Hopp til innhold

Ny milliardsmell for regjeringskvartalet

Regjeringen varsler kutt fram i tid, men i mellomtiden eser kostnadene ut for det nye regjeringskvartalet. Årsaken er dyrere varer.

ill med faktaboks

KUTTES: Regjeringen vil nedskalere det nye regjeringskvartalet og skrote bygg B og E til venstre og høyre på dette bildet.

Illustrasjon: Statsbygg

I revidert nasjonalbudsjett kommer regjeringen med flere dystre varsler:

  • I år trengs det 350 millioner kroner mer enn tidligere antatt til prosjektet.
  • Regjeringen ber om at kostnadsrammen økes med 1 milliard kroner. (497 millioner skyldes forventet prisvekst).
  • Det kan bli nødvendig å øke rammen med 2 milliarder kroner, utover normal prisvekst.

Årsaken til sprekken er fremfor alt høyere pris på industrivarer som trelast, betong og stål.

Høy byggeaktivitet i Norge, begrenset tilbud som følge av smitteverntiltak og flaskehalser i internasjonale forsyningskjeder er viktige årsaker til prisøkningene.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (t.v.) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

PRISHOPP: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (til venstre) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum må konstatere at byggetrinn 1 i regjeringskvartalet blir dyrere enn antatt.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Gjelsvik: – Blir dyrere

Krigen i Ukraina har forverret situasjonen, fordi den har drevet energiprisene i været. Da blir det dyrere både å produsere og transportere byggevarer.

– Det vi har sagt nå i forbindelse med revidert, er at byggetrinn 1 vil bli noe dyrere enn opprinnelig planlagt, rett og slett fordi byggekostnadene er galopperende høye, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NRK.

– Byggetrinn 1 er i gjennomføringsfasen. Det er allerede gjort valg som gjør at det byggetrinnet er kommet langt.

Gjelsvik kan ikke svare på hva som nå er antatt sluttsum for hele regjeringskvartalet. Men i revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at den er i gang med å kutte i gigantprosjektet.

– Vi kutter ut to planlagte bygg og kan gjennom det spare 4–5 milliarder kroner, sammenlignet med det som var opprinnelig planlagt.

Les også Nytt regjeringskvartal: Skroter to bygg – «vil spare 4–5 milliarder»

ill med faktaboks

Usikkert

Årsaken til at 350 nye millioner må settes av på årets budsjett, er at det er inngått flere kontrakter med entreprenører.

Men i tillegg tårner det seg opp med prisøkninger lenger fram i tid.

Allerede nå ber altså regjeringen om at kostnadsrammen – den forventede totale summen for byggetrinn 1 – økes, fra 20,9 til 21,9 milliarder kroner.

Halvparten av økningen skyldes prisvekst, som reguleres automatisk etter en fast indeks. Men en halv milliard skyldes at byggematerialer er blitt dyrere.

«Den ekstraordinære prisveksten i byggenæringen har ført til betydelig økte kostnader i prosjektet,» heter det.

Varsler større behov

Men i budsjettet går regjeringen langt i å antyde at prisen kommer til å bli enda høyere.

Det vises til at Statsbygg og Prognosesenteret anslår at innsatsfaktorene i prosjektet «har økt mer» enn det som fanges opp indeksen for prisvekst.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (t.v.) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

DYRERE: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (til venstre) og Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

«Isolert sett tilsier dette et behov for å øke kostnadsrammen med 2 mrd. kroner ut over det som fanges opp av indeksen,» heter det.

Regjeringen vil finne ut om rammen må utvides enda mer ved å gjennomføre en ny sjekk av prosjektet.

«Det er foreløpig ikke gjennomført en kostnads- og usikkerhetsanalyse, og det foreligger derfor ikke et oppdatert anslag på den samlede usikkerheten i prosjektet nå,» heter det.

Regjeringen vil komme tilbake til et eventuelt behov for mer penger i nysalderingen av 2022-budsjettet senere i år.

Dyr energiløsning

For ett år siden kunne NRK fortelle at energiløsningen i det nye regjeringskvartalet blir omtrent dobbelt så dyr som planlagt.

Sjøvann fra Oslofjorden skal sørge for kjøling og oppvarming i det nye regjeringskvartalet.

I revidert nasjonalbudsjett bekreftes det at sluttsummen for energiløsningen ser ut til å bli 2,3 milliarder kroner – «som er mer enn en dobling fra det opprinnelige anslaget fra 2019».

Prosjektet ventes ferdigstilt i 2025.

Les også Nytt regjeringskvartal: Milliardsprekk for ny energiløsning

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringen har ikke flertall på Stortinget og har nå innledet forhandlinger med SV om revidert nasjonalbudsjett.

I budsjettet varsler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han vil kutte i regjeringskvartalet. Han vil nå skrote hele byggetrinn 3, som omfatter to planlagte bygg, og i tillegg kutte i kostnadene til rehabilitering av Finansdepartementet.

Målet er å spare 4–5 milliarder kroner på sikt.

Denne uken gikk Vedum også kraftig ut og påsto at regjeringskvartalet er i ferd med å bli et monument over uansvarlige, statlige byggeprosjekter.

– Vi kutter det jeg vil kalle dekadente og jålete prosjekter, sa han til NRK.

Høyre-nestleder Henrik Asheim forsvarer Solberg-regjeringens pengebruk.

– Vi prioriterte investeringer da vi satt i regjering. Både i veier, sykehus og bygninger vi trenger for å utdanne fremtidens studenter og et nytt regjeringskvartal.

Les også – Vi kutter det jeg vil kalle dekadente og jålete prosjekter

Regjeringskvartalet bygges

AKTUELT NÅ