Normal

Ny energiavtale viktig for Norge

Medlemslandene i Det internasjonale
energiforum (IEF) ble onsdag kveld enige om en erklæring om økt åpenhet om grunnleggende prinsipper for produksjon og omsetning av olje.

Robin Kåss

Statssekretær Robin Kåss i Olje- og energidepartementet har representert Norge i IEF.

Foto: NRK

Norge vektla i møtet hensynet til klima, betydningen av god informasjonsdeling mellom landene og åpenhet om pengestrømmer for å bekjempe korrupsjon og sikre at oljeinntekter kommer befolkningen til gode.

Norge, som helt siden etableringen av IEF i 1991 har spilt en sentral rolle i organisasjonen, var under møtene i Cancun i Mexico representert ved statssekretær Robin Kåss i Olje- og energidepartementet.

Statssekretæren sier til NTB at erklæringen som nå ble vedtatt skal legges til grunn for utarbeidelsen av et nytt charter. Charteret skal etter planen vedtas på ministerrådsmøtet i organisasjonen før mars 2011. Norge er medlem av arbeidsgruppen som har utarbeidet det dokumentet som ligger til grunn for de
kommende charterforhandlingene.

– Jeg er glad for at landene sluttet seg til erklæringen. For Norge som energinasjon er det viktig med god dialog mellom landene som produserer og forbruker olje. Åpenhet er en forutsetning for gode beslutninger knyttet til bruk og
produksjon av olje både hos ulike lands myndigheter og i
oljeindustrien, sier statssekretæren.

Han sier en god faktabasert internasjonal energipolitikk er avgjørende for å bekjempe fattigdom og føre en effektiv kamp mot klimaendringer.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger