Hopp til innhold

Regjeringen kan kreve penger av sparket Frp-minister

Statsministerens kontor var ikke fornøyd med svarene eks-statsråd Robert Eriksson gav om arbeidet med boken sin. Nå risikerer han å måtte betale tilbake etterlønn - men insisterer på at han ikke har tjent én krone på boken.

Robert Eriksson

«HEL VED»: Robert Eriksson gav 20. september ut boken «Bare gjør det - trofast rebell for Siv og Erna». Boken fikk mest oppmerksomhet fordi trønderen forteller om romansen med sin tidligere politiske rådgiver.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

  • HEVDER HAN BARE BRUKTE 11 TIMER PÅ BOKEN MENS HAN FIKK ETTERLØNN
  • PÅSTÅR HAN IKKE HAR TJENT PENGER
  • ERNAS KONTOR MÅTTE BE TRE GANGER OM TIMELISTE

I september gav Eriksson ut bok om seg selv og livet på innsiden av regjeringskontorene. I boken tar han saftige oppgjør både med partiledelsen over seg i Frp og medarbeidere han hadde under seg som arbeidsminister.

Aller mest oppmerksomhet fikk boken fordi Eriksson i den innrømmer å ha innledet et forhold til kvinnen som var hans politiske rådgiver i regjering. Han refererte også fortrolige samtaler med Erna Solberg, som konfronterte ham med forholdet til rådgiveren en tid før han måtte gå av.

Nå har Statsministerens kontor (SMK) fattet interesse for boken. Det fremgår av en uvanlig brevutveksling NRK har fått tilgang til.

Erna Solbergs kontor, som har arbeidsgiveransvar for regjeringens medlemmer, reagerer på at boken delvis ble til mens Eriksson mottok etterlønn fra regjeringen.

Eriksson forlater statsrådkontoret, mens Hauglie blir stående

GIKK: Robert Eriksson måtte gå av som arbeidsminister mot sin vilje i desember 2015. Han ble erstattet av Anniken Hauglie.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Etter at Frp-toppen fra Verdal fikk sparken som arbeidsminister 16. desember 2015 fikk han utbetalt full etterlønn, pålydende 105.337 kroner i måneden, frem til 16. juni i fjor.

Hele tre ganger siden har Erna Solbergs byråkrater sett seg nødt til å minne Eriksson, som fortsatt sitter i Frps sentralstyre, om de strenge reglene for annen inntekt eller inntektsskapende arbeid i etterlønnsperioden.

To ganger har de også etterspurt en oversikt over tid han har brukt på og penger han har mottatt for bokprosjektet, for å kunne avregne dette mot etterlønnen som er utbetalt.

Forfatteren selv hevder at han bare har brukt noen få timer på egen selvbiografi, og insisterer på at han ikke har tjent en krone på boken.

– Min innsats har vært svært begrenset

I e-post fra ekspedisjonssjef Heidi Heggenes ved SMK, datert 12. august i fjor, blir Robert Eriksson for første gang gjort oppmerksom på at eventuelle inntekter fra boken vil komme til fradrag i etterlønnen han allerede har fått utbetalt.

– Vi gjør oppmerksom på at inntekt for arbeid som klart kan tilbakeføres til perioden du fikk fratredelsesytelse (etterlønn red.anm), men som først mottas senere, skal avregnes. Det vil si at dersom perioden for fratredelsesytelse brukes til å skrive en bok som man mottar inntekter/royalties for senere så skal dette likevel meldes til SMK og vi vil avregne dette.

To uker senere forsøkte Eriksson å avdramatisere det hele. I svaret sitt beklager han at han aldri orienterte SMK om bokprosjektet og skriver at det «falt meg rett og slett ikke inn».

– I karantenetiden har jeg kun brukt 4-5 kvelder og tre helger på å bearbeide mine dagboknotater før jeg sendte de videre (til forlaget red.anm) (...) hvordan en slik avkorting skal gjøres med tanke på at jeg har gjort svært begrenset med innsats i karantenetiden regner jeg med dere finner ut av, skriver Eriksson.

Karantenetiden, og dermed etterlønnen, tok slutt 16. juni.

Eks-statsråden påstår i brevet at det først var seks dager etter dette at han begynte å «bidra en god del» til sin egen selvbiografi.

Hevder han brukte 11 timer på boken

Statsministerens kontor fulgte opp med å avkreve Eriksson en detaljert timeliste for alt arbeid med boken, og ba han også opplyse om hvor mye han har tjent på boken.

Nesten en måned senere svarer Eriksson at han mener han kun har brukt 11 timer på sin egen selvbiografi, mens han mottok etterlønn. Han gjentar at han først like etter at etterlønnsperioden var over «var inne med litt arbeidsinnsats».

Eks-statsråden avslutter svaret sitt: «Som dere ser har min arbeidsinnsats vært svært begrenset. Utgjort få timer. Ser frem til deres avgjørelse om jeg vil få avkortning, og hvordan denne vil bli».

SMK ber gjentatte ganger om timelister

Etter det NRK kjenner til ble Erikssons påstand om at han kun hadde brukt 11 timer på boken mottatt med undring på Statsministerens kontor. Kontoret fulgte derfor opp med et nytt brev hvor de presiserer:

«Vi gjør oppmerksom på at timeantallet som oppgis må være nøyaktig og korrekt».

De ber også Eriksson sende en ny timeliste, hvor han oppgir alle timer brukt på bokprosjektet både før og etter at etterlønnen tok slutt. SMK gjentar også for tredje gang at «inntekt for arbeid som klart kan tilbakeføres til perioden du har mottatt godtgjørelse skal komme til fradrag i godtgjørelsen».

0,- i inntekt

8. desember i år sender Eriksson en utfyllende timeliste til SMK. I den hevder han å ha brukt 11 timer på boken mens han fikk utbetalt etterlønn, og 118 timer på arbeid med boken etter at etterlønnsperioden var over.

Han hevder også at han ikke har tjent én krone på sin egen selvbiografi: «Per i dag har jeg mottatt kroner 0,- i inntekt fra bokprosjektet».

Mandag etter nyttår bekrefter Eriksson overfor NRK at han fremdeles ikke har fått utbetalt noe som helst for boken.

Skulle det bli nok solgte bøker kan det vel hende det kommer noen kroner til meg på et tidspunkt

Robert Eriksson, tidligere arbeidsminister

Regner du med å tjene penger på et tidspunkt?

– Det har jeg ikke reflektert så hardt over. Er nok skribentene som tar hoveddelen, men skulle det bli nok solgte bøker kan det vel hende det kommer noen kroner til meg på et tidspunkt. Jeg gav ikke ut boken for å tjene penger.

– Var du klar over at alt du tjener på boken vil komme til fradrag i etterlønnen din fra regjeringen?

– Ja, jeg har vært kjent med reglementet, og at all inntekt over 5000 kroner kommer til avkortning, selv om inntektene først skulle komme etter at etterlønnsperioden er utløpt.

– Brukte du virkelig bare 11 timer på å jobbe frem boken?

– Ja, i etterlønnsperioden brukte jeg 11 timer på å bearbeide mine dagboknotater, inkludert to møter med forlaget. Dagboknotatene ble sendt til gode medhjelpere, som har skrevet boken.

Statsministerens kontor har ikke ønsket å kommentere saken utover det som står i brevene NRK gjengir. Etter det NRK forstår er det ikke avgjort om Eriksson vil bli avkrevd ytterligere dokumentasjon eller om han får fratrekk i etterlønnen som allerede er utbetalt.

Robert Erikssons forlag, Kagge, har ikke svart på spørsmål NRK har stilt om bokprosjektet generelt, og økonomien i det spesielt.

Startet tomt selskap - fikk mer etterlønn

Avgåtte statsråder får normalt utbetalt etterlønn i inntil tre måneder. Tre dager før Robert Erikssons tre måneder passerte stiftet han 13. mars i fjor konsulentselskapet «Løkka i livet», og pådro seg slik umiddelbart tre måneder ekstra karantene og dermed også tre nye måneder med etterlønn.

Eriksson bekreftet overfor NRK i forbindelse med bokutgivelsen i høst at selskapet aldri hadde en eneste kunde eller oppdrag.

Etter at også denne etterlønnsperioden tok slutt begynte Eriksson i fast jobb i PR-byrået MSLGroup.

Frp-erens fremgangsmåte har tidligere blitt benyttet av en rekke rødgrønne eks-statsråder, behørig dokumentert av VG. Den gang fikk det borgerlige politikere til å rase om utnyttelse av systemet, og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt kalte ordningen «et åpenbart problem».

AKTUELT NÅ