Hopp til innhold

Nå er det bestemt: 24 kommuner får flere vaksinedoser

Omfordelingen av vaksinene forblir som planlagt – 24 kommuner på Østlandet får ekstra vaksinedoser i juni, mens over 300 kommuner må gi fra seg doser.

Bent Høie snakker under en pressekonferanse om vaksinefordeling

OMFORDELER: – Dette vil være til nytte for hele landet, sier helseminister Bent Høie om omfordelingen av vaksinedosene. Årsaken er at det skal bidra til å redusere smittespredningen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Regjeringen har besluttet å følge anbefalingen fra FHI. De 24 kommunene som har hatt høyest smittetrykk og strengest smitteverntiltak over tid, får om lag 60 prosent økt andel doser enn det de opprinnelig skulle ha hatt, sier helseminister Bent Høie (H).

Dette skal gjelde frem til alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine i de aktuelle kommunene.

– Dette vil være til nytte for hele landet. Den viktigste grunnen for at vi går inn for en omfordeling, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere, sier Høie.

Han sier at regjeringen har fulgt FHIs råd om hvilke 24 kommuner som får flere doser, og hvilke 23 kommuner som ikke må gi fra seg doser.

– Trondheim og Kristiansand er blant de 23 kommunene som ikke må gi fra seg doser, sier Høie.

Et flertall av kommunene kan ta igjen det tapte

For en uke siden åpnet regjeringen opp for en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner.

Bakgrunnen var at Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt å gi flere vaksinedoser til områder med mye smitte og mange sykehusinnleggelser over tid.

For at 24 kommuner skal kunne få flere vaksinedoser, må 309 kommuner få færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil sju uker.

Erna Solberg understreket imidlertid i forrige uke at det var én viktig forutsetning for at en slik skjevfordeling skulle kunne gjennomføres.

– Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, har kapasitet til å få tatt igjen dette i siste del av juli, sa hun i forrige uke.

Helsedirektoratet fikk i oppgave å sjekke med kommunene om de har mulighet til det.

I et dokument fra Helsedirektoratet kommer det frem at de har fått svar fra 266 av kommunene.

Av dem har 166 kommuner svart at de kan vaksinere ekstra i slutten av juli. 56 kommuner er usikre.

«Vi vil forvente at de 56 usikre også kan vaksinere ved ressursplanlegging med frivillige organisasjoner og bruk av våre innsatsstyrker. Dette betyr at 222 av de 266 kommunene som har svart, bør kunne gjennomføre ekstra vaksinering i ukene 29-31,» skriver Helsedirektoratet.

Dette er grunnlaget for at regjeringen nå holder på den opprinnelige planen om omfordeling av vaksinene.

– Nå har vi fått svar. Det er ikke et svar med to streker under, men et flertall av kommunene melder tilbake at de vil kunne gjennomføre økt vaksinering i ferien, selv om det kommer til å bli krevende, sier Høie.

En sykepleier fyller en sprøyte med vaksine mot koronavirus

VAKSINEDOSER: Det skal komme mange vaksinedoser til Norge i juni, juli og august. Ifølge FHI skal det settes mellom 1,4 millioner og 1,7 millioner vaksinedoser i Norge i hver av sommermånedene.

Foto: Heiko Junge / NTB

Høyeste antall smittede siden pandemistart – må gi fra seg vaksiner

– Jeg vet mange ble glade nå, og så vet jeg at mange blir skuffet. Det er gode argumenter både for og mot omfordeling av vaksiner. Og jeg skal ikke legge skjul på at dette har vært et vanskelig valg, også for meg, sier Høie.

Blant dem som er skuffet, er Larvik. Der er det påvist 34 nye koronatilfeller det siste døgnet. Det er det høyeste antallet i kommunen siden pandemiens start.

Nå er Larvik blant kommunene som får færre vaksinedoser. Etter regjeringens beslutning gikk kommunen rett i et beredskapsmøte med kommuneledelsen og ordfører.

– Jeg synes dette er meget forunderlig, og jeg er overrasket. Nå opplever vi i Larvik at smittetrykket øker, og at vi da skal komme i situasjonen at vi må avgi vaksiner, synes jeg veldig lite om, sier varaordfører Rune Høiseth (Ap).

– Et slag i trynet

Også Sandnes er blant kommunene som får færre vaksinedoser første del av sommeren.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak

SKUFFET: Sandnes-ordfører Stanley Wirak uttrykker stor skuffelse over at kommunen får færre vaksinedoser i juni og begynnelsen av juli.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi er veldig, veldig skuffa. Dette var nesten som et slag i trynet. Dette trengte vi ikke. Vi må betale for at andre skal komme seg lenger frem i køen, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

Ordfører Gunnar Wilhelmsen tror ikke Tromsø, som også får færre vaksinedoser i juni, vil klare å ta igjen etterslepet i fellesferien.

– Slik situasjonen er nå, er det ikke mulig. Mest sannsynlig er vi ikke ferdige med å vaksinere innen skolene åpner. Vi har frivillige som driver med vaksinearbeid. Helsepersonell er på ferie i juli, og vi har leid inn masse vikarer. Så om vi klarer å stille med folk til vaksineringen, gjenstår å se, sier Wilhelmsen.

Han sier at kommunen støtter en skjevfordeling, men synes det er svært merkelig at Tromsø er blant kommunene som må gi fra seg doser.

– Det er merkelig at vi i Tromsø, som har mottaksplikt for all skipstrafikk, både nasjonalt og internasjonalt, et universitetssykehus som mange i landsdelen besøker, og en flyplass som er knutepunkt i nord, ikke skal bruke vaksinen til å forebygge. Jeg ser mørkt på sommeren.

Lettelse over å få beholde vaksinene

Porsgrunn lå først an til å måtte gi fra seg vaksinedoser, men er nå blant de kommunene som ikke får noen endring.

– Det betyr veldig mye. Vårt fylke er det fylket med høyest smittetrykk. Vi trenger alle de vaksinene vi kan få, sier Robin Kåss (Ap), ordfører i Porsgrunn.

Også i Trondheim er det lettelse over å slippe å avgi doser.

– Vi er veldig lettet. Det har vært stor bekymring de siste dagene knyttet til om vi kanskje måtte gi fra oss doser og da stått overfor en svært krevende situasjon i sommer med kraftig økning i vaksineringen i juli, hvor vi hadde slitt med kapasiteten, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim.

– Vi har tett kontakt med andre kommuner i Trøndelag og har forståelse for den bekymringen de har nå når de må gi fra seg doser. Samtidig har smitten en tendens til å eksplodere mer i byene.

AKTUELT NÅ