Hopp til innhold

Psykiatridømte slipper ikke ut

Personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern blir værende på sykehus, selv om de er ferdigbehandlet. Årsaken er uklart regleverk og mangel på ressurser i kommunene, mener fagfolk.

Trøndelag psykiatriske sykehus avdeling Brøset

FYLLES OPP: Ifølge overlege Karl Heinrik Melle er to av de seks domfelte til tvungent psykisk helsevern ved avdeling Brøset i Trondheim nå ferdigbehandlet, og venter på å bli plassert i en kommune. Overlegen er redd for at sykehusene fylles opp av pasienter som er for friske til å bo der.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Når han ikke lenger har behov for behandling, så er det veldig uheldig at han oppbevares på en behandlingsinstitusjon, sier vergen til en person i Trøndelag, som har ventet i fire år på å slippe ut av institusjonen han er innlagt på.

Hun ønsker å være anonym på den innlagtes vegne, og er oppgitt over at det har tatt så lang tid å få en kommune til å ta imot pasienten.

Gjelder minst 13 personer

141 personer er dømt til tvungent psykisk helsevern i Norge. De fleste har begått drap, vold eller overgrep.

I dag venter minst 13 personer dømt til denne særreaksjonen, på et sted å bo utenfor sykehuset. De fleste har ventet flere år, viser en kartlegging NRK har gjort.

Karl Heinrik Melle

– Det er et helt åpenbart at som følge av manglende økonomi, så blir enkelte idømt særreaksjon flere ganger der man med et godt etablert kommunalt tilbud kunne ha gått innenfor det vi kaller vanlig psykisk helsevern, sier overlege Karl Heinrik Melle.

Foto: NRK

I løpet av noen år kan slik sendrektighet føre til at sykehusene fylles opp av personer som er for friske til å være innlagt, ifølge sikkerhetsavdelingene i Norge.

For dyrt oppfølgingsprogram og uklare regler om hvem som skal ta imot, er årsaken til problemet.

Frykter sykehusene fylles opp av friske mennesker

– For det første, så blir det en opphopning. Hvis alle som etter hvert, år for år, bare ble sittende i institusjonen, så kommer det til å bli et driftsproblem, sier Karl Heinrik Melle, overlege ved sikkerhetsavdelingen på Brøset i Trondheim.

Ifølge Melle er to av de seks domfelte hos Brøset nå ferdigbehandlet. Overlegen er redd sykehusene fylles opp av pasienter som er for friske til å bo der.

– For pasienten så betyr det at de blir sittende flere år lenger på institusjonene enn det som er nødvendig, legger han til.

– Uklare regler

Stine Kilden

Koordineringsansvarlig for dom til tvungent psykisk helsevern, Stine Kilden, blir kontaktet av kommuner som ikke kan eller vil ta imot ferdigbehandlede pasienter.

Foto: Atta Ansari / NRK

Koordineringsansvarlig for dom til tvungent psykisk helsevern, Stine Kilden, blir kontaktet av kommuner som ikke kan eller vil ta imot ferdigbehandlede pasienter. Kilden mener reglene er for uklare.

– Det hadde vært veldig fint om det kunne ha kommet noen klare føringer fra lovgiver på hvordan denne gruppa skulle ha vært håndtert. Den ene plassen som den ene pasienten opptar er en viktig plass, fordi det er ikke så mange sengeplasser i Psykiatri-Norge.

– Selv om det ikke er en veldig stor gruppe, så trenger vi å få dem ut fordi det er andre som trenger de plassene, utdyper Kilden.

Mener kostnadene avgjør

Ifølge de psykiatriske sikkerhetsavdelingene i Norge, så har de fleste av de 11 domfelte som er ferdigbehandlet, ventet i flere år på å få et botilbud i en kommune. Mange av dem må ha spesielt tilrettelegging som kan koste opp mot 10 millioner kroner i året.

Melle tror kostnaden er hovedårsaken til at mange kommuner kvier seg for å ta imot dem som er ferdigbehandlet.

– Vi får en forskjellsbehandling i Norge, fordi det ikke er klare kjøreregler. Hva slags behandling du får, avhenger av hvor du bor.

– For det andre, så er det helt åpenbart at som følge av manglende økonomi, så blir enkelte idømt særreaksjon flere ganger der man med et godt etablert kommunalt tilbud kunne ha gått innenfor det vi kaller vanlig psykisk helsevern, sier Melle.


AKTUELT NÅ