Hopp til innhold

Politiet har analysert Matapours skyting: Over 60 nye fornærmede

Etter at Oslo-politiet har analysert selve skytingen til terrorsiktede Zaniar Matapour, har antall fornærmede økt til 171 personer.

Dagen derpå etter skyting ved London pub i Oslo natt til 25. juni

Politiet opplyser om at det nå er 171 fornærmede i saken.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Det skriver politiadvokat Børge Enoksen i en e-post til NRK.

De foreløpige analysene av selve skytingen gjør at politiet per nå har definert til sammen 171 personer som fornærmet i saken. Her er ett av kriteriene hvor nært vedkommende har vært en eller flere skuddbaner.

Børge Enoksen politiadvokat orienterer pressen etter masseskytingen i Oslo. Pressemøtet fant sted på politihuset på Grønland 29. juni. 2021

Politiadvokat Børge Enoksen ved Oslo politidistrikt.

Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Er økningen direkte knyttet til en analyse av selve skytingen?

Ja, en foreløpig analyse av skytingen sammenholdt med informasjon fra vitner om deres plassering, svarer Enoksen.

Væpnet med en maskinpistol og en pistol skjøt Zaniar Matapour mot gjester på to utesteder i Oslo sentrum den 25. juni.

To personer ble drept og 21 skadet. Matapour er siktet for drap begått med terrorhensikt.

Tidligere var det 107 fornærmede. Nå er tallet altså 171.

– Lykketreff at ikke flere døde

Samtidig skal Borgarting lagmannsrett nå avgjøre hvor mange av de fornærmede i saken som skal få oppnevnt bistandsadvokat.

Bistandsadvokatene i saken mener alle som var til stede, eller tett opptil det politiet etterforsker som en terrorhandling, bør få oppnevnt bistandsadvokat for å få ivaretatt sine grunnleggende rettigheter.

Til nå er 37 søknader om å få bistandsadvokat blitt avslått av Oslo tingrett. Disse er anket videre til lagmannsretten.

Det Oslo tingrett gjør nå oppfatter jeg som uriktig jus, jeg oppfatter det som krenkende og skammelig, sier bistandsadvokat Sigurd Klomsæt til NRK.

Advokat Sigurd Klomsæt pakker sammen i Høyesterett onsdag, der han tok opp saken igjen til Viggo Kristiansen, som i 2001 ble dømt til 21 år fengsel og 10 års sikring for drap på to små jenter i Baneheia.

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt.

Foto: Berit Roald

Det er tilfeldig hvem som ble truffet og ikke truffet. At ikke flere døde enn det som er tilfelle oppfatter jeg som mer lykketreff.

Avdelingsleder Ina Strømstad ved Oslo tingrett sier tingretten gjort en vurdering av hvert enkelt tilfelle, men at ikke alle fornærmede har krav på bistandsadvokat etter loven.

Det er lovgiver som bestemmer hvem som har krav på bistandsadvokat. At saken er alvorlig er i seg selv ikke nok. Derfor er det satt opp noen begrensninger for hvem som har krav på bistandsadvokat, sier Strømstad til NRK.

Ina Strømstad

Avdelingsleder Ina Strømstad ved Oslo tingrett.

Foto: Jorunn Hatling / NRK

Dette er fellesskapets midler og da er det lovgiver som skal bestemme hva de skal brukes til, sier Strømstad.

Hun understreker at fornærmede som ikke har bistandsadvokat har den samme retten til informasjon i saken, samme rett til helsehjelp og samme rett til å fremme erstatningskrav.

Skal ikke delta på fengslingsmøter

I et oversendelsesbrev fra Oslo tingrett kommer det fram at retten har begrenset oppdraget til bistandsadvokatene som er oppnevnt for de fornærmede.

Retten mener det ikke er nødvendig for bistandsadvokatene å gå grundig inn i alt etterforskningsmateriale i saken, som å lese alle, eller mange av, de mer enn 200 avhørene som er gjort til nå.

Bistandsadvokatene skal heller ikke arbeide med å be politiet gjennomføre flere etterforskningsskritt, eller delta på fengslingsmøter eller andre rettsrunder under etterforskningen.

Det får Sigurd Klomsæt, som er bistandsadvokat for flere av de fornærmede i saken til å reagere.

Det er jo noe helt nytt. Det mener jeg er helt feil. Det er ofte i slike rettsmøter hvor det blir gitt en rettslig forklaring og som man også får møte vedkommende, høre hvordan han uttrykker seg, på hvilken måte og så videre og så videre.

Klomsæt trekker fram at han som bistandsadvokat under 22. juli-saken var i et av de første fengslingsmøtene for terroristen Anders Behring-Breivik i 2011.

Det var noe man ikke glemmer, veldig spesielt og nyttig og ha informasjon om å bringe videre til de som man var bistandsadvokat for, sier Klomsæt.

Til nå har det ikke vært noen fysiske fengslingsmøter i saken fordi terrorsiktede Zaniar Matapour har samtykket til varetektsfengsling.

Det er sjelden at bistandsadvokater er til stede i fengslingsmøter fordi det er et møte som handler om siktede opphold i fortsatt varetekt som bistandsadvokaten får god informasjon om gjennom den kjennelsen retten avsier i etterkant, sier avdelingsleder Ina Strømstad ved Oslo tingrett.

Nytt fra i sommer

Det er en lovendring som trådte i kraft 1. juli som gir tingretten mulighet til å begrense selve oppdraget for hva bistandsadvokatene skal gjøre og ikke gjøre.

Tidligere har bistandsadvokatene risikert at man har gjort arbeid som tingretten i etterkant har vurdert ikke var rimelig og nødvendig, ergo som de ikke har fått betalt for. Mens nå har vi muligheten til allerede i forkant å gi de signalene på hva som nødvendig arbeid, for det er det tingretten som vurderer, sier Strømstad.

Ingen av bistandsadvokat har valgt å anke tingrettens avgjørelse. Sigurd Klomsæt sier de får ta dette etter en eventuell rettssak, ikke nå.

Den diskusjonen kommer nok og da blir det krangel om regningen og betaling. Men den tar jeg når den kommer. Jeg er ikke uvant med å få redusert omkostningsoppgaver fordi noen mener at man er for samvittighetsfull. Det tar jeg heller som en ære.

Til nå har altså politiet definert 171 personer som fornærmet i saken. Av disse hadde 24 fått oppnevnt bistandsadvokat i forrige uke.

Alle som fikk skuddskader og de 12 som deltok aktivt i pågripelsen av gjerningsmannen skal ha fått bistandsadvokat.

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du noe mer om denne saken? Vi jobber med masseskytingen i Oslo, og er alltid interessert i ny informasjon om saken. 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du vet noe eller har innspill. 

AKTUELT NÅ