Sverige lar folks frykt være med på å avgjøre ulvejakt

VÄRMLAND, SVERIGE (NRK): Norge og Sverige har det samme internasjonale lovverket for bevaring av ulv, men norske myndigheter tolker loven annerledes. I Sverige er folks redsel for ulv et element som tas hensyn til når ulvejakt skal avgjøres.

Vi er med på ulvejakt i Sverige

TROFÉ: Jegeren har akkurat skutt ulven.

Foran den svenske jaktlederen i Brattfors-reviret, en times kjøretur nordøst for Karlstad i Värmland, står 80 jegere klare. De har et felles mål: I Värmland skal det skytes seks ulv innen midten av februar.

Viktig høyesterettsdom

Av omtrent 400 ulver i Sverige, har myndighetene bestemt at 24 skal skytes nå i vinter.

En høyesterettsdom i Sverige fra desember i fjor slår fast: Hvis bestandsmålet er nådd, kan ulv skytes hvis det blir så mye ulv at folks toleranse for ulv påvirkes.

– I Värmland er det veldig tett med ulv. Et av politikkens mål er at det ut ifra sosioøkonomiske årsaker skal være riktig å ha ulv her. Det betyr at det må være en aksept i befolkningen for å ha ulv her. Derfor er folks redsel for ulv et moment vi tok hensyn til, sier Johan Blom, lensråd i Värmland.

Han er statens representant, det vil si det samme som fylkesmann i Norge. Han er glad for at svensk Høyesterett var enig i denne vurderingen.

Inne i et skogholt er det ferske spor etter en ulv. 16 jegere plasseres med 50 meters mellomrom langs en vei, Inne i skogen leter hunder etter de ferske ulvesporene. Håpet er at ulvene kommer ut av skogholtet for å krysse veien, og rett mot jegerne som står klare med gevær.

Skutt på tre meters hold

En jeger har fått fulltreff: Han traff med tre skudd for en time siden. Ulven ble skutt på tre meter hold, forteller han til NRK.

Folk fra Lensstyrelsen er på plass for å ta ulven med seg. Skinnet får jegeren, som trofee.

Norge og Sverige har de samme internasjonale lovene for hvordan ulv skal forvaltes. Men her i Sverige tolkes lovene annerledes: Dårligere jaktmuligheter på elg på grunn av ulv, og folks frykt, er de tunge argumentene bak årets ulvejakt i Värmland.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no