Lysbakken bekymret for klimavedtak: – Norge kan kjøpe seg fri

SV frykter at Stortinget gir en gavepakke til klimasinker når de i dag stemmer for en ny klimaavtale med EU.

Leder i SV, Audun Lysbakken.

SV-leder, Audun Lysbakken, frykter at den nye klimaavtalen med EU skal føre til at Norge ikke får gjennomført omstillinger i norsk økonomi.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Avtalen åpner for at Norge kan kjøpe seg fri, gjennom å ikke gjøre kutt i Norge, men kjøpe kutt i andre land som kan vise seg å ikke være reelle kutt, sier Lysbakken i Politisk kvarter.

Regjeringspartiene har varslet at de i dag vil stemme for en ny klimaavtale med EU, som forplikter Norge til 40 prosent utslippskutt innen 2030.

Men avtalen åpner for å ta deler av kuttene utenfor Norge. I tillegg mener Lysbakken at avtalen ikke er ambisiøs nok.

– De streikende ungdommene vil kutte 60 prosent innen 2030.

Norge må mer enn halvere egne klima­ut­slipp innen 2030.

Elvestuen: – Utslippskuttet skal skje i Norge

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier til Politisk kvarter at regjeringen har som ambisjon å gjennomføre hele utslippskuttet i Norge.

Videre hevder han at Norge skal gå inn for å overoppfylle kuttene med 45 prosents kutt frem mot 2030, i likhet med både Sverige og Danmark.

Manglende omstilling i norsk økonomi

Lysbakken bekymrer seg også over at muligheten for kvotekjøp gjør at norsk økonomi ikke vil være i stand til å gjennomføre de omstillingene som er nødvendige.

– Vi må gjennomføre kuttene hjemme for at vi skal kunne komme i gang med en omstilling i økonomien.

Dette må til for at Norge skal bli en vinner i morgendagens grønne økonomi, sier Lysbakken.

– Jo nærmere vi kommer 2030, jo vanskeligere det blir å nå mål, jo mer fristende blir det å kjøpe seg fri, hevder Lysbakken.

Han viser også til at det har vært nedgangstider i europeiske land, og frykter at disse landene dermed kan få godskrevet kvoter uten å egentlig ha gjennomført tiltak.

Fremmer forslag om å ikke bruke kvoter

Når saken blir behandlet på Stortinget i dag, fremmer Ap, SV og MDG et forslag om at Norge skal forplikte seg til å ikke bruke kvoter.

Elvestuen sier at årsaken til at regjeringen stemmer mot forslaget er at man nå skal inngå en avtale som forplikter at om en ikke når målene, så må man sørge for utslippskutt andre steder.

– Men regjeringens målsetting er at kuttene skal skje hjemme, ifølge Elvestuen.

Neste år skal regjeringen legge frem en plan for minst 45 prosent kutt i Norge.

Lysbakken tror derimot at at grunnen til at regjeringen stemmer mot dette forslaget, er at Høyre og Frp ønsker å benytte seg av muligheten til å kjøpe kvoter.

Også Senterpartiet er kritiske, og mener at avtalen med EU vil gå hardt utover norsk skogbruk.

SISTE NYTT

Siste meldinger