Hopp til innhold

Politiet måtte bruke faks under redningsarbeidet på Utøya

I redningsarbeidet på Utøya opplevde redningsmannskapet store kommunikasjonsproblemer fordi politiet som ledet operasjonen ikke kunne bruke det nye nødnettet.

Stor aktivitet på Utøya søndag.

Ambulansepersonell i nærheten av Utøya fikk ikke informasjon når de trengte den som mest.

Foto: Teigen, Trond Reidar / SCANPIX

Dermed måtte politiet i Nordre Buskerud politidistrikt gi beskjeder over ukryptert nett, mobiltelefon, e-post og faks.

I timene mens dramaet foregår på Utøya sitter radioamatør Finn Johannessen klistret til kommunikasjonsradioen sin og lytter til nødetater som bruker ukrypterte kanaler.

I lang tid hører han fortvilte stemmer fra ambulansetjenesten som forgjeves forsøker å få kontakt med politiet:

Ambulansepersonell på Utøya

Ambulansepersonell står og venter på beskjed om hva de skal gjøre utenfor Utøya.

Foto: Line Tomter / NRK

Hjelpepersonell på Storøya

Det analoge nettet var til lite hjelp utenfor Utøya.

Foto: Line Tomter / NRK
– Operasjonsleder i AMK var nesten i panikk: «Hvor er politiet, hvor er politiet», forteller radioamatøren til NRK.

– Så operasjonsleder forsøkte mange ganger på få tak i politiet?

Forferdelig mange ganger, svarer Johannessen.

Ventet på beskjed om å rykke inn

På landsiden utenfor Utøya står et hav av ambulansepersonell, brannmannskap og sivilforsvar og venter. Situasjonen er kaotisk.

Alle venter på beskjeder om at de kan rykke inn og hjelpe fra politiet i Nordre Buskerud som er satt til å lede arbeidet, men de har ingen mulighet til å kommunisere over det nye nødnettet. Imens ligger skadet ungdom på Utøya og kjemper for livet.

Endelig blir gjerningsmannen pågrepet. Men da var det umulig å gi alle beskjed redningsmannskaper samtidig, forteller politioverbetjent Kaare Tiller i Nordre Buskerud politidistrikt.

– Upraktisk for dem som bistod utenfra

De måtte ty til diverse kanaler for å kommunisere:

– De som ble brukt i akuttfasen var vårt analoge samband, som ikke er avlyttingssikkert og mobiltelefon. Etter hvert så ble mye sendt på e-post og faks, sier Tiller.

– Var det ikke veldig upraktisk at dere som hadde det operative ansvaret ikke hadde tilgang til det nye nødnettet?

Faks

Illustrasjonsbilde: Politiet i Nordre Buskerud politidistrikt må fortsatt ty til faks ved store hendelser.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

– Det upraktiske med det er jo at de som kommer og bistår oss fra nabodistriktene, og som har nødnettet fra før, ikke personlig kan kommunisere direkte inn til vår sentral, sier Tiller.

– Men det må jo skape problemer i slike ekstreme situasjoner som dette?

– Ja, det vil det jo gjøre, innrømmer Tiller.

Hull i kommunikasjonsnettet ved Utøya

Fredrik Westmark, leder av ambulansepersonellets yrkesorganisasjon, har snakket med ambulansearbeidere som var frustrerte, fordi de ikke fikk kommunisert med andre redningsarbeidere:

– Situasjonen der var jo at man hadde ambulansetjenester som kom inn med nødnett i et område som ikke hadde dekning, fordi det området ikke er utbygd for det nye nødnettet, forteller han.

– Operasjonsleder i AMK var nesten i panikk: «Hvor er politiet, hvor er politiet».

Radioamatør Finn Johannessen til NRK.

Han mener dette gjorde redningsarbeidet vanskeligere.

– I tillegg hadde man et analogt nett som det ikke var dekning på overalt, så man hadde da problemer med kommunikasjon enkelte steder nede på stranda på utsiden av Utøya, for der er det jo mange hull i dekningsområdet, sier Westmark.

– Byr på utfordringer

NRK har de siste dagene vært i kontakt med en rekker personer fra politi, ambulansetjeneste og brannvesen som deltok i redningsarbeidet. Alle bekrefter at kommunikasjonen var særdeles utfordrende.

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sier det byr på utfordringer når ikke alle har tilgang til det samme nettet.

– Jeg tror de fleste skjønner at da vil viktig informasjon kunne gå tapt og det blir vanskeligere å lede operasjoner fordi kommunikasjonen mellom de ulike etatene, og kommunikasjon når det skjer alvorlige hendelser er kjempeviktig, sier Johannessen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger