Hopp til innhold

Ny studie: Hver syvende lege har blitt angrepet av pasient

Ifølge en ny studie opplever mange leger å bli truet eller utsatt for vold av pasienter. Da psykiater Reidar Tyssen var ung opplevde han selv å bli truet på jobb.

Portrett av psykiater Reidar Tyssen.

Ifølge en fersk undersøkelse blir hver syvende lege utsatt for fysisk vold. De unge og nyutdannede er de mest utsatte.

Foto: Ola Hana

Det hele skjedde da han var nyutdannet og jobbet på legevakt. Da ble han stående alene i heisen med en pasient som truet ham, i håp om å få skrevet ut i medisiner.

– Det var ganske skremmende, for jeg var jo helt alene, forteller psykiateren til NRK.

Etter det har han blitt mer forsiktig.

– Jeg tar ikke lengre noen sjanser. Men når man er ung er det kanskje lett å tenke at man er så tøff og modig. Det er kanskje en grunn til at unge leger også er mer utsatte for vold, fortsetter Tyssen.

Ifølge en fersk studie, som Reidar Tyssen selv er medforfatter i, opplever nesten fire av ti leger å bli truet av en pasient innen fire år etter endt utdanning. Hver syvende lege har opplevd fysisk angrep.

Fulgt i 20 år

I studien, publisert ved avdeling for atferdsmedisin på Institutt for medisinske basalfag ved UiO, har to norske avgangskull med leger blitt fulgt i 20 år. Hvert femte år svarte de på spørsmål om de hadde opplevd vold og trusler fra pasienter.

Forskerne fant også at mannlige leger er mer utsatt for vold og trusler, i forhold til sine kvinnelige kollegaer. De som jobber i psykiatrien er de mest utsatte.

Også erfaring spiller en viktig rolle.

Andelen som opplevde vold og trusler mer enn halverte seg da leger som hadde jobbet lenge ble spurt om hva de hadde opplevd de siste årene, sammenlignet med de ferskere legene.

Annerledes adferd

Medisinstudent Sara Tellefsen Nøland er også en av forskerne bak studien, i tillegg til Hildegunn Taipale og Javed Iqbal Mahmood.

Nøland mener forskjellen på opplevelser av trusler og vold kan henge sammen med erfaring og trygghet.

– Har man jobbet lengre kan det være man blir bedre til å kommunisere, og er tryggere på seg selv, forteller hun.

Bilde av Sara Tellefsen Nøland

Forsker og medisinstudent Sara Tellefsen Nøland.

Foto: Privat

Forskjellen på menn og kvinner har andre forklaringer, ifølge Nøland

– Bare synet av en mann kan være mer truende for en pasient, med tanke på det fysiske. Kanskje er også adferden til en mann litt annerledes enn adferden til en kvinne. Men det er bare noen av årsaksforklaringene, forteller hun.

Beskyttelse i sårbarhet

Det var særlig én type lege som så ut vil å være tryggest for angrep og trusler – den sårbare.

– Det vi i forskningen vår omtaler som en lege med sårbare personlighetstrekk, er en person som for eksempel har lav selvtillit, stor grad av selvkritikk, mye bekymring og en aversjon mot risiko, sier Nøland.

Sårbare personer ser ut til å være flinkere til å fange opp situasjoner som kan utvikle seg til å bli truende – og på den måten virker personlighetstypen beskyttende, ifølge forskeren.

– Underkommunisert

Men høye forekomster av vold og trusler til tross, har også forskningsrapporten funnet et par lysglimt.

For selv om psykiatrien fremdeles er feltet der flest leger opplever vold og trusler fra pasient, har det vært en nedgang i voldsepisoder de siste årene.

– Det har blitt mer fokus på sikkerhet, risikovurderinger, og på at leger trenes i håndtering av krevende situasjoner, sier hun.

Men helt fornøyde med hvordan leger får opplæringer i hvordan de skal håndtere vold og trusler er forskerne allikevel ikke.

– Man kunne lært mer om dette på medisinstudiet og i spesialisering. . Det er et underkommunisert problem, forteller Nøland.

Vil ikke stå frem

Psykiater Reidar Tyssen står inne i en heis.

Psykiater Reidar Tyssen.

Foto: Ola Hana

Hendelsen i heisen er ikke den eneste truende opplevelsen Tyssen har opplevd. Han har også opplevd å få oppringinger og brev fra en pasient som truet med å skade ham.

Psykiateren har også en kollega som har opplevd å bli angrepet av tre pasienter samtidig. Men Tyssen synes det virker som at det ikke er så mange leger som vil stå frem med slike historier.

– Kanskje man tror det er noe man skal tåle. Men vi er jo mennesker vi også, og det gjør jo ting med oss, sier han.

AKTUELT NÅ