Politiet bekrefter at våpnene er ladd

For første gang bekrefter Politidirektoratet at norske polititjenestemenn nå bærer ladde våpen.

To polititjenestemenn har våpen i hylster på låret

MIDLERTIDIG BEVÆPNING: Alle norske politifolk har fått midlertidig tillatelse til å bære skytevåpen.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

At en mann i Stavanger klarte å løsne et skudd fra et våpen som en politimann hadde i hylsteret, har fått mange til å stille spørsmål rundt politiets bevæpning.

Politidirektoratet har hittil ikke villet kommentere hvorvidt politiets våpen er ladd eller ikke. Men nå tar direktoratet bladet fra munnen.

– Prosedyrer tar utgangspunkt i ladd våpen

Seksjonssjef i Politidirektoratet Steffen Ousdal intervjues

FORKLARER: Steffen Ousdal i Politidirektoratet forklarer at både utdanning og prosedyrer tar utgangspunkt i at våpnene er ladde når politiet bærer våpen.

Foto: Siri Saugstad / NRK

– Politidirektoratet har ikke så langt ønsket å kommentere praksisen rundt politiets våpenbruk. Dette handler om å ivareta innsatspersonellets egen sikkerhet og innsatsevne. Når vi nå går ut og bekrefter dette, handler det om at vi ønsker å forklare hvorfor norsk politi, i likhet med politi i mange andre land, bærer ladde våpen, altså med skudd i kammeret, sier Steffen Ousdal, seksjonssjef i beredskapsavdelingen i Politidirektoratet (POD).

Hvorfor er våpnene ladd?

– Vår praksis tar utgangspunkt i at vi i en normal situasjon er ubevæpnet. Det vil si at når vi bevæpner oss, er det i spesielle situasjoner, hvor våpenet er tenkt brukt. All vår utdanning, vår praksis, våre prosedyrer og tjenestemennenes mentale forberedelser tar utgangspunkt i at man har et ladd våpen, sier Ousdal.

Etter at det først ble uttalt at det var umulig å avfyre politiets tjenestepistol mens det var hylstret i politiets standardhylster, fikk Politiforum bekreftet fra polititjenestemenn og -kvinner at dette var fullt mulig.

I helgen bekreftet en overbetjent ved politihøgskolen over for VG at standard prosedyre for alle bevæpnede norske polititjenestemenn er å ha en kule klar i kammeret. Da ville ikke Politidirektoratet kommentere hvorvidt våpnene er ladd eller ikke.

politivakten i Stavanger

HER SKJEDDE DET: Politiet i Stavanger skal vurdere om politivakten skal gjøres mindre tilgjengelig etter skuddet som ble avfyrt tirsdag i forrige uke.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hoppet over skranken

Det var tirsdag kveld i forrige uke at en 24-åring styrtet inn på politihuset i Stavanger, hoppet over skranken og havnet i et basketak med en politibetjent som satt bak skranken.

I dette basketaket klarte mannen å få en finger ned i hylsteret til politibetjenten, og løsne ett skudd mens våpenet fremdeles var i hylsteret. Ingen ble truffet av skuddet.

En annen tjenestemann hoppet også over skranken og klarte å overmanne 24-åringen.

Er det nødvendig at våpenet er ladd i alle sammenhenger, som for eksempel når politiet er på politistasjonen?

– Det å endre den praksisen, er forbundet med risiko. Dette er et handlingsmønster som er delvis automatisert, og det å gå over til en annen type praksis, er noe vi er nødt til å gjøre en grundigere vurdering om. Vi har så langt ikke funnet det rimelig å gjøre det. Vi ønsker jo at vi skal tilbake til en normal situasjon med et ubevæpnet politi, sier Ousdal.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger