Slik håndterer regjeringen terrortrusselen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har tatt lederrollen i regjeringens arbeid med terrortrusselen mens sikkerhetskoordinator Laila Bukhari (H) ved Statsministerens kontor ikke har hatt noen offisiell rolle.

Regjeringsmedlemmer samlet til møte om terrortrusselen

SAMLET I KVELD: Justisminister Anders Anundsen, statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen diskuterte i kveld terrortrusselen mot Norge.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Torsdag fikk offentligheten vite at den gruppe skal ha fått i oppdrag å utføre terrorangrep på norsk jord.

Da hadde regjeringsapperatet allerede jobbet med håndteringen av terrortrusselen i mange timer.

Møte i kommandorommet

Allerede onsdag kveld ble det satt stab i et kommandorom i Justisdepartementets lokaler i Nydalen i Oslo.

Staben består av minst 15 personer der alle berørte avdelinger er representert. Det betyr representanter for politi, redning og beredskap, krisehåndtering og sikringsstøtte, og kommunikasjon.

Av sikkerhetshensyn har ikke departementet tillatt NRK å ta bilder av krisestaben.

– Staben møtes flere ganger om dagen –etter behov, sier kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen til NRK.

Justisminister Anders Anundsen sier stabens fremste mål er å sette departementet i stand til å håndtere både trusselen og en eventuell terrorhandling.

Erna Solberg blir løpende orientert av justisdepartementet om terrortrusselen mot Norge.

VIDEO: Statsminister Erna Solberg blir løpende orientert av justisdepartementet om terrortrusselen mot Norge.

– Vi kaller inn det mannskapet og de nøkkelpersonene vi har behov for. Vi har også et samordningsansvar for beredskapen på tvers av departementene, sier justisminister Anders Anundsen til NRK.

Derfor fikk Anundsen ansvaret

Da regjeringen ble kjent med den konkrete terrortrusselen mot Norge, besluttet statsminister Erna Solberg (H) at hun skulle utsette sine ferieplaner.

Samtidig avbrøt justisminister Anundsen sin ferie for å lede håndteringen av situasjonen. Blant annet fordi Justis- og beredskapsdepartementet er lederdepartement mens terrortrusselen mot Norge fortsatt er reell.

Det betyr at departementet til Anundsen skal:

  • sørge for varsling av andre departementer, Statsministerens kontor, egne underlagte virksomheter, og i alvorlige kriser også Stortinget og Slottet.
  • ta initativ til at Kriserådet innkalles og lede rådets møter.
  • utarbeide og sørge for å spre overordnede situasjonsrapporter og -analyser, herunder vurdering av mulige hendelsesforløp og videre utvikling av krisen.
  • sørge for at oppdatert informasjon om situasjonen blir regjeringens medlemmer til del.
  • sørge for koordinert informasjon til befolkningen.

Topp-byråkratene oppretter Kriseråd

Ett halvt døgn etter at Anundsen og hans departement hadde satt igang sitt arbeid, møttes det såkalte Kriserådet torsdag morgen.

Rådet er det høyeste koordineringsorganet på administrativt nivå. I klartekst betyr det toppbyråkrater fra forskjellige departementer.

Rådet består av fem faste medlemmer. Dette er:

  • Regjeringsråd Nina Frisak ved statsministerens kontor (SMK).
  • Utenriksråd Wegger Chr. Strømmen fra Utenriksdepartementet (UD).
  • Departementsråd Tor Saglie ved Justis- og beredskapsdepartementet (JD).
  • Departementsråd Bjørn-Inge Larsen ved Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).
  • Departementsråd Erik Lund-Isaksen ved Forsvarsdepartementet (FD).
Nina Frisak, regjeringsråd ved Statsministerens kontor
Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Det er også mulighet for å utvide rådet med andre medlemmer ved behov, men NRK er ikke kjent med om det har skjedd i denne situasjonen.

Målet med rådet er å utpeke et lederdepartement som har hovedansvaret for situasjonen, sikre koordinerte strategiske vurderinger og sikre koordinering av tiltak som iverksettes i forskjellige sektorer.

I tillegg til å sette stab og innkalle Kriserådet ble de parlamentariske lederne i partiene på Stortinget orientert om den konkrete terrortrusselen mot Norge like før pressekonferansen torsdag formiddag.

Det samme ble lederen for justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap).

Samtidig foregår det et tett samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etteretningstjenesten.

Arbeidet baseres på informasjon fra inn- og utland

Etter det NRK erfarer er terrortrusselen mot Norge basert på informasjon som er hentet inn både her i Norge og i utlandet, blant annet av samarbeidende tjenester.

Vurderingen som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har utformet, skal være på flere sider og er gradert som «hemmelig».

– Vi bekrefter ikke hvor vi får informasjon fra, annet enn at vi er avhengig av et bredt internasjonalt arbeid når det gjelder terrorforebygging. Vi henter informasjon fra mange tjenester. PST har et samarbeid med 60 land, men bekrefter aldri hvilke det er, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Til tross for samarbeidet er det de underliggende etater under Justis- og beredskapsdepartementet som leder an i arbeidet med terrortrusselen.

Det bekrefter også Forsvarsdepartementet overfor NRK.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har dermed ikke avbrutt ferien sin.

Statsråden har ifølge Forsvarsdepartementet løpende kontakt med regjeringen, og holder seg oppdatert på siste nytt om situasjonen.

Søreide var blant annet til stede da Regjeringens sikkerhetsutvalg, som er det øverste organet for å diskutere sikkerhetsspørsmål i Norge, ble informert onsdag.

Tause Bukhari

Da Høyre og Frp utarbeidet sin regjeringsplattform ble de enige om å etablere et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetselement.

I regjeringsplattformen heter det blant annet:

«Etablere et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetselement ved Statsministerens kontor (SMK). Denne funksjonen skal ivareta den overordnede koordineringen og oppfølgingen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på tvers av departementene og bidra til å løfte og klargjøre ansvar.»

Dette ansvaret har blitt lagt til statssekretær Laila Bokhari (H).

Hun har ikke hatt noen synlig rolle i håndteringen av den konkrete terrortrusselen, og hun har heller ikke ønsket å la seg intervjue av NRK om dette.

Da den konkrete trusselen ble kjent torsdag twitret hun imidlertid følgende:

Skjermdump av tweet fra Laila Bokhari
Foto: Skjermdump / Twitter

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger