- Håper de angrer bittert

SV er det eneste av stortingspartiene som har gått inn for å avvikle pelsdyrnæringen. – De andre partienes holdning er ren arroganse i forhold til dyrenes lidelse, sier Dyrevernalliansen.

Stoltenberg, Brekk og Pedersen
Foto: Nettverk for dyrs frihet/Scanpix (Montasje: Helge Carlsen)

Til tross for at Fremskrittspartiet ønsker å avvikle de statlige subsidiene til pelsdyrnæringen, står SV alene om å ville avvikle den helt:

  • Arbeiderpartiet: Er for pelsdyroppdrett.
  • Fremskrittspartiet: Mener det fortsatt skal være muligheter for pelsdyrnæringen, men ønsker en gjennomgang av regelverket for næringen med sikte på forbedringer. Ønsker gradvis å avvikle subsidiene til pelsdyrnæringen.
  • Kristelig Folkeparti: Vil arbeide for at de forbedringstiltakene som pelsdyrnæringen har gjennomført, blir videreført, slik at dyrevelferden i næringen blir bedre, samt stille krav til dokumentasjon av dette.
  • Høyre: Vil sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen.
  • Senterpartiet: Er positive til fortsatt pelsdyroppdrett i Norge. Næringen driver innenfor gjeldende regelverk og er en viktig landbruksnæring.
  • SV: Erfaringene hittil tyder på at det er vanskelig å ha en pelsdyrproduksjon som sikrer god dyrevelferd. SV vil derfor arbeide for et forbud mot pelsdyrproduksjon i Norge.
  • Venstre: Vil følge opp Dyrevelferdsmeldingen ved å avvikle pelsdyrhold innen 2012 dersom ikke dyrevelferden er forsvarlig.

(Kilde: dyrevern.no og partienes programmer)

– Stor motstand blant folk

Informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, tror partiene kan tape velgere på disse standpunktene i valget.

– Det er mange som er glade i dyr som skal stemme, sier hun.

En undersøkelse undersøkelse gjennomført av Dyrevernalliansen , viser at i aldersgruppen 18-24 år mener 70 prosent av de spurte mener det er galt å drive oppdrett av pelsdyr. I de øvrige aldersgruppene ligger andelen motstandere på rundt 50 prosent.

– Skal Ap ha troverdighet, må de endre politikken

Live Kleveland

Live Kleveland krever at partiene endrer standpunkt.

Også på Arbeiderpartiets landsmøte i april i år var det stor diskusjon om hvorvidt pelsdyrnæringen burde avvikles eller ikke.

Nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen ledet programkomiteen og var blant dem som gikk inn for en avvikling. Slik lød også forslaget som landsmøtet stemte over, men en avvikling av oppdrett av pelsdyr i Norge ble nedstemt med 163 mot 135 stemmer.

– Vi håper partiet nå angrer bittert på vedtaket og ber dem revurdere politikken hvis de skal ha noen som helst troverdighet innen dyrevern, sier Kleveland.

– Ingen av partiene kan skylde på at de manglet informasjon før landsmøtene. Vi ga 10.000 politikere fra ulike partier informasjon, i form av både tekst og bilder, om pelsdyroppdrett i forkant av landsmøtene. Dette er ren arroganse, mener hun.

Sp hevdet at det drives «innenfor regelverket»

Landbruksminister Lars Peder Brekk gikk i går ut og advarte pelsdyrnæringen mot at de ville miste den politiske støtten dersom de ikke ryddet opp.

Hans parti, Senterpartiet, har sagt at de ønsker fortsatt pelsdyroppdrett i Norge, og at «næringen driver innenfor gjeldende regelverk og er en viktig landbruksnæring».

– Hvordan kan Senterpartiet slo fast at næringen driver innenfor gjeldende regelverk når det nå er avslørt flere tilfeller av grov dyremishandling?

– Vi har vært beroliget etter at Mattilsynet har gjennomført kontroller og grundige besøk. Men et statlig organ vi aldri kunne besøke alle oppdrettsfarmene, sier statssekretær i Landbruksdepartementet, Ola Heggem (Sp), til nrk.no.

– De tilfellene som nå er avslørt er eksempler på helt uakseptable brudd på regelverket og er med på å svekke omdømmet til næringen.

– 350 farmer er viktig distriksnæring

Også i fjor høst ble det avslørt grove regelbrudd ved norske pelsfarmer, og Heggem innrømmer at dette kan tyde på at det har vært et vedvarende problem.

– Ja, ting tyder på at det er aktører i denne næringen som driver et dyrehold som ikke er akseptabelt, sier han.

Til tross for at det i dag kun er 350 pelsdyrfarmer i Norge, mener Heggem at pelsdyrnæringen, som mottar rundt 40 millioner kroner i subsidier og omsetter for 300 millioner kroner, er en viktig distriktsnæring.

– Den er viktig ut fra at den skaper sysselsetting og bosetting på landsbygda, mener Heggem.

Det har ikke lyktes nrk.no å få tak i Helga Pedersen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger