Oberst om forsvarsutredning: – Tilnærmet bortkasta tid

– En utredning om hær og heimevern uten friske penger, er som å føre folk bak lyset, mener Ebbe Deraas, tidligere sjef i Heimevernet, som får støtte av flere som mener forsvarsevnen er på et «kritisk minimum».

Ebbe Deraas

– Det er en kjempeutfordring at Landmaktsutredninga ikke kan gi et realistisk fagmilitært råd, på grunn av sine trange rammer, sier Ebbe Deraas, tidligere leder for Trøndelag heimevernsdistrikt.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Vedtatte kutt i antall soldater i Heimevernet er satt på vent til den såkalte Landmaktsutredninga om hær og heimevern legges fram i høst. Flere ledere i Heimevernet spør seg nå hva man venter på.

– Det kommer ingenting ut av det. Ettersom pengebruk og antall HV-soldater er bestemt, er utredninga tilnærmet bortkasta tid, mener Ebbe Deraas, som gikk av som distriktssjef i Trøndelag heimevernsdistrikt for ni måneder siden.

I langtidsplanen for Forsvaret er antall HV-soldater satt til 38.000. Det medfører at mange soldater må levere inn klær og våpen, ifølge Heimevernet.

– Umulig å få det til å gå opp

På tross av at regjeringa vil vente med å diskutere strukturen på Heimevernet til utredninga legges fram, mener flere ledere i Heimevernet at den såkalte Landmaktsutredninga ikke vil kunne føre til noen volumendring.

I en statusrapport fra utredninga, publisert i juni i år, legges det nemlig til grunn at heimevernet skal ha 38.000 soldater – samme antall som ble vedtatt i langtidsplanen for forsvaret i november i fjor.

– Det virker som løpet er lagt. Utredninga sin oppgave blir å se hva man får for pengene som er gitt, heller enn å på et objektiv, faglig grunnlag beskrive hva som må til for å løse oppgavene, sier oberst Deraas, som blant annet har militær erfaring fra tjeneste for FN-styrkene i Sør-Sudan.

Han mener det ikke vil være nok penger igjen til hær og heimevern når man trekker fra andre kostnader vedtatt i langtidsplanen.

Områdesjef i HV Knut Aall

– Dette er jo en helt surrealistisk kombinasjon av en massiv nedbemanning, samtidig som nesten samtlige partier skriker etter en styrking av Forsvaret, sier Knut Aall, en av 35 områdeledere i HV08 som fikk oppsigelse i posten i vår.

Foto: Mohammed Mnawar / NRK

– Det er umulig å få det til å gå opp, sier Deraas, som mener drøyt 50.000 soldater er et riktigere antall soldater for at heimevernet skal kunne løse sine oppgave.

Tore Ketil Stårvik, distriktssjef i Opplandske heimevernsdistrikt, mener størrelsen på Heimevernet er på et «kritisk minimum» for å kunne være et troverdig vern.

– Kuttet på 7000 soldater videreføres jo som et premiss i landmaktsutredninga. Det er der bekymringen ligger for Heimeverns-Norge, sier han.

Oppsagt områdesjef: – Massive konsekvenser

Før Forsvarsdepartementet i vår gav ordre om å utsette tilpasningen av antall soldater i Heimevernet til Landmaktsutredninga er ferdig, hadde heimevernsdistrikt 08 allerede rukket å sende oppsigelsesbrev til 35 av sine 38 områdesjefer.

Oppsigelsen skulle bli trukket tilbake, hevdet kommunikasjonssjef i Heimevernet i mars til VG. Men en av de oppsagte områdesjefene i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt, Knut Aall, sier nå til NRK at han ikke har fått noen skriftlig beskjed om at oppsigelsen ikke gjelder.

– Jeg er utvilsomt oppsagt. Og vedtaket om reduksjon av styrkene i Heimevernet gjelder jo fortsatt. Dette er en massiv avvæpning av store deler av styrken vår, sier han.

Aall mener pågår en «massiv nedbemanning» med store konsekvenser for forsvaret av Norge.håper nå at Stortinget innser at det er gjort et vedtak basert på det han mener er feil informasjon.

– Jeg tror folk har våkna og ser hva som er i ferd med å skje. Forutsetninga var jo at dette bare var en tilpasning til reelt antall soldater, men konsekvensene er en massiv nedbemanning. Det var ikke det Stortinget ville, mener Aall.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil ikke kommentere uttalelsene fra Heimevernet.

SISTE NYTT

Siste meldinger