Hopp til innhold

Professor ga rus-råd: Ap lyttet ikke – men Høyre åpner døra på gløtt

Arbeiderpartiet ba jusprofessor om råd om rusreformen, men lyttet ikke til kompromissforslaget. Nå er Stortinget i innspurten av sin behandling, og Høyre åpner døra på gløtt.

Rusreform

KOMPROMISS: Jusprofessor Jørn Jacobsen tar til orde for å innføre overtredelsesgebyr i stedet for bøter for bruk og besittelse av narkotika.

– Jeg var åpenbart ikke kapabel til å overbevise Ap, sier professor i strafferett Jørn Jacobsen ved Universitetet i Bergen selvironisk.

Ifølge Arbeiderpartiet var han en av to eksperter som partiet konfererte med i forkant av landsmøtet for to helger siden, der flertallet sa nei til generell avkriminalisering av mindre brukerdoser med narkotika.

– En undergruppe gjennomførte to møter og konfererte med henholdsvis tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og professor i strafferett Jørn Jacobsen. Ingen av dem har mottatt noen betaling, sier Anniken Huitfeldt, som ledet Arbeiderpartiets redaksjonskomité under landsmøtet.

Steile fronter

Landsmøtet til Arbeiderpartiet vendte tommelen ned for regjeringens rusreform og gikk i stede inn for at bruk og besittelse av narkotika kun skal avkriminaliseres for «tungt rusavhengige».

Men en slik modell med delvis avkriminalisering, avvises kontant av regjeringspartiene og får heller ikke Frps støtte. Fremskrittspartiet vil nemlig ikke ha avkriminalisering for noen grupper, trass i at partiet godtok rusreformen da regjeringserklæringen på Granavolden ble undertegnet i 2019.

Forslaget til rusreform fra regjeringen ligger til behandling i helsekomiteen på Stortinget, men der ser ingen av modellene for avkriminalisering foreløpig ut til å få flertall.

Jusprofessor Jørn Jacobsen ved Universitetet i Bergen sier til NRK at han er kritisk til regjeringens rusreform, så vel som Arbeiderpartiets modell.

Jørn Jacobsen, postodoktor, Universitetet i Bergen

Jusprofessor Jørn Jacobsen ved Universitetet i Bergen foreslår et kompromiss om rusreformen, som Arbeiderpartiet ikke ville høre på i forkant av partiets landsmøte.

Foto: NRK

– Avkriminalisering bare for tungt rusavhengige vil etter mitt syn stride mot Grunnloven § 98. Dette forslaget bør derfor legges bort, sier han.

Ruskompromiss

I stedet foretrekker Jacobsen en modell for avkriminalisering som han mener burde kunne samle de steile frontene på Stortinget.

– Mitt forslag er et kompromiss, og et godt kompromiss skal jo gjøre alle sure, sier han.

Ifølge Jacobsen er det et problem ved regjeringens forslag at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at det ikke legges opp til noen form for reaksjon dersom forbudet brytes.

– Det er veldig få – om noen – eksempler på at noe er forbudt uten at det også gis noen form for reaksjon å bryte denne rettsregelen, sier Jacobsen.

Regjeringens forslag bygger på rapporten fra det såkalte rusreformutvalget. Og denne rapporten har en svakhet, nemlig at andre modeller for avkriminalisering ikke er mer synliggjort, framholder jusprofessoren

– For mange virker det å være vanskelig å forstå forskjellen på avkriminalisering og legalisering, når bruk av ulovlige stoffer ikke innebærer en tydelig negativ reaksjon.

Gebyrer

Jacobsen tar til orde for en variant av avkriminalisering, der det han selv beskriver som mindre alvorlig omgang med narkotika resulterer i et overtredelsesgebyr.

– Ved å ilegge et gebyr, sikrer man at alle som blir tatt for bruk eller besittelse av et forbudt stoff, får en tydelig reaksjon. Samtidig innebærer dette en avkriminalisering fordi gebyret ikke er en straff, men en mindre alvorlig sanksjon, sier han.

Forslaget innebærer avkriminalisering, men etterlater samtidig ingen tvil om at handlingen er ulovlig, poengterer jusprofessoren.

– Vi kan ha en rusnemnd som saken overføres til, som ilegger gebyret og som også tilbyr rådgivning og oppfølging av helsetjenesten. Det går også an å tenke seg at gebyret slettes dersom man stiller til slike samtaler, og også at de mest utsatte grupper generelt fritas fra det, fortsetter jusprofessoren.

Helseattest

Trass i at han mener det vil være feil å avkriminalisere delvis, slik Ap tar til orde for, sier han at det kan tenkes begrensninger for tyngre misbrukere i reaksjonsspørsmålet.

– Det kan tenkes løsninger i reaksjonsreglene som skjermer tyngre misbrukere. Det er utfordrende, men vanskelige grensedragninger er ikke helt ukjent i jussen.

I så fall er en mulighet er å utstede den enkelte med en helseattest som slår fast at man er tungt rusavhengig, sier Jacobsen.

– Jeg ser ikke noe formelt i veien for en slik løsning. Men det er ikke et skarpt skille mellom tunge rusavhengige og andre som ruser seg, og vil ikke være enkelt å operasjonalisere, men det er mulig, sier Jacobsen.

Han viser til sprøyteromslovgivningen, som i utgangspunktet kun er tilgjengelige for personer med langvarig rusavhengighet og ikke for ungdom som eksperimenterer eller for rekreasjonsbrukere.

– Så kan man jo selvsagt si at dette ikke er et problem som er blitt satt på spissen, fordi disse gruppene ikke oppsøker sprøyterom, men prinsippet er jo det samme, sier Jacobsen, som understreker at han ikke mener slike justeringer innenfor strafferetten som veien å gå.

– Det representerer vel egentlig ikke en reform av den typen vi har behov for, sier Jørn Jacobsen.

Avviser ikke

På Stortinget vil ikke Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland avvise kompromissforslaget fra jusprofessoren.

Sveinung Stensland

Sveinung Stensland, regjeringspartiet Høyres helsepolitiske talsperson på Stortinget, vil ikke direkte avvise forslag om overtredelsesgebyr for mindre alvorlig omgang med narkotika.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

– Gebyr kan være en løsning, men det blir uansett ikke en rusreform som blir vedtatt i Stortinget 3. juni, slik vi i regjeringspartiene ser det. Det er det dessverre ikke flertall for, sier Stensland til NRK. Han er også saksordfører for saken i helse- og omsorgskomiteen.

– Nå har denne saken vært på omfattende høringsrunder og andre har kommet med lignende ideer tidligere, så jeg avviser ikke Jacobsens forslag direkte, sier Stensland.

Han understreker at komiteen nå er i innspurten med å komme med innstilling, og Stensland tror det blir enighet om enkelte punkter i regjeringens forslag.

Utelukker

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerkol, viser til partiets landsmøtevedtak og utelukker jusprofessor Jørn Jacobsens forslag om å i legge gebyrer for buk av narkotika.

– Landsmøte vedtok straffefritak for narkotika til eget bruk for tunge rusbrukere. For ungdom og førstegangsforseelser i saker om bruk og besittelse av narkotika mener vi hovedregelen bør være påtaleunnlatelse og tverrfaglig oppfølging, i samarbeid mellom politiet og helsetjenestene i kommunene, sier Kjerkol til NRK.

Ingvild Kjerkol (Ap)

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol har tro på at Arbeiderpartiets landsmøtevedtak ikke er i strid med Grunnloven § 98, slik jusprofessor Jørn Jacobsen mener det er.

Foto: Trond Stenersen

Men hvorfor avviste Arbeiderpartiet forslaget om gebyrer da dere søkte råd hos jusprofessor Jørn Jacobsen i forkant av landsmøtet, og i stedet gikk for en modell som Jacobsen mener strider mot Grunnloven §98?

– Vi mener denne modellen er fullt mulig, jeg forholder meg til landsmøtets klare vedtak. Nå bør Høyre snu og sikre flertall for straffefritak for tunge rusbrukere, sier Ingvild Kjerkol.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ