Hopp til innhold

Nye tiltak for å stoppe smitte i hjemmet

Mange smittes av dem de bor sammen med. Regjeringen tydeliggjør derfor nå rådene og reglene på dette området.

Bent Høie i Drammen, oktober 2020.

Regjeringens råd for å hindre hjemmesmitte er nå tydeliggjort.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– En betydelig andel av smitten skjer mellom de som bor sammen. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt tre tiltak for å hindre ytterligere smittespredning. Regjeringen har fulgt anbefalingene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Må isoleres som om de er syke

Nærkontakter som utvikler symptomer, må isoleres som om de var syke.

I dag er det slik at personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg hjemme, mens nærkontaktene til de som er smittet av viruset, skal i karantene.

Nå innføres det krav til at de som er i karantene og utvikler symptomer må isolere seg umiddelbart frem til et eventuelt negativt prøveresultat foreligger.

– Strengere for nærkontakter

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det nå blir strengere for nærkontakter.

– Hvis du er en nærkontakt med symptomer da skal du isoleres. Det blir også viktigere å teste seg for nærkontakter for å unngå smittespredning blant nærkontakter, sier Nakstad.

Espen Nakstad besktiver smittekurven i Polen

Espen Rostrup Nakstad er assisterende helsedirektør. Han påpeker nå at kravene blir strengere også for nærkontakter.

Foto: Torstein Bøe / NRK

LES OGSÅ: Nå innføres de strengeste koronatiltakene i Oslo siden nedstengningen

Karantene må fullføres

Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen. Regjeringen endrer reglene om smittekarantene for å tydeliggjøre dette.

Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre så langt det lar seg gjøre.

Nærkontakter til den smittede anbefales å teste seg.

Alle som har vært nærkontakter til en smittet, er pålagt å være i smittekarantene. De anbefales nå å teste seg. Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karantene raskere. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen.

Testtelt på Spelhaugen teststasjon i Fyllingsdalen i Bergen

Det blir viktig å teste seg også for nærkontakter. Regjeringen gjør klart hva som er reglene for nærkontakter og når de skal teste seg. Her fra en teststasjon i Bergen.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

– Kommunene plikter å tilby sted

For å hindre at familiemedlemmer smitter hverandre, oppfordres voksne i samme husstand som er i karantene samtidig til å holde avstand til hverandre.

Rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre.

Høie presiserer at de er smittet og ikke har mulighet til å isolere seg i egen bolig må få tilbud om karantenested.

– For mange vil det være vanskelig å holde avstand til andre familiemedlemmer i egen bolig. For å hindre at familiemedlemmer smitter hverandre, har kommunene plikt til å tilby oppholdssted til smittede som ikke har mulighet til å isolere seg i egen bolig. Flere av de største byene har egne hoteller for personer som er smittet, sier Høie.

Koronahoteller klare

Oslo har tidligere flyttet alle beboere i en boligblokk til et hotell på grunn av koronasmitte.

I tillegg til hotell er det også brukt kommunale boliger til karantene- og isolasjonsplasser, ifølge Oslo kommune.

I Oslo er det bydelene som har ansvaret for å sørge for plasser. Bydelenes smittevernteam, bydelsoverlege og Sosial og ambulant akutt-tjeneste i Helseetaten avgjør hvem som tildeles plass.

Også i Bergen står koronahotellet klart, i tilfelle ny smittebølge, skriver kommunen på sine nettsider.

Også i Stavanger har de en ordning for folk som ikke har mulighet til å være i karantene eller isolasjon i eget hjem. Også her er det klarlagt hotellfasiliteter for dem det gjelder, opplyser Stavanger kommune.

Vurderer å dele Norge inn i smittesoner

På en pressekonferanse la i dag helseminister Magnus Heunicke frem en ny måte å dele inn Danmark på, for å kunne lukke ned hardere lokalt fremfor å stenge ned hele landet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til VG at det i løpet av helgen diskuteres om det skal innføres lignende tiltak i Norge som i Danmark for å få bukt med koronasmitten.

Det nye systemet skal ifølge helseminister Heunicke skape en klarhet rundt risikonivå, og skape gjennomsiktighet for det helsefaglige grunnlaget.

LES OGSÅ: Nye koronatiltak fram til desember

Ny smitterekord i Norge: – Mer smitte i det skjulte

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT