Hopp til innhold

Over 30 flere døde på norske veier i 2013

Hittil i år har over 20 prosent flere omkommet på norske veier enn i hele 2012. Noe av grunnen er sjåfører som kun tenker på seg selv, mener Utrykningspolitiet.

Det har vært en økning i antallet dødsulykker på norske veier i 2013, sammenlignet med 2012, melder UP. Reporter: Ellen Omlamd.

Antallet dødsulykker på norske veier har gått opp i år. Utrykningspolitiet mener høy fart, rus og egoistiske sjåfører har mye av skylden.

Selv om statistikken over døde i trafikken har gått jevnt nedover de siste årene, peker pilene i feil retning i år. I videoen over i denne artikkelen kan man se Utrykningspolitiet filme fra en sivil bil.

En bilist skal prøve seg med en forbikjøring i en farlig sving, og biler kommer imot.

Det er dessverre hverdagskost, forteller Utrykningspolitiets sjef Runar Karlsen.

– Vi kjører altfor fort. Like mange, og flere i år, har kjørt av seg førerkortet på grunn av høy fart. Vi tar også flere for rus, sier Karlsen til NRK.

35 flere i år

Runar Karlsen

Runar Karlsen mener rus og sjåfører som tar høy risiko er noe av årsaken til ulykkene.

Foto: Margret Helland / NRK

Dødsulykker på norske veier har gått opp i år, etter en nedgang de siste årene. I fjor ble 145 personer drept i 139 ulykker. 699 ble hard skadd, viser tall fra SSB.

I år har 180 personer blitt drept. 35 flere enn i hele fjor. Dette er samtidig lavere enn snittet for de fem siste årene.

Snittet i denne perioden er 198 døde i trafikken hvert år. 742 personer har i gjennomsnitt blitt hard skadd i årene 2008 til 2012.

Karlsen mener noe av økningen i 2013 skyldes farlige forbikjøringer, og sjåfører som ikke klarer å vurdere om en situasjon er farlig eller ikke.

– Noen gir blaffen i reglene. De har ikke den nødvendige risikoforståelsen, og dårlig tid, sier Karlsen.

Artikkelen fortsetter under video.

Utrykningspolitiet mener likevel mange sjåfører på norske veier tar for stor risiko.

UP mener mange sjåfører tar for høy risiko. Denne forbikjøringen er filmet av Utrykningspolitiet.

– Tenker kun på seg selv

Han mener de verste råkjørerne er egoistiske.

– De tenker kun på seg selv og sitt eget oppdrag, og tar ikke ansvar i trafikken, sier Karlsen.

Han mener det kan være flere grunner til at det har vært flere ulykker i år enn i fjor, og påpeker at ett år er for lite til å peke på en trend.

En av årsakene til årets tragiske oppgang, tror Karlsen kan være at trafikken øker fra år til år. Han påpeker også at økningen av dødsulykker har vært særlig stor i Buskerud, de vestlige delene av Møre og Romsdal, Midt-Norge og Finnmark.

Karlsen trekker også fram svært gode kjøreforhold – noe som øker hastigheten på veiene. Dette har ifølge Karlsen blitt etterfulgt av skiftende og krevende kjøreforhold denne høsten og vinteren, med de utfordringene dette medfører for bilførere.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Utrykningspolitiet er bekymret for farlige forbikjøringer. Denne viden er filmet av UP selv.

Utrykningspolitiet er bekymret for farlige forbikjøringer. Denne viden er filmet av UP selv.

Flest menn

Det er flest menn mellom 45 og 65 år som ble drept i trafikken i år, ifølge UP. I perioden 2008 til 2012, var det flest i alderen 25 – 44 år, viser SSBs tall.

De aller fleste trafikkulykkene skjer ifølge UP på landeveier, i 60 og 80-soner.

Høy fart, rus og for høy grad av risiko er som oftest årsaken til ulykkene, ifølge UP.

De går nå bredere ut enn vanlige trafikk-kontroller når de skal luke ut farlige sjåfører.

– Ved å ha et blikk på kriminelle, kontrollerer vi farlige sjåfører. Mange av de er kriminelle, så da vil vi også bidra til å redusere antallet potensielle førere som forårsaker dødsulykker.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ