Hopp til innhold

Nybø åpner for mer utenlandsk arbeidskraft

Næringsministeren vil at flere bedriftsledere, forskere, idrettsutøvere og skuespillere skal få innreise til Norge.

Pressekonferanse i Marmorsalen om koronasituasjonen i Norge

INNREISE: Næringsminister Iselin Nybø (V) åpner for flere unntak for utenlandsk arbeidskraft.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– De som har et strengt nødvendig behov for personer for å holde virksomheten i gang, kan nå søke om å få inn arbeidskraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NRK.

Uro for situasjonen for næringslivet er grunnen til at unntaksordningen for innreise for strengt nødvendig, utenlandsk arbeidskraft utvides.

Ordningen endres til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller bedrifter. Den gjøres bransjenøytral.

Dette kan gjelde bedriftsledere, forskere, profesjonelle idrettsutøvere og skuespillere. En annen gruppe er personer med spesialisert kompetanse innenfor servicenæringene.

Regjeringen legger fram utvidelsen senere tirsdag.

Unngå stans

Det stilles krav til at arbeidstakeren har spesialisert kompetanse, og at denne ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Fortsatt vil det være strenge krav til testing og karantene.

– Vi håper at denne åpningen kan tilrettelegge for at man i flere bransjer kan unngå stans i virksomhet og pågående prosjekter, samtidig som åpningen er snever nok til å fortsatt ivareta målet om å holde smittetrykket i samfunnet på et lavt nivå, sier Nybø.

Bestemmelsen med unntak og utvidelsen er ment å være snever, og vil tolkes strengt, ifølge departementet.

Kravet til spesialisert kompetanse blir vurdert etter krav som spesialisert opplæring eller utdanning, faglig erfaring eller formelle krav til stillingen.

– Vi får daglig rapporter om bedrifter enten har folk permittert eller ikke kan ta folk tilbake i jobb, nettopp fordi de mangler den nøkkelkompetansen, sier Nybø.

Tall fra Næringsdepartementet viser at det er behandlet 7.702 søknader om unntak fra innreisestansen. Det er gjort 2.839 vedtak om innvilget innreise og 4.863 avslag.

1.597 søknader er under behandling, mange som følge av manglende dokumentasjon.

Hard diskusjon

Lempelsen skjer midt i en opphetet politisk diskusjon om importsmitte.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har gjentatte ganger kritisert regjeringens håndtering på dette punktet.

– Dette er noe helt annet enn en avgrenset åpning for arbeidstakere med spesialisert kompetanse. Det er heller ikke til mye hjelp for de bransjene som er hardest rammet av koronapandemien, slik som utelivsbransjen og reiselivsbransjen, sier Johansen til NRK.

Han mener dette kan øke smittefaren.

– Vi har jo gang på gang klart å slå ned smittetoppene, men gang på gang har innsatsen blitt nullet ut av importerte varianter av viruset, sier Johansen.

Byrådslederen i Oslo vil at regjeringen skal prioritere riktig og mener prioriteringen som blir gjort av regjeringen nå er feil.

Helst vil han at regjeringen skal konsentrere seg om å gå arbeidsledige nordmenn tilbake i jobb fremfor å hente inn mer utenlandsk arbeidskraft.

– Vi skal ha et næringsliv også etter korona. Vi må ha jobber å gå til og penger inn i kassen for å opprettholde det velferdssamfunnet vi har i dag, sier han.

Nybø slår tilbake.

– Vi er helt avhengig av å ha noen unntak, sier hun, og nevner varetransport som et konkret eksempel.

Hun minner om at unntaksordningen er svært snever og skal håndheves strengt.

AKTUELT NÅ