PST ber politikerne om tydeligere lover for IT-sikkerhet

Loven var for uklar til å straffeforfølge selskapene i nødnettskandalen. Tekna etterlyser politisk vilje til å sette seg inn i IT-sikkerhet før ny sikkerhetslov skal vedtas.

Solberg på orientering i Kristiansund

BLE ORIENTERT OM NØDNETT: Her blir statsminister Erna Solberg orientert om nødnettet under et besøk i Kristiansund.

Foto: Eirik Haukenes

– For at vi skal kunne straffe denne type brudd på Sikkerhetsloven, må loven være tydelig. Det er den ikke i dag, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Meldingen om at nødnettsaken henlegges av PST kom tirsdag ettermiddag. Nå etterlyses politikerne, som i stor grad har vært fraværende i debatten om IT-sikkerhet.

Lise Lyngsnes Randeberg

ETTERLYSER KLARHET: – En uklar lov gir vanskeligheter både for myndigheter og bedrifter, sier Lise Randeberg, president i Tekna.

Foto: Tekna

– Myndighetene må ta grep. Vi trenger en tydeligere sikkerhetslov, sier Lise Randeberg, president i Tekna.

I februar startet PST etterforskingen av selskapet Broadnet, fordi selskapet hadde gitt IT-arbeidere hos underleverandøren Tech Mahindra tilgang til å drifte nødnettet fra India, selv om loven sier at nettet skal driftes på norsk jord av personell som er sikkerhetsklarerte.

14 måneder tidligere satte Broadnet ut IT-driften til det indiske selskapet, uten innsigelser fra norske myndigheter.

Uklare råd om outsourcing

– Broadnet sier til oss at de fikk mangelfull oppfølging og uklare råd fra myndighetene, sier PST-sjef Bjørnland.

I går sa Broadnet til NRK at de er lettet over henleggelsen. De understreker også at det har vært uklart for dem hvordan Sikkerhetsloven skal forstås.

Benedicte Bjørnland, PST-sjef

FANT LOVBRUDD: – Vi håper både myndighetene og selskapene kan lære av nødnettsaken, sier PST-sjef Bjørnland.

Foto: Christine Svendsen / NRK

– Vi fant flere lovbrudd. Det er identifisert avvik innen områdene risikostyring, informasjons- og objektsikkerhet og revisjoner, sier Bjørnland.

Om kort tid skal Sikkerhetsloven opp til behandling i Stortinget. I sikkerhetsmiljøer knytter det seg stor spenning til politikernes kommende vedtak.

– Det er interessant at PST henlegger saken og viser til at jussen rundt sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter er uklar. Når ny Sikkerhetslov skal behandles, må politikerne ta riktige grep. En uklar lov gir vanskeligheter både for myndigheter og bedrifter som skal drifte og bygge kritisk infrastruktur, sier Randeberg.

Manglende tillit til nødnettet

I Broadnet er det igangsatt omfattende sikkerhetstiltak, men snart venter et gebyr fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Få timer før henleggelsen ble kjent påpekte Nkom flere brudd på ekom-loven.

Mens Broadnet venter på gebyrets størrelse, og sukker lettet ut over PSTs henleggelse, er det flere som uttrykker økende mistillit til nødnettet.

– Mange har mistet tilliten til nødnettet, sier Thorbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund.

Han mener det er på høy tid at politikerne kommer på banen, også når det gjelder sikkerheten i nettet som benyttes i kritiske situasjoner.

– Politikerne må også våge å ta debatten rundt sikkerheten i nødnettet. Er det mulig å tappe informasjon fra nettet, og kan noen stenge ned systemet utenfra i kritiske situasjoner? Dette er temaer som diskuteres blant annet hos mine medlemmer, sier Bongo, som har cirka 6000 militært ansatte på medlemslisten.

Rajendra T og Gaurav Gupta

TECH MAHINDRA OVERTOK IT-DRIFTEN: For to år siden valgte Broadnet å outsource IT-driften til indiske Tech Mahindre. Til venstre sjef for selskapets norske virksomhet, Gaurav Gupta.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger