Hopp til innhold

Regjeringens krisepakke får ikke støtte i Stortinget

Regjeringen kom fredag med økonomiske tiltak for å redusere konsekvensene av korona-pandemien. Forslaget får ikke flertall i Stortinget.

Vi står midt i en vanskelig krise for Norge og for verden, sa statsminister Erna Solberg under innledningen til pressekonferansen.

– Det er helt umulig å gi et anslag. Det er helt avhengig av hvor lenge dette vil pågå. Og hvor sterke tiltak vi må ha, sier Solberg.

– Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt, det rammer hverdagen vår, helsevesenet vårt og økonomien vår. Jeg vil takke alle de som har stått på dag og natt for å holde hjulene i gang.

Problemet er at regjeringen trolig ikke får støtte for forslaget fra Stortinget. Frp og Ap vil nemlig ikke støtte forslaget slik det står nå, opplyser partiene til NRK, etter at Aftenposten omtalte saken først.

– I beste tilfelle bare symbolsk

Regjeringen har kommet med flere gode tiltak i dag, men det er ikke godt nok, sier Frp-leder Siv Jensen til NRK.

– Permitteringsreglene må forbedres både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Det må også være en tydeligere avklaring på omsorgslønn for foreldre som nå er hjemme med barn. Videre er skattetiltakene regjeringen kommer med i beste tilfelle bare symbolske.

Hun sier at det må gjøres noe med arbeidsgiveravgiften og formueskatten.

– De store utfordringene for selvstendig næringsdrivende må vi også forsøke å finne svar på.

– To vesentlige svakheter

Det er mange gode tiltak i pakken, men summen er ikke god nok, sier finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik, til NRK.

– Det er to vesentlige svakheter: Tiltakene mangler en klar sosial profil, og det trengs en sterkere lut for bransjene spesielt utsatt.

Tajik etterlyser sterkere tiltak for å støtte reiseliv og luftfart.

– I tillegg ser vi at kulturlivet strever veldig. Det er naturlig å komme med kompensasjonsordninger for sektorer som er spesielt hardt rammet, sier hun, og løfter frem lånegarantier og utsatt arbeidsgiveravgift som to mulige tiltak.

Selv om regjeringen sier at det vil komme flere runder med tiltak for å støtte økonomien, så vil ikke Ap godta forslagene i denne fasen.

– Ingen av fasene regjeringen har sagt vil komme inneholder noe om sosial profil. Permitteringsregelverket regjeringen foreslår dytter den økonomiske belastningen over på arbeidstakerne.

Tre typer tiltak

Regjeringen la frem tre typer økonomiske tiltak, som alle skal være midlertidige:

  1. Strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser.
  2. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet og for næringslivet for øvrig.
  3. Brede tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien hvis det blir nødvendig.

Finansminister Jan Tore Sanner opplyser at tiltakene de legger frem i denne fasen har en beregnet prislapp på 6,5 milliarder kroner.

– Skulle den økonomiske situasjonen forverre seg, vil vi også vurdere tiltak for å stimulere økonomien mer generelt, sier han.

Krisehjelp

For å hjelpe de kriserammede flyselskapene, fjerner regjeringen flypassasjeravgiften fra 1. januar 2020 og frem til 31. oktober 2020. I tillegg fjerner de luftfartsavgiftene fra 13. mars til og med 30 juni.

Flybransjen mener selv at tiltakene fra regjeringen er for svake.

I tillegg til luftfarten, er reiselivet er en av næringene som er særlig hardt rammet. Tiltakene som regjeringen kom med i dag, særlig permitteringskostnadene, vil hjelpe noe umiddelbart, uttaler administrerende direktør for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold

– Men totalt sett blir dette for lite slik denne krisen nå utvikler seg. Det må komme mer i dagene fremover.

– Vi er veldig tydelig på at dette ikke er nok for å unngå en konkursbølge i hele reiselivet og flybransjen, men det er et signal til at man er villig til å lytte på næringen, sier hun videre.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at dagens tiltak er et skritt i riktig retning, men de forventer at regjeringen legger frem enda mer treffsikre tiltak neste uke.

– Derfor må arbeidsgivers økonomiske ansvar være det samme om man er permittert, hjemme med barn eller i karantene. Dette må på plass umiddelbart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Første fase med tiltak

Finansministeren sier Norge i er inne i en alvorlig situasjon, der bildet endres fra dag til dag og noen ganger fra time til time.

– Situasjonen påvirker nå mange deler av økonomien og mange næringer og bedrifter. Heldigvis er det slik at norsk økonomi er grunnleggende solid, vi har et godt utgangspunkt.

Ifølge Sanner er dette kun første runde med tiltak.

– Vi ser på ytterligere tiltak som kan bedre likviditeten til bedriftene på kort sikt. Vi vil blant annet vurdere en mulighet for midlertidig utsettelse av betaling av for eksempel arbeidsgiveravgifter eller forskuddsskatter for bedrifter. Dette er tiltak vi vil ta stilling til i løpet av kort tid, sier Sanner videre.

– Har dere gjort nye anslag av hvor mye denne krisen vil koste samfunnet, og for veksten i 2020?

– Vekstanslaget har Norges Bank i dag nedjustert til 9,4 prosent. Vi må forberede oss på ulike scenarioer. Det er bakgrunnen for at regjeringen nå jobber med ulike faser av tiltak. Det handler om at bedrifter som må permittere ansatte, at staten kan ta større del av den regningen, svarer Sanner.

Kraftig rentekutt

Tidligere i dag ble det klart at Norges Bank setter ned styringsrenten fra 1,5 prosent til 1 prosent. Sentralbanken viser til at Norge er sterkt preget av koronautbruddet og derfor senker styringsrenten, før det planlagte rentemøte 19. mars.

Finansministeren sier at sentralbanken vil spille en viktig rolle fremover.

– Norske banker er solide etter en betydelig oppbygging av kapital i årene etter finanskrisen. Det er viktig at bankene i best mulig måte settes i stand til å bidra til bedriftene, sier Sanner, og viser til at Norges Bank har tilbudt ekstraordinære lån.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger