Hopp til innhold

Nytt norsk nei til Snowden

– Det er ikke aktuelt å benytte ordningen for overføringsflyktninger for å gi Snowden asyl, sier justisministeren. – Faremo har misforstått anmodningen vår, innvender Norsk PEN.

Grete Faremo

Justisminister Grete Faremo sendte anmodningen fra Norsk PEN videre til UDI. Men hun burde sendt med en politisk instruksjon, mener Norsk PEN.

Foto: NRK / Helge Carlsen

Edward Snowden (30), som tidligere jobbet for amerikansk etterretning og står bak omfattende lekkasjer om amerikansk og britisk overvåking, er på rømmen.

Han har søkt asyl i en lang rekke land, blant annet Norge. Snowdens søknad om asyl i Norge ble tirsdag ettermiddag formelt avvist av Utlendingsdirektoratet.

Edward Snowden

Spionsiktede Edward Snowden får avslag på søknaden om asyl i Norge.

Foto: The Guardian / Reuters

Søknaden ble avslått på formelt grunnlag, fordi den ikke er fremmet slik loven krever. For å få vurdert behovet for asyl må søkeren søke fra Norge eller befinne seg ved en norsk grense når vedkommende søker.

Faller utenfor

Da avslaget kom, ønsket den norske avdelingen av PEN, verdens største ytringsfrihetsorganisasjon, å bruke sin initiativrett og be UDI ta en ny vurdering av om amerikaneren er forfulgt.

Justisdepartementet mottok onsdag henvendelsen fra Norsk PEN om å hente Snowden til Norge, og sammenliknet hans situasjon med situasjonen til de tolkene for de norske styrkene i Afghanistan som har fått asyl i Norge.

Justisministeren sendte saken videre til UDI.

UDI svarte i dag at Snowden ikke er omfattet av fribyordningen og er dermed ikke en asylsøker som Norsk PEN kan fremme anmodning om å vurdere for overføring.

Friby-ordningen gjelder bare forfattere, journalister og oversettere. Såkalte varslere er ikke omfattet av reglene.

– Snowden er ønsket utlevert av USA i anledning straffeforfølging. Straffeforfølging i demokratiske stater med et strafferettssystem som i USA, faller i utgangspunktet utenfor asylretten, sier justisminister Grete Faremo i en pressemelding.

– Det er ikke aktuelt å benytte ordningen for overføringsflyktninger for å vurdere beskyttelse i dette tilfellet, sier Faremo.

– Faremo misforstår

Men Norsk Pen mener at justisministeren har misforstått.

– Vi benyttet ikke initiativretten vår som gjelder fribyforfattere. Vi valgte i stedet å anmode justisminister Faremo om å finne en politisk løsning på Snowdens situasjon, skriver PENs generalsekretær Carl Morten Iversen i en pressemelding i ettermiddag.

Norsk PEN henviste i gårsdagens brev til Justisdepartementet til FNs menneskerettigheter, der det blant annet står at «enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse».

I brevet ble også Faremo bedt om å instruere UDI politisk, slik at Snowden kan innvilges asyl i Norge.

– Denne anmodningen har Faremo ignorert, og har i stedet valgt å sende den over til UDI «for vurdering og besvarelse», vel vitende om at anmodningen der vil bli blankt avvist, skriver Iversen.

Eksperter i flyktningrett sa til NRK onsdag at det var lite sannsynlig at Snowden ville få asyl i Norge.

En innvilging av asyl til Snowden ville vært svært politisk betent, og kunne skapt store problemer for Norges forhold til USA.

Også Frankrike og Italia har avslått asylsøknaden fra Edward Snowden i dag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ