PST: – Islamister oppsøker asylmottak

PST sier ekstreme norske islamister oppsøker asylmottak og er bekymret for mulige forsøk på å rekruttere asylsøkere.

Politiets sikkerhetstjeneste PST er uroet over at ekstreme norske islamister oppsøker asylmottak for å forsøke å rekruttere asylsøkere. PST mener asylsøkerne er mennesker som er i en svært sårbar situasjon.

PST: Frykter at asylsøkere blir rekruttert til radikal islam.

På Torshov mottak i Oslo opplevde de ansatte at det dukket opp personer med et budskap som kan ha hatt til hensikt å radikalisere asylsøkere.

– Vi hadde en hendelse her med en islamist som har vært i Norge en del år. Han hadde et budskap om at Vesten hadde vært med på å ødelegge hjemlandet hans og man måtte stå sammen innenfor islam. Det var veldig viktig at man fortsatte å gå i moské og fulgte reglene. Særlig gjaldt det kvinner, forteller mottaksleder Hugo Limkjær.

De ansatte på mottaket oppdaget den norske islamisten, og han ble vist bort fra mottaket.

PST bekrefter

Jørn Presterudstuen i PST

Jørn Presterudstuen i PST sier de er kjent med situasjonen der islamister oppsøker asylmottak.

Foto: Tormod Strand / NRK

At ytterliggående islamister kan gjøre framstøt for å muligens rekruttere asylsøkere i den enorme flyktningstrømmen som nå kommer, er kjent andre steder i Europa, blant annet Tyskland.

PST bekrefter problemet, også i Norge.

– Vi har sett tegn på at ekstreme islamister har tilnærmet seg asylmottakene og asylsøkerne og vært til stede for å ta kontakt. Utover det er det vanskelig å si hva som er det konkrete formålet, sier seksjonsleder for ikke-statlige aktører i PST, Jørn Presterudstuen.

– Vi er selvfølgelig bekymret for en rekruttering til ekstreme miljøer: Det er klart vi er bekymret for enhver person som kan rekrutteres inn av ekstreme islamister til deres sak, sier Presterudstuen.

Beboere ble engstelige

To av dem som jobber på mottaket forteller om flere besøk av det de oppfatter som islamister.

– Når jeg oppdaget dem på mottaket så sa jeg dere ikke har lov til å være her. De ble veldig sinte og sa at dette er et fritt land, sier Hunar.

Shwan, en annen ansatt, forteller om syriske beboere på mottaket som ble svært engstelige etter episoden.

– De var redde og spurte «er vi kommet til Europa?» De sa det var dette de flyktet fra, ekstremisme.

Ingen av de to ansatte vil at vi bruker deres etternavn.

NRK har vært i kontakt med flere asylmottak, og spurt om de har hatt besøk av radikale islamister. Ingen andre asylmottak kan bekrefte at de har hatt slikt besøk.

Torshov mottak i Oslo

På Torshov er et av mottakene som har opplevd at personer med radikale meninger har oppsøkt dem

Foto: Tormod Strand / NRK

– Svært sårbare

PST er bekymret for hvordan slike forsøk på påvirkning vil oppleves for flyktninger på mottak.

– Det ligger vel litt i sakens natur at når du har flyktet fra et konfliktområde, du har brutt med ditt nettverk, du kommer til et nytt sted hvor alt er ukjent for deg så er du sårbar og kan være åpen for dem som ønsker å kontakte deg, sier Jørn Presterudstuen i PST.

Presterudstuen ber asylmottak følge med, og melde fra hvis ekstreme islamister oppsøker asylmottak.

SISTE NYTT

Siste meldinger