Hopp til innhold

Norges Bank setter ned renten fra 1,5 til én prosent

Styringsrenten reduseres kraftig med 0,5 prosentenheter til 1 prosent, opplyser sentralbanksjef Øystein Olsen. – Vi er forberedt på å sette renten ytterligere ned, sier han.

Norges Bank viser til at Norge er sterkt preget av koronautbruddet og derfor senker styringsrenta.

– Det norske folk har ikke, i hvert fall ikke i min levetid, opplevd denne type situasjon vi er inne i. Det er unntakstilstand med nedstenging av virksomheter og begrensning av bevegelse som er helt spesiell. Kilden til den uroen som oppstår i markeder, og med økonomiske negative virkninger, er helt ulikt alt som i alle all jeg har opplevd, sier Øystein Olsen.

Han sier aktiviteten i norsk økonomi vil reduseres betydelig på kort sikt som følge av virusutbruddet.

Sentralbanksjefen: – Risiko for et markert tilbakeslag

Norges Bank varslet på sine hjemmesider i morges at de nå reduserer renten, tilfører likviditet og anbefaler å redusere kravet til bankenes sikkerhet.

Mange hadde ikke ventet at rentekuttet ville komme før rentemøtet torsdag neste uke. I dag, en knapp uke før rentemøtet, melder altså Norges Bank at renten settes ned fra 1,5 til 1,0 prosent.

– Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet. Og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien. Vi følger utviklingen og er forberedt på å sette renten ytterligere ned, sier Olsen.

– En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.

– Bidrar til å balansere boligmarkedet

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank1-gruppen, beskriver rentenedsettelsen som nærmest et standardtiltak.

– Først kom sentralbanken i USA, så kom England. Det er et virkemiddel for å akutt roe stemningen i bank- og finansmarkedene, sier Holvik til NRK.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener rentebeslutningen er et viktig bidrag til å dempe tilbakeslaget i økonomien og begrense risikoen for varige konsekvenser av koronautbruddet.

Når folk må holde seg hjemme, vil aktivitetsnivået i boligmarkedet begrenses inntil tiltakene mot smittespredning får effekt, sier Geving.

– Rentenedsettelsen vil ha moderat effekt i boligmarkedet på kort sikt, men vil bidra til å balansere boligmarkedet på litt lengre sikt. Det er stor usikkerhet om norsk økonomi, men erfaringer fra tidligere kriser er at boligmarkedet er relativt robust mot ytre endringer.

– Forteller oss at de tar saken på alvor

Norges Bank presiserer at de siste ukene har vært preget av betydelig uro i finansmarkedene. De tilbyr derfor ekstraordinære tremåneders F-lån til bankene så lenge det er nødvendig.

– Dette er for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene, skriver Norges Bank.

F-lån er lån sentralbanken gir til banker på kort sikt for å tilføre likviditet til banksystemene.

– Dette forteller oss at de tar saken på alvor, og at de er veldig redde for at det kan bli en likviditetskrise ut av den nedskaleringen i økonomien vi nå har, sier økonomiprofessor Karl Ove Moene til NRK.

– Det betyr at mange bedrifter og husholdninger får mindre likvide midler, de får ikke inntektene de vanligvis har. Hele sektorer er uten inntekter, og da ønsker de i hvert fall at bruken av penger skal bli billigere.

Norges Bank har gitt Finansdepartementet råd om at kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene reduseres fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning. Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd.

Norges Bank presiserer at norske banker er solide og har nok kapital til å bære tap ved et kraftig tilbakeslag.

«En strammere utlånspraksis kan imidlertid forsterke en nedgang i økonomien. Reduksjonen av motsyklisk kapitalbuffer kan motvirke at bankene strammer inn på sin utlånspraksis,» skriver de.

Oslo Børs åpner sterkt

Oslo Børs åpner klart opp fra start etter rentekuttet fra Norges Bank. To minutter etter åpning var hovedindeksen over tre prosent opp.

Oslo Børs hadde torsdag det største fallet siden finanskrisen, med en nedgang på 8,77 prosent. Torsdagens børsras overgår mandagens fall på 8,14 prosent på Oslo Børs, som inntil da var den verste dagen på Børsen siden finanskrisen i 2008.

Med torsdagens fall hadde Oslo Børs falt rundt 30 prosent siden årsskiftet.

Det stod gikk enda verre med børsene i USA i går, som opplevde det tyngste fallet på en enkelt dag siden 1987. Den siste måneden er alle nøkkelindeksene i USA ned rundt 25 prosent.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger