julie Brodtkorp og Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, har brukt uvanlig sterke ord om ansettelsesprosessen da Tangen ble ny oljefondsjef.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skatteparadis og luksusseminar

Allerede samme dag som Tangen ble presentert som den nye oljefondsjefen, reagerte flere på at han selv hadde bånd til skatteparadis. SV krevde en redegjørelse.

Deretter vakte det oppsikt og reaksjoner da VG avslørte at Tangen hadde fløyet inn flere internasjonale og norske samfunnstopper til en påkostet, privat konferanse i Philadelphia i USA få måneder før han søkte på – og fikk – jobben som ny sjef i oljefondet.

Milliardæren Tangen arrangerte seminaret for 150 inviterte gjester, deriblant den daværende sjefen for oljefondet, Yngve Slyngstad, og spanderte blant annet reise med et svært luksuriøst privatfly, hotell, foredrag og Sting-konsert på dem.

Ble ikke ført opp på søkerliste

Det er Norges Banks styre som ansetter oljefondsjefen. I jakten på Yngve Slyngstads etterfølger, engasjerte styret det internasjonale hodejegerfirmaet Russel Reynolds til å finne gode søkere.

Firmaet tok kontakt med Tangen allerede i desember, har Norges Bank opplyst i en gjennomgang av ansettelsesprosessen. Stillingen som sjef for en av verdens største pengebinger, ble lyst ut i januar.

Til tross for at Tangen da hadde vært i kikkerten en stund, hadde vært i jobbintervjuer til stillingen og var en av favorittene, ble navnet hans ikke ført opp på den offentlige søkerlisten.

Norges Bank har erkjent at det var feil av dem.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har hele tiden forsvart både ansettelsen og prosessen.

SISTE NYTT

Siste meldinger