Hopp til innhold

Pengene flommer inn i sparefond

Normenn flytter mer penger over til aksjefond enn på mange år, viser dagsferske tall fra Verdipapirfondenes forening. Historisk lave renter gjør at nordmenn flest taper på å ha penger i banken.

Børsen

Stadig flere nordmenn flytter deler av sparepengene sine over i aksjefond og kombinasjonsfond. Kombifond er sparefond med både aksje- og rentepapirer i porteføljen.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

– Ola Nordmann nettotegnet aksjefond og kombinasjonsfond for 2 milliarder kroner i mars måned. Vi må tilbake til desember 2006 for å finne like høye tegningstall, sier Lasse Ruud, administrerende direktør for Verdipapirfondenes forening (Vff).

I mars måned ble det nettotegnet dobbelt så mye som for hele 2014 under ett.

Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening

Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening

Foto: VFF

De siste fire månedene har husholdningenes nettotegning i alternativer til banksparing økt jevnt, med til sammen 6 milliarder kroner.

Årsaken er de unormalt lave innskuddsrentene i bankene, mener Ruud.

– Betyr høyere risiko på sparepengene

Risikoen ved fondssparing reduseres ved å spare jevnt hver måned. Da kjøper man andeler både i gode og dårlige tider i aksjemarkedet.

– Aksjefond og kombinasjonsfond gir betydelig høyere forventet avkastning enn banksparing over tid. Men da må du også være beredt på å se at pengene dine kan svinge en del underveis. Det er prisen du må betale for å få en forventet høyere kjøpekraft over tid, sier han.

450.000 nordmenn har nå månedlige spareavtaler i fond.

Ekspertene anbefaler en sparehorisont på minst fem år for å øke sannsynligheten for å slå bankrenten over tid.

Taper på banksparing

Ola og Kari Nordmann får i gjennomsnitt en årlig rente på 1,89 prosent på sine bankinnskudd, viser februartall fra SSB. Samtidig er prisveksten 2 prosent.

Dermed spiser inflasjon og skatt opp renteinntektene og mer til. De som betaler formuesskatt kommer aller dårligst ut med penger på bok.

Forbrukerrådets finansportal viser at svært mange nordmenn nå får mindre enn 1 prosent rente på sparekontoen sin.

– Av mer enn 500 ulike innskuddstilbud fra landets banker, tilbyr halvparten en rente som er 1 prosent eller lavere, sier Elisabeth Realfsen, daglig leder i Finansportalen.

– Enkelt å få tre prosent rente i banken

Hun sier at det er svært lett å få bedre avkastning på pengene sine.

– Vår bekymring er at folk ikke finner frem til de beste innskuddsrentene fordi de ikke bruker sammenligningsverktøyene, som eksempelvis Finansportalen, sier Realfsen.

Flere banker tilbyr nå sparerenter på 3 prosent eller mer for innskudd på 200.000 kroner eller mer.

Det er det gjennomsnittlige sparebeløpet nordmenn har på bok.

Finans Norge regner med at nordmenns samlede banksparing vil overstige 1000 milliarder kroner i løpet av 1. halvår.

Til sammenligning hadde norske personkunder ved siste årsskifte i overkant av 100 milliarder plassert i aksjefond.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ