Hopp til innhold

PST møter unge islamister

Politiets sikkerhetstjeneste ( PST) har jevnlige samtaler med unge personer som har kontakt med islamistiske miljøer i Norge.

Demonstranter og politi
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Samtalene, som kalles bekymringssamtaler, er et ledd i det forebyggende arbeidet som PST har for å stanse rekrutteringen til ekstreme miljøer.

- Målsettingen til PST er å hindre veien inn i ekstreme miljøer på et så tidlig tidspunkt som mulig,sier PST-sjef Jørn Holme til Aftenposten.

Tidligere har samme metode fungert bra overfor ungdom som har vært på vei inn i høyreekstreme organisasjoner.

- Vi forteller dem at de er en farlig vei og gjør dem oppmerksomme på at vi følger med, sier Holme om samtalene. Både foresatte, barnevern og skoler kan bli involvert når PST starter sitt forebyggende opplegg.

De ekstreme islamske miljøene i Norge er små, men PST har sett en viss tendens til radikalisering. Og de frykter at karismatiske ledere kan fremskynde prosessen.

Ifølge årsrapporten til PST er trusselnivået fremdeles lavt i Norge.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ