Hopp til innhold

Kan være mineraler for svimlende 1000 milliarder på norsk sokkel

Gruvedrift på havbunnen kan bli en ny gullgruve for Norge, tror regjeringen. Nå vil de bruke 30 millioner på å kartlegge verdiene.

Jan Mayen

På havbunnen kan det ligge store verdier. Her fra Jan Mayen.

Foto: Heiko Junge / NTB

Norge er i særstilling når det gjelder forekomster av mineraler på havbunnen.

Det er store forekomster på vår kontinentalsokkel.

Direktør ved senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther, forklarer at dette gjelder mineraler som kobber, sink, kobolt, litium, sølv og gull.

– Det går en vulkanrygg mellom Jan Mayen og Bjørnøya, der det er bevegelse i sjøbunnen. Dette gjør at sjøvannet kan trenge dypt inn i berggrunnen. Her blir det varmet opp til rundt 400 grader og så løser det opp mineraler, forklarer Winther.

Dette blir igjen spylt opp til havbunnen hvor mineralene faller ut. Dermed dannes det store skorsteiner som vokser opp i høyden på havbunnen.

– Det er nok mange av ekspertene som er forsiktig både med å spå hvor store verdier som ligger her. Et tidlig estimat er på 1000 milliarder. Men dette tallet kan både være lavere og det kan også være betydelig høyere.

Jan-Gunnar Winther

Ved hjelp av ny teknologi vil det bli enklere å hente opp mineraler fra havbunnen, sier Jan-Gunnar Winther, direktør ved senter for hav og Arktis.

Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Kan bli omstridt

Gruvedrift på land har i alle år vært omstridt, og tidvis skapt sterke reaksjoner.

Direktøren ved senter for hav og Arktis regner ikke med at det kommer til å bli mindre diskusjoner omkring gruvedrift under vann:

– Det må vi regne med. Det vil også være store problemstillinger knyttet til miljøpåvirkning. Utgangspunktet er at vi nesten ikke har kunnskap om hva som finnes av liv på de dypene.

Men nå vet man at forekomstene er der, og teknologien har blitt slik at det er fysisk mulig å få hentet disse opp.

– Det er antydet at man kanskje innenfor ti år kan se den type virksomhet på havbunnen.

Kronprins Haakon besøker Jan Myen

Å hente opp verdier fra havbunnen kan også gi miljøpåvirkning.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kan bidra til grønt skifte

Fortsatt er utvinning av norske havbunnsmineraler helt i startgropen.

Oljedirektoratet og andre forskningsmiljøer har begynt å kartlegge ressursene i våre havområder. I 2019 vedtok Stortinget havbunnsmineralloven, som åpner opp for fremtidig leting og produksjon.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 30 millioner kroner til nettopp kartlegging av havbunnsmineraler.

Utredningsområde

Kartet viser området regjeringen vil lete etter mineraler.

Foto: OED

Bevilgningen skal dekke innsamling av data som vil gi informasjon om potensialet som ligger på norsk sokkel.

– Vi er opptatte av å legge til rette for verdiskaping og fremtidige, nye arbeidsplasser i havnæringene, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

  • Les pressemeldingen her.

I tillegg til å tjene store penger, kan havbunnsmineralene også bidra til det grønne skiftet.

For å kunne komme frem til en mer miljøvennlig energiproduksjon, med flere vindmøller, mer vannkraft og solceller trengs det mineraler og metaller som i dag er knapphetsressurser.

Vil ha på plass kunnskap

Nina Jensen er direktør i REV Ocean.

Hun mener det viktigste nå er at vi får nok kunnskap på plass.

– På havbunnen finnes økosystemer som har utviklet seg gjennom millioner av år. Disse må vi ha stor respekt for, og ikke ødelegge i løpet av noen få år eller tiår av vår historie.

– Uten riktig kunnskap risikerer vi å miste arter og økosystemfunksjoner som kan ha veldig stor verdi for havet generelt, men også for menneskers helse i et fremtidig perspektiv.

Hun vil ikke stenge døren for havbunnsmineraler som er en spennende mulighet, men mener det er viktig å unngå feilene vi har gjort tidligere.

– Ved å rushe inn i noe uten tilstrekkelig kunnskap kan vi ende opp med en ny «klimakrise», bare at det er noe annet denne gangen.

Nina Jensen

Nina Jensen, direktør i REV Ocean, sier kunnskap er viktig for ikke å ødelegge økosystemene på havbunnen.

Foto: Pressefoto