Partiet Rødt

Oppsummert

Rødt har sitt landsmøte denne helgen, hvor det skal tas stilling til et helt nytt utkast til partiprogram.Rødt har de siste årene gjort store endringer i prinsipprogrammet, og tatt et oppgjør med partiets arv og kommunismens autoritære fortid.

 • Rødt sier nei til land-vindkraft

  Partiet Rødt går imot utbygging av vindkraftanlegg på land i Norge. De vil kun tillate utbygging av en eller to vindmøller per anlegg. Det ble vedtatt på partiets landsmøte.

 • Rødt mot profitt i energiproduksjon

  Partiet Rødt vil ikke la private tjene penger på energiproduksjon i Norge. De vil heller ha en profittfri energisektor. Partiet mener også at folk som bruker mye strøm, skal betale mer per kilowatt enn folk med et lavt forbruk.

 • Rødt vil kutte utslipp med 60 %

  Partiet Rødt setter mål om å kutte norske klimagassutslipp med 60 prosent innen 2030. Partiet har tidligere ikke tallfestet målet for norske klimautslipp, men vist til FNs mål.

 • Rødt vil foreslå abortendringer

  Rødt ber stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å legge frem lovforslag om endringer i abortloven på Stortinget. Partiet ønsker å utvide fristen for selvbestemt abort til svangerskapsuke 18.

SISTE NYTT

Siste meldinger