Hopp til innhold

PF raser mot det de mener er et bevisst forsøk på å tvinge politifolk til å stå i jobb lengre

Politiets Fellesforbund raser mot det de mener er et bevisst forsøk fra Politidirektoratet på å omgå kravene om særaldersgrense for enkelte stillinger.

Unn Alma Skatvold

UAKSEPTABELT: Nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, mener Politidirektoratets forsøk på å gjøre endringer i hvem som har særaldersgrense er uakseptable.

Foto: Politiets Fellesforbund

Politidistriktene er i ferd med å iverksette navneendringen fra lensmann til «politistasjonssjef» og «politiavdelingsleder».

Stillingskoden forblir riktignok «lensmann», og det leder til mye forvirring.

Politiets Fellesforbund (PF), fagforeningen som samler flesteparten av landets politifolk, mener nå Politidirektoratet (POD) benytter overgangen til kjønnsnøytrale funksjonstitler for å fjerne særaldersgrensen for enkelte stillinger med lederansvar. Utenom ordinære forhandlinger i hovedtariffavtalen.

Ifølge PF kan endringen gjøre at flere hundre politifolk må pensjonere seg 7 til 10 år senere enn hvis de hadde blitt ansatt med en annen stillingskode.

– Et avtalebrudd

Ifølge PF, vil POD nå bruke stillingskoden «lensmann» for «ledere uten krav om særalder, men med behov for politimyndighet», blant annet politioverbetjenter, mens arbeidsoppgavene forblir de samme.

I en e-post til NRK, svarer derimot POD at endringen ikke vil gjelde politioverbetjenter eller politiførstebetjenter. De forsikrer om at «ingen som i dag er i stillingskoden lensmann får endringer i lønn, pensjon, eller politigrad.»

PF mener riktignok dette betyr at enkelte politifolk kan være ute på oppdrag frem til de er 70 år, 7 til 10 år lenger enn med de vanlige stillingskodene.

At POD tar en slik beslutning nå, mener PF er et avtalebrudd.

– Det vi opplever nå er at Politidirektoratet forskutterer det vi har avtalt at vi skulle forhandle om som likeverdige parter, ved å putte mer inn i denne endringen til kjønnsnøytrale funksjonstitler. Det er et avtalebrudd, sier Skatvold, og legger til:

– Man kan ikke endre på hvem som har særaldersgrense for pensjon, uten at det er forhandlinger.

Hva er en særaldersgrense, og hvem skal ha det?

De som har særaldersgrense, kan gå av med pensjon tidligere enn andre. Det gjelder blant annet for politioverbetjenter og politiførstebetjenter. De kan velge å gå av når de er mellom 60 og 63. Men det gjelder ikke for lensmenn eller politistasjonssjefer, som må vente til de er 70.

– Mange ser på det kun som et gode for den ansatte, men det er også et spørsmål om hvor vidt man er i stand til å gjøre jobben på en forsvarlig måte, forklarer Skatvold, og utdyper:

Det trenger ikke bare å være at jobben er fysisk tung som utløser særaldersgrense. Det kan også være at den er psykisk tung.

Reglene er fastsatt av loven om aldersgrenser for statsansatte. Den andre paragrafen i loven bestemmer hvem det angår, deriblant de som har stillinger hvor:

«Tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier.»

Det er så opp til Regjeringen og departementene å bestemme akkurat hvilke stillinger dette gjelder for. Foreløpig omfattes politioverbetjenter og politiførstebetjenter, noe både hovedtariffavtalen fra 2020 og et skriv fra Regjeringen publisert 1. juli i år bekrefter.

Både politioverbetjenter og førstebetjenter har lederansvar, men utfører tidvis mye operativt arbeid.

Mener lederstillinger ikke burde ha særaldersgrense

Kritikken fra Fellesforbundet kom som en reaksjon på et innlegg fra POD, og en kommentar fra assisterende politidirektør Håkon Skulstad, på politiets interne nettside, Kilden.

Håkon Skulstad, assisterende politidirektør.

UNDER HARDT VÆR: Assisterende politidirektør i Politidirektoratet, Håkon Skulstad, har fått mye kritikk fra Politiets Fellesforbund for et innlegg på politiets interne nettsider.

Foto: Politiet

I en e-post til NRK, avfeier seksjonssjef i POD Forde Aarum kritikken fra PF.

Han viser til et brev av 3. januar 2018, hvor Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) uttaler at de er «enig i Politidirektoratets uttalelse om at lederstillinger normalt ikke medfører et behov for å omfattes av stillingskoder som innebærer særaldersgrenser.»

ASD viser selv til en kommentar fra Justisdepartementet i en offentlig utredning fra 1978. Justisdepartementet anbefalte da et krav om operativ tjeneste for de stillingene som skal ha særaldersgrense.

– Ingen har krav på å bli ansatt i stilling med særalder dersom vilkårene for dette ikke er oppfylt i loven. Politidirektoratet må naturligvis følge departementets klare uttalelse om når vilkårene for særalder er oppfylt, skriver Aarum.

– Voldsomt rot

I tillegg til å mene at PODs ønskede bruk av stillingskoden «lensmann» er et avtalebrudd, uttrykker PF stor forvirring knyttet til bruken av stillingskoden.

Med overgangen til kjønnsnøytrale funksjonstitler blir de som tidligere var lensmenn nå enten omtalt som «politistasjonssjefer» eller «politiavdelingsledere». Men de beholder stillingskoden for lensmann.

Og så er det de ansatte med politigrad tilsvarende politioverbetjent og politiførstebetjent som også skal ha stillingskoden for lensmann. Det er altså mulig å ha samme stillingskode, men vidt forskjellige arbeidsoppgaver, gradering, og regler for særaldersgrense.

– Det er rett og slett parodisk: For å unngå å bruke stillingskoder som har særaldersgrense lager man det kaoset her, sier Skatvold.

AKTUELT NÅ