Hopp til innhold

900 år med «lensmenn» er over: Endrer til kjønnsnøytral tittel

Møre og Romsdal politidistrikt innfører kjønnsnøytrale yrkestitler fra i dag. – Litt synd at «lensmann» forsvinner, sier Jorunn Pettersen, som blir «politistasjonssjef».

.

NY TITTEL: Jorunn Grete Lyngstad Pettersen er politistasjonssjef i Hustadvika politistasjonsdistrikt. Slike skilt som det utenfor lensmannskontoret i Voss vil måtte byttes ut når de kontorene vil bli hetende «politistasjon».

Foto: Simon Skjelvik Brandseth/POLITIET / NRK/POLITIET

– Det er litt synd at ordet «lensmann» forsvinner, for det er historie som går mange, mange år tilbake i tid. Samtidig er samfunnet i utvikling, og det må vi i politiyrket også følge med på, sier Jorunn Grete Lyngstad Pettersen ved Hustadvika lensmannsdistrikt i Møre og Romsdal politidistrikt.

Hun er blant de lensmennene som nå blir politistasjonssjefer.

– For meg har det ikke så stor betydning hva tittelen er. Om det er lensmann eller politistasjonssjef, spiller ikke så stor rolle. Men det kan nok gjøre det lettere å rekruttere folk generelt, det vil jeg tro, sier hun.

NRK har tidligere skrevet om debatten rundt de foreslåtte endringene på yrkestittelen «lensmann». I februar foreslo Politidirektoratet og samtlige politiske partier at det skulle hete «politiavdelingsleder», i tråd med vedtak i Stortinget og føringer fra Justisdepartementet.

Nå skal det hete enten «politistasjonssjef» eller «politiavdelingssjef», og endringen trer i kraft i Møre og Romsdal fra i dag. Det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Slutten på 900 år med «lensmenn»

De andre politidistriktene er også i ferd med å gjennomføre endringen, opplyser Politidirektoratet i en e-post til NRK. Justisdepartementet foreslo at tittelen, som har vært i bruk i over 900 år, skulle endres til nettopp «politistasjonssjef» 30. april i år.

Dette gjelder derimot kun ledere på et tjenestested som er hovedsete i et nåværende lensmannsdistrikt. 1. juli besluttet justisdepartementet at de øvrige lensmennene skal ha funksjonstittelen «politiavdelingsleder».

Dette gjelder ingen av lensmennene i Møre og Romsdal.

Forslaget er en oppfølging av Regjeringens enstemmige vedtak om at kjønnsspesifikke stillingstitler, slik som fylkesmann og sivilombudsmann, over tid skal endres til kjønnsnøytrale titler i alle av statens virksomheter.

– Lettere å rekruttere folk

I likhet med Lyngstad Pettersen i Hustadvika har heller ikke politistasjonssjef i Smøla og Aure, Arnfinn Fuglevåg, sterke følelser til endringen.

– Jeg har ikke noen store tanker om endringen av min funksjonstittel. Jeg har vært lensmann i veldig mange år, og skal nok klare å fortsette å gjøre jobben min uavhengig av tittelen. Det er jo ikke tittelen som gjør jobben vår, sier han.

Arnfinn Fuglevåg, lensmann på Smøla står foran funnstedet av 6 år gamle Kim Eirik Salmela Farstad

Arnfinn Fuglevåg, politistasjonssjef i Smøla og Aure politistasjonsdistrikt.

Foto: Roar Strøm

Han er politisjef i de to kommunene på Nordmøre. Smøla er en øy utenfor Aure. Til sammen har de to kommunene i overkant av 5000 innyggere.

– Det er klart, det er en gammel tittel, men det er jo jobben som gjøres som er det viktigste. Den oppvoksende generasjonen er vel også mer kjent med politiet enn med lensmannen, sier Arnfinn Fuglevåg.

Fauske lensmannskontor.

Også lensmannskontoret i Fauske i Nordland politidistrikt vil måtte bytte navn til «politistasjon» når distriktet iverksetter endringen til kjønnsnøytrale stillingstitler.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Politistasjonssjef på lensmannskontor

Også lensmannsdistriktene endrer navn til «politistasjonsdistrikt». Men endringen av navnet på selve tjenestestedene, som skal gå fra «lensmannskontor» til «politistasjon», blir iverksatt senere i Møre og Romsdal.

Inntil videre er dermed politistasjonssjefens arbeidsplass fortsatt lensmannskontoret.

Endringen på lensmannskontorene tar lengre tid fordi blant annet skilt må byttes ut, opplyser kommunikasjonssjef i Møre og Romsdal politidistrikt, Olav Sindre Riise.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ