Hopp til innhold

Kommunene får 1,7 milliarder etter ekstremværet «Hans»: – Gladmelding

Skal kompensere for utgifter knyttet til ekstremværet som herjet tidligere i år, men pengene kan ikke brukes til hva som helst.

jernbanebru-kollapset-ringebu

Jernbanebroen på Ringebu kollapset under ekstremværet Hans tidligere i år.

Foto: Lars Skjeggestad Kleven / NRK

Regjeringen kunngjorde torsdag at de bevilger 1,7 milliarder kroner til kommunene som ble rammet av ekstremværet «Hans».

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) sier til NRK at kommunene har hatt store utgifter knyttet til ekstremværet.

– Det ville vært helt urimelig om de skulle sitte alene med regningen. Derfor stiller regjeringen og fellesskapet opp. Vi gjør det slik at kommunene får dekket utgiftene de har hatt i forbindelse med håndteringen av ekstremværet, men også oppryddingen i ettertid, sier han.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

– Store skader

Pengene innvilges ifølge Sande i inneværende årsbudsjett, men skal også kunne overføres til budsjettåret 2024.

– Kommuner som allerede har søkt, eller som kommer til å søke i nærmeste fremtid, vil få kompensert utgiftene gjennom skjønnsmidler hos statsforvalterne. Mange lokalsamfunn opplevde skader på veier, bygg og annen viktig infrastruktur. Det er store skader som koster mye penger, sier han.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Også digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) understreker at det har vært store skader.

– Nå bevilger vi en betydelig sum for å reparere skadene som har skjedd. Vi er opptatt av at kommunene skal kunne gi gode tjenester til innbyggerne sine, og at kostnadene knyttet til ekstremværet ikke skal gå utover dette, sier hun.

– Gladmelding for kommunene

Styreleder i Kommunesektorens organisasjon (KS), Gunn Marit Helgesen, sier til NRK at dette er en god nyhet for berørte kommune.

– Dette er en gladmelding for kommunene. Beløpet samsvarer godt med de innrapporterte tallene over ødeleggelser, sier hun.

KS sier videre at de samtidig er opptatt av at bevilgninger til forebyggende tiltak også må styrkes.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) sier til NRK at bevilgningen regjeringen nå kommer med er høyst nødvendig for kommunene berørt av ekstremværet.

Det er godt å se at regjeringen nå imøtekommer det behovet, sier han.

Les også Konsekvensane etter «Hans» er store: Slik er togtrafikken i landet råka no

Ringebu

Savner midler til standardheving

Norsk Naturskadepool har tidligere anslått at kostnadene knyttet til «Hans» er på rundt 1,8 milliarder kroner.

I en pressemelding skriver regjeringen at pengebehovet er langt større enn dagens bevilgninger gir rom for å dekke, basert på søknader fra kommunene og fylkeskommunene.

Les også Treng over 800 millionar kroner etter ekstremvêret Hans

Oversiktsbilde over Dokka under flommen etter stormen Hans

Ifølge regjeringen kan pengene som nå bevilges brukes til å dekke kostnader til gjenoppbygging til opprinnelig standard, men ikke til standardhevinger eller forebyggende tiltak.

Ordfører i Gran kommune, Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap), sier at hun er glad for bevilgningen.

– Gran er en av kommunene i Innlandet som ble rammet hardt av «Hans». Vi er glade for bevilgningen, og tenker at kompensasjonen er helt ok. Det ville vært kritisk for oss om vi skulle finansiert dette selv, sier ordfører i Gran kommune, Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap).

Les også Starter evakuering av innbyggere – togspor og veier oversvømt

Jernbanestasjonen på Jaren i Gran kommune er oversvømt etter store nedbørsmengder under ekstremværet "Hans".

I Gran ble ifølge ordføreren mange kilometer med vei ødelagt som følge av ekstremværet. Selv om hun er glad for regjeringens bevilgning, savner hun samtidig midler til å kunne heve standarden på veiene.

– For å hindre at veiene blir ødelagt på nytt neste gang ekstremvær rammer oss, sier Thoresen.

Ordfører Sør-Aurdal

Ordfører i Sør-Aurdal kommune, Marit Hougsrud (Sp).

Foto: Reidar Gregersen

Ordfører i Sør-Aurdal kommune, Marit Hougsrud (Sp), er også glad for bevilgningen.

– Det trenger vi, og det er helt avgjørende. I Sør-Aurdal trenger vi ny ungdomsskole som følge av ekstremværet. For at det skal bli gode løsninger som er fremtidsrettet og at vi ikke om fem år står med ny flom på skolen, trenger vi hjelp nå, sier hun.

Ål-ordfører Solveig Vestenfor (Ap) sier at dette er en viktig bevilgning.

– Bare hos oss har vi meldt inn behov på 50 millioner kroner. Og da er det fortsatt en del viktige saker som ikke er tatt med. Det er snakk om store penger, og det har vært en stor inngripen i kommuneøkonomien, sier hun.

Behov for 85 milliarder kroner

Det er ventet stadig mer ekstremvær i Norge i årene som kommer. Regjeringen har i årets statsbudsjett bevilget 500 millioner kroner til flom- og rassikring. På spørsmål om regjeringen vil øke satsingen på dette området fremover, svarer Sande:

– Det er selvfølgelig viktig nå å få ryddet opp og reparert skadene etter ekstremværet. Og så blir det en viktig jobb fremover å ha en sterkere innsats på å forebygge skader som følge av fremtidige ekstremvær.

I en rapport fra 2021 skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det er behov for 85 milliarder kroner for å sikre bygg som er i rasfarlige områder. Både NVE, Riksrevisjonen og Gjerdrumutvalget har påpekt at behovet for forebygging er langt større enn tiltakene som gjennomføres i dag.

– Hvorfor har dere ikke tatt dette mer alvorlig tidligere?

– Vi ser at ekstremvær treffer oss hyppigere enn før. Og det er store kostnader knyttet til det. Det er denne saken en påminnelse om. Vi blir nødt til å forberede oss bedre for fremtiden på at slike uvær kan inntreffe, sier Sande.

– Kan dere love allerede nå at regjeringen vil satse mer på forebygging?

– Regjeringen har jo sagt at innsatsen på klimaforebygging skal styrkes. Hvordan det skjer vil vi komme tilbake til. Det er viktig å forebygge. Mange lokalsamfunn vil oppleve denne typen vær i fremtiden. Jo mer vi kan forebygge, dess mer kan vi redusere både skader og kostnadene ved dem, sier Sande.

AKTUELT NÅ