Hopp til innhold

Politiet har fått klarsignal til å bruke Forsvaret

Politiet får nå bruke Forsvaret til å håndtere trusselsituasjonen mot Norge. Regjeringen har godkjent at politiet kan disponere bevæpnede soldater ved behov.

Odd Reidar Humlegård bekrefter terrorbistand fra Forsvaret. Farid Ighoubah, Simon Solheim.

FÅR HJELP: Politiet har nå fått klarsignal til å ta i bruk Forsvaret. Her ser man soldater fra Hans Majestet Kongens Garde under en terrorøvelse i Oslo sammen med politiet.

Politidirektoratet har i kveld sendt flere bistandsanmodninger til Forsvaret, der de blant annet ber om å få bruke Heimevernets styrker.

Etter det NRK erfarer gjelder dette også bruk av Forsvarets spesialstyrker, herunder Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen. Bistandsanmodningen gjelder også bruk av soldater fra Hans Majestet Kongens Garde, etter det NRK forstår, men dette vil ikke Politidirektoratet bekrefte.

De vil ikke kommentere detaljene i anmodningene de har sendt til Forsvaret.

Politiet har tidligere fått innvilget anmodningen om økt helikopterberedskap fra Forsvaret, til transportstøtte av politiet. Flere Bell-helikoptre står nå på 15-minuttersberedskap på Rygge og i Bardufoss.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

KVELDSMØTE: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) ved politidirektør Odd Reidar Humlegård, møtte fredag kveld flere direktorater som vil spille en viktig rolle ved et eventuelt terrorangrep.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Politidirektoratet har sendt flere bistandsanmodninger til Forsvaret i kveld. Alle anmodningene er godkjent av Justis- og beredskapsdepartementet og av Forsvarsdepartementet, sier seniorrådgiver Wemunn Aabø i Politidirektoratet.

Heimevernet disponible til sikring av bygninger

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) møtte fredag kveld flere direktorater, som vil spille en viktig rolle ved et eventuelt terrorangrep.

Etter møtet opplyste politidirektør Odd Reidar Humlegård overfor NRK at Politidirektoratet har bedt om å få disponere Forsvaret ved behov.

Humlegård sier det ennå ikke er aktuelt å sette inn militære styrker, men at dette er noe de vurderer fortløpende. Soldater vil i første omgang bli brukt til vakthold, eller objektsikting av samfunnskritisk infrastruktur.

Eksempler på slike bygninger kan være Stortinget, regjeringsbygg og andre viktige bygninger i landet. Under 22. juli-terroren holdt Heimevernet og Garden vakt utenfor blant annet Stortinget og Utenriksdepartementet.

– Høyere beredskapsfot enn noensinne

Humlegård opplyste at det formelle rundt bistandsanmodningene er i orden, og at de dermed kan lettere og raskere ta dem i bruk – dersom det blir nødvendig.

– Nå er det formelle i orden. Det er for å forberede en mulig kapasitetsøkning, men den er ikke aktuelt å rulle ut nå. Med dette på plass, står vi nå på en høyere beredskapsfot enn vi har gjort noen gang tidligere, sier han.

Humlegård opplyste også at Politidirektoratet ikke har bedt om et konkret antall mannskaper eller vurdert hvilke bygninger som eventuelt skal sikres. En slik vurdering skal først skje dersom trusselbildet endrer og det oppstår behov for å sette ut sikringstiltakene.

Politidirektøren la til at trusselbildet er det samme som tidligere.

– Tiltakene vi har, fortsetter gjennom helgen – med mindre vi får en annen trusselvurdering, sier han.

Verken Justis- og beredskapsdepartementet eller Forsvarsdepartementet vil kommentere denne saken.

Klokka 18 møter Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en rekke direktorater hos Politidirektoratet

Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) møtte fredag kveld en rekke direktorater i Oslo for en oppdatering.

Foto: Simon Solheim

AKTUELT NÅ