Hopp til innhold

Nytt forslag for å skattlegge Google og Facebook i Norge: – En skandale

Lederen av Tax Justice Network i Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, mener det nye forslaget kun vil omfatte en liten del av pengene som i dag forsvinner til skatteparadis.

O6xOJAST010

Det nye forslaget går ut på at digitale, multinasjonale selskaper som Google må betale skatt i de landene de selger varer eller tjenester selv om de ikke er fysisk tilstede. Her fra selskapets hovedkontor i Mountain View i California.

Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

– Hvis OECD-forslaget representerer den store løsningen vi er blitt lovet, og som skal klare å skattelegge Facebook og Google, ja, så er det en skandale, sier leder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network.

Organisasjon jobber for et mer rettferdig skattesystem over landegrensene.

Torsdag ble 134 land enige om et forslag til nye skatteregler som gjør at også multinasjonale, digitale selskaper må betale sin del av skatteregningen.

Dagens skatteregler er ikke tilpasset den digitale økonomien. Utfordringen er å få de multinasjonale selskapene til å betale skatt i de landene der de selger varer eller tjenester selv om de ikke er fysisk tilstede.

Det nye forslaget fra OECD tar sikte på at G20-landene i løpet av neste år skal være enige om hvordan fremtidens globale skattesystem skal skrus sammen.

Finansminister Siv Jensen kaller imidlertid forslaget et steg i riktig retning, og understreker at 134 land i dette tilfelle skal komme frem til en felles løsning.

– Det er selvsagt krevende, men med det forslaget som vi nå har, så er vi på god vei mot et nytt og bedre regelverk.

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor noen selskaper detter mellom stolene og dermed ikke skattlegges riktig, sier Jensen.

Tror det vil ha liten effekt

En av utfordringene er motstridende interesser i de ulike landene. Selv om Klæboe Jacobsen er skeptisk til forslaget, er hun positiv til at man nå går inn for å noen nye måter å skattelegge selskaper på, og at OECD går inn for et skattesystem som gjør at selskaper ikke skal kunne velge å bruke skatteparadis som de vil.

Sigrid Klæboe Jacobsen, leder i Tax Justice Network Norway

Leder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge.

– Det er flott, men når vi går inn i detaljene så ser vi at det her vil sannsynligvis bare gjelde en liten del av de pengene som nå forsvinner til skatteparadis, sier hun.

– Forslaget er veldig vagt, men Tax Justice Network har gjort beregninger på det, og det ser ut som at det bare er fem prosent av de pengene som er i skatteparadis som da vil bli skattlagt.

Hun tror dette vil føre til at skatteparadiser vil fortsette å øke, og at mye tid har gått tapt mens man har ventet på at OECD-landene skal komme opp med en løsning.

Skal bli enige innen 2020

Ambisjonen er at alle 134 land skal bli enige innen utgangen av 2020.

I første omgang handler det ifølge Jensen om å bli enige om rammeverket for de nye reglene, men hun opplyser at det gjenstår mye arbeid for å finne svar på problemstillinger som er knyttet til enkeltområder.

Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi skal delta i alle arbeidsgrupper og komiteer i OECD fordi vi slutter oss til ambisjonen om å få dette til, og vi tror det er mulig å få til også innen utgangen av 2020.

– Grunn til en viss optimisme

Skattedirektør Hans Christian Holte er betinget optimist med tanke på at så mange land skal komme til en felles enighet.

– Det er en kronglete vei og det er mye man skal enes om. Dette er ikke trivielt, men jeg opplever at ønske om å få det til er genuint og er grunnen til en viss optimisme, sier han.

Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte.

Foto: Photographer: Baard Brinchmann L / Photographer: Baard Brinchmann Loevvig

Han mener det nye forslaget er et steg på veien for å klare å komme frem til en løsning for hvordan man skal skattelegge en internasjonal økonomi som blir stadig mer digitalisert.

– Det som gjør meg litt optimistisk, det er at jeg oppfatter at de aller fleste land ser hvor uheldig det er hvis man ikke kommer frem til en internasjonal løsning. Alternativet tror jeg de aller fleste vurderer som krevende og vanskelig, og derfor er det grunn til i hvert fall en viss optimisme.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger