Norges Bank signaliserer raskere renteøkninger

Norges Bank hever som ventet styringsrenta til 1 prosent. Neste renteheving kan komme så tidlig som i juni.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

STRAMMER RENTESKRUEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen la i dag fram nye prognoser for norsk økonomi, og signaliserer raskere heving av renta enn han gjorde i desember.

Foto: Hallvard Norum / NRK

God fart i norsk økonomi, lavere arbeidsledighet, høyere prisvekst og svak krone er blant grunnene til at Norges Bank hever styringingsrenta – og signaliserer videre oppgang.

– Oppgangen internasjonalt, høyere oljepris og lave renter har bidratt til å løfte veksten. Det er utsikter til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter, blant annet som følge av en markert oppgang i investeringene på norsk sokkel i år, skriver Norges Banks hovedstyre i sin vurdering.

I tillegg trekker banken fram høyere prisvekst (inflasjon) som en viktig grunn til at renta heves.

– Høyere elektrisitetspriser har bidratt til oppgangen. Også den underliggende inflasjonen har økt, blant annet drevet av en oppgang i lønnsveksten. Tilstrammingen i arbeidsmarkedet tilsier at lønnsveksten vil tilta videre, heter det i vurderingen.

Vi må tilbake til 2015 for å finne sist gang styringsrenta var på 1 prosent.

Kan heve renta raskere

I forbindelse med dagens renteheving ble det også publisert en ny Pengepolitisk Rapport med oppdaterte anslag for norsk økonomi og styringsrenta framover, også kjent som rentebane. Der signaliserer banken en raskere renteheving enn tidligere anslått.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

I forrige rapport antydet banken at neste renteheving ikke skulle kommer før i desember. Nå åpner banken for å heve renta allerede i juni. Og det er faktisk mulig at det kommer enda en renteheving før vi skriver 2021.

Samtidig antyder banken at renta lenger fram i tid, nærmere bestemt fra andre halvår 2021, kan bli lavere enn tidligere anslått.

Nå anslår banken at renta vil nå 1,75 prosent i løpet av 2021, men så bli liggende der fram mot 2023.

Full gass i oljenæringen

Johan Sverdrup-feltet sett fra luften

TREKKER OPP: Investeringene i olje– og gassnæringen ser ut til å bli høyere i år og neste år enn tidligere antatt, og er med på å trekke renta opp.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

De siste månedene har norsk økonomi på flere områder gått bedre enn banken så for seg i desember.

  • BNP-veksten er litt høyere
  • Arbeidsledigheten litt lavere
  • Bedriftene i Norges Banks nettverk er mer optimistiske

Særlig ligger det an til at oljeinvesteringene blir høyere i år og neste år enn man tidligere trodde. Dette er en av de viktigste grunnen til at banken nå anslår at renta skal raskere opp enn man tidligere har signalisert. I tillegg er det andre forhold som også taler for høyere rente:

  • Prisstigningen har vært høyere enn anslått
  • Krona har vært svakere enn anslått

Samtidig finnes det også «rentedempende» faktorer Norges Bank vil ta hensyn til. Blant annet:

  • Den økonomiske veksten i Europa ser ut til å dabbe av
  • Renteforventningene i blant annet euro og dollar har falt
  • Brexit og handelskrig kan skape store problemer
  • Oljeinvesteringene etter 2020 ligger an til å bli lavere enn tidligere anslått

Dette er blant grunnene til at Norges Bank på lengre sikt ser for seg en lavere styringsrente enn tidligere signalisert.

Renteheving var ventet

At renta skulle opp i dag ble regnet som «sikkert» blant mange analytikere. Spørsmålet handlet mer om neste renteheving fortsatt ville komme i desember slik banken tidligere har signalisert.

– Ikke bare hever de renta i dag men vi tror også de vil bekrefte at de har til hensikt å øke renta en gang til i år, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets' morgenrapport.

I så fall kan boliglånskunder med flytende rente belage seg på høyere månedsregning fra banken etter hvert.

I september i fjor hevet Norges Bank styringsrenta fra rekordlave 0,50 prosent til 0.75 prosent. Den gang signaliserte banken at neste renteheving sannsynligvis ville komme i mars 2019, noe banken gjentok på rentemøtet i desember.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener norsk økonomi går såpass godt at neste renteheving kan komme tidligere enn i september.

– Vi tror Norges Bank vil legge frem en rentebane som er litt høyere enn sist, og som indikerer at det kan komme en renteøkning også i september i år, skriver Aamdal i meglerhusets morgenrapport.

NRK rekrutterer for tida deltakere til prosjektet «Hele Norge snakker», der folk kan bli koblet sammen med noen de er uenige med. 25. mai skal par snakke sammen på arrangementer rundt om i landet. Hvis du vil delta, kan du svare på spørsmålet under for å begynne påmeldinga

SISTE NYTT

Siste meldinger