Påstand 1 av 171/17

Norge må mer enn halvere egne klima­ut­slipp innen 2030.

De som er for, mener at klimatrusselen nå er så stor at Norge, som en industrinasjon, må ta et betydelig større ansvar i vårt eget land for å få ned egne utslipp. Det holder ikke helt eller delvis å kjøpe klimakvoter og be andre land om å kutte.

De som er imot, mener at Norge også må kutte i utslippene, men at vi ikke kan ta et større ansvar enn land som forurenser enda mer enn oss. Norge er en liten nasjon som ikke vil bidra så mye i det store, globale utslippsregnskapet, derfor er det mest effektivt at vi støtter andre nasjoner i få ned deres utslipp.

Hva synes du?