Hopp til innhold

OSSE kritisk til norsk valgordning

- Norge bør vurdere å endre valgordningen som i dag sikrer velgerne i distriktene mer makt enn byvelgerne.

Valgurne
Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

Det mener valgobservatørene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa,OSSE, som har lagt frem sin rapport fra Stortingsvalget.

Dobbelt så mange Oslo-stemmer

Med dagens valgordning må det mer enn dobbelt så mange stemmer til i Oslo som i Finnmark for å velge inn en representant på Stortinget.

I dag kom rapporten fra valgobservatørene i OSSE. Den slår fast at Norge bør vurdere en gjennomgang av valgordningen, for å få en likere fordeling av stemmene.

I Oslo mener byrådsleder Stian Berger Røsland (H) at det er på høy tid.

- Regjeringen bør lese rapporten og foreslå tiltak som gjør at det blir en større grad av likhet mellom innbyggerne i Norge for å komme nærmere et system med "en velger, en stemme", sier han.


Distriktspolitiske hensyn

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) mener man må ta distriktspolitiske hensyn.

- Vi skal selvsagt vurdere OSSEs syn og gå gjennom systemet, det gjør vi med jevne mellomrom. Det jeg ikke er kritisk til er at vi tar distriktspolitiske hensyn. I Norge må vi ha et system som sikrer at alle har reell innflytelse, enten de bor i Oslo eller i Finnmark, sier hun.

Også byrådslederen i Bergen, Monica Mæland (H) mener det er behov for forandring.

- Jeg tror til en viss grad at vi skal ha forskjeller og utjevning, men de bør være minst mulig. Ellers har ikke valgsystemet vårt legitimitet, sier Mæland.

Overdrevne forestillinger

Valgforsker Bernt Aardal mener det er overdrevne forestillinger om hvor mange mandater som vil endre plass.

- Når det gjelder distriktene er det sju mandater som ville ha byttet plass. Når vi snakker om partipolitiske utslag ville to mandater ha endret parti ved siste valg i forhold til en geografisk proporsjonal ordning, sier han.

Aardal sier at valgordningen her i landet alltid har vært slik at man skal ta vare på distriktene og gi dem en viss overrepresentasjon.

- Tankegangen er at man skal balansere den økonomiske og politiske makten. Selv om kommunikasjonene har endret seg siden ordningen ble innført på 1800-tallet, så er maktforholdene ikke nødvendigvis så veldig annerledes, mener han.

- Dersom prinsippet "en mann, en stemme" skal innføres må det en grunnlovsendring til. Jeg ser for meg en gradvis nedtrapping av dette distriktstillegget. Det er viktig at valgordningen har legitimitet i brede lag av befolkningen, sier Aardal.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ