Hopp til innhold

Norsk ulvejakt skaper problemer for svenskene

Mens Norge skyter ulv hver vinter, har Sverige måttet innstille lisensjakta andre år på rad. En grunn er nettopp den norske jakta.

En ulvetispe som ble skuttt i Sverige for noen år siden

Sverige har fire ganger så mange ulver som Norge, men har innstilt jakt to år på rad. Nå kan lisensjakta bli utsatt ytterligere grunnet norsk jakt. Denne tispa ble skutt i Sverige for noen år siden

Foto: OLIVIER MORIN / AFP

– Vi har et mål om å skyte ulv i områder det er tett mellom revirene, men det er ikke mulig i dag. Lisensjakta kan forsinkes ytterligere av at Norge tar så mye ulv, sier Mikael Wallén ved det svenske Naturvårdsverket, tilsvarende det norske miljødirektoratet.

Flest ulv har de i Värmland, som grenser mot Norge ved Østfold (Viken) og Hedmark (Innlandet). Der ønsker Naturvårdsverket å ta ut noen ulver slik at det blir færre konflikter med lokalbefolkningen.

Ulv på Langedrag.

Norge og Sverige forvalter en felles ulvebestand

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Men fordi de har rundt 300 ulver, som er minstemålet Sverige har satt for å ha en levedyktig art, kan de bare tillate skadefelling.

– Sverige kan ikke legge press på hvordan Norges forvalter. I og med at Sverige styrer etter EU-direktivet, må det være rundt 300 ulv. Hvis Norge er lavt må vi kompensere for det, sier Wallén.

En ulv i Trysil passerte viltkamera tidligere i vinter

En ulv i Trysil i Hedmark (Innlandet) passerte et viltkamera tidligere i vinter

Foto: viltkamera.nina.no

Mister unge ulver

Den viktigste grunnen til at jakta er innstilt, er at antall ulverevir har gått drastisk ned.

De siste fire årene har den skandinaviske ulvestammen minsket fra rundt 440 til rundt 370 dyr.

Av disse har Norge mellom 66 og 73 ulver, ifølge den siste tellingen til Rovdata.

Da er også ulvene som holder til på begge sider av riksgrensen talt med.

I følge en rapport fra norske Rovdata og svenske Viltskadecenter som kom ut for noen måneder siden, har det blitt færre ulver i begge land.

I fjor advarte forskerne bak denne ulvetellingen mot at et stort uttak av ulv i Norge samtidig med at Sverige ikke kan felle noen ulv kan før til konflikter.

Protesterte mot Norge

Sverige la inn protester da rovviltnemndene bestemte at det for første gang skulle felles ulver i et grenserevir denne vinteren. Det såkalte Rømskogreviret regnes som både norsk og svensk.

Klima- og miljødepartementet tok i dag protesten til følge. I stedet for å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har departementet bare godkjent lisensfelling av Letjennareviret.

Før jul ble det gitt godkjenning til å skyte inntil 26 ulver utenfor sonen.

Ulveforsker ved det skandinaviske ulveforskningsprosjektet Scandulv, Olof Liberg, tror det kan bli lenge til neste svenske lisensjakt:

– Vi har ikke hatt lisensjakt på to år, og det forsinker oppstarten når Norge driver tøff ulvepolitikk. Jo færre ulver på norsk side, dess færre unge ulver utvandrer hit, sier han.

Han understreker at en del unge ulver fødes i Sverige, men ulverevirene påvirkes av at flere vandrer over riksgrensen til Norge enn tilstrømningen den andre veien.

Men selv om det blir færre ulver i Sverige, ble spor etter det som kan være Skandinavias største ulveflokk oppdaget rett før jul.

ulveflokken øst i Sverige er den største i Skandinavia

Før jul ble spor etter minst 12 dyr oppdaget i Sörby i Gävleborg i Midt-Sverige. Det er trolig snakk om Skandinavias største ulveflokk.

Foto: Hans Nordin / Natur & Viltenheten

Les også: Sverige lar folks frykt være med på å avgjøre ulvejakt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger