Ny rapport: Kutt i formuesskatten gir liten effekt på investeringene

Kutt i formuesskatten gir liten effekt på norske bedrifters investeringer sammenlignet med kutt i selskapsskatten. – Betyr ikke at debatten om kutt i formuesskatten er død, ifølge finansministeren.

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen fikk mandag overlevert en rapport av analyseselskapet Menon. Den viser at skattekutt virker på investeringslysten i næringslivet.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Valglogo

En ny rapport fra Menon har analysert hva kutt i selskapsskatten, utbytteskatten og formuesskatten har å si for investeringene i norsk næringsliv.

Tallene viser at et kutt i selskapsskatten på 1 prosent, tilsvarende 730 millioner kroner, øker investeringene i norske bedrifter med nesten det dobbelte, eller 1334 millioner kroner

Tilsvarende provenykutt i formuesskatten gir kun 158 millioner i økte investeringer.

Rapporten viser dermed at selskapsskattekutt er nesten 10 ganger så effektivt for å stimulere til nye investeringer.

– Overrasket over forskjellene

Resultatet er overraskende, sier Leo A Grünfeld i Menon, som har laget rapporten.

– Jeg er litt overrasket over hvor store forskjeller det er. De er så markante at det er vanskelig å sno seg unna at selskapsskatten er mer effektiv. Det er også det Scheel-utvalget har stresset ganske tydelig, sier Grünfeld til NRK.

Han sier at kutt i selskapsskatten er veldig gunstig for å skape aktivitet i næringslivet.

Finansminister Siv Jensen sier til NRK at det viktigste med rapporten er at den viser at skattekutt virker.

Leon A. Grünfeldt i analysebyrået Menon

- Kutt i selskapsskatten er et sterkt virkemiddel for å stimulere til investeringer, sier Leo A. Grünfeld i analyseselskapet Menon.

Foto: Johan B. Sættem

– Debatten om kutt i formuesskatten ikke død

– Hovedfunnet i stort er at skattekutt gir økte investeringer i norsk næringsliv. Det er noe ganske annet enn å skjerpe skattene, og viser betydningen av skattereduksjoner, sier Jensen.

– Og det virker også motsatt, slik at hvis man øker skattene, så reduseres investeringene like mye?

– Nettopp. Menon sier veldig tydelig at reduseres skattene, gir det økte investeringer, og økte skatter gir reduserte investeringer. Det er derfor regjeringen så tydelig sier at vi må redusere skattene i Norge, særlig nå i en tid med krevende omstillinger, sier finansministeren.

Men så sier også rapporten at effekten av kutt i selskapsskatten gir 10 ganger så stor effekt på investeringene som kutt i formuesskatten. Betyr det at debatten om videre kutt i formuesskatten nå er død?

– Nei, og det har å gjøre med at selskapsskatten treffer alle bedrifter, enten de er eid av utlendinger eller av nordmenn, mens formuesskatten kun rammer norske eiere i Norge. Rapporten viser også at det har sterke effekter på investeringene i norskeid kapital, dersom vi gjør endringer i formuesskatten, sier Jensen.

Menon: – Kan ikke si at kutt i formuesskatten er meningsløst

Leo A. Grünfeld i Menon avviser at det å kutte i formuesskatten er meningsløst.

– Nei, det behøver det ikke å være. For det første har formuesskatten sine svakheter knyttet til det å vurdere formuesobjektene veldig ulikt. Analysen viser at formuesskatten kan ha en kraftig effekt på økonomisk aktivitet. Mye av skatteprovenyet forsvinner på grunn av lav vurdering av eiendom, sier Grünfeld.

Men rapporten viser også at kutt i selskapsskatten gir flere utlendinger som eiere av norsk næringsliv.

Kutt i formuesskatten stimulerer norsk eierskap av norske bedrifter.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger