Hopp til innhold

Transportsektoren sier at deres planlagte prosjekter ikke vil bidra til Norges klimamål

Norge skal halvere sine klimagassutslipp innen 2030. I en rapport til Samferdselsdepartementet sier transportsektoren at deres fremtidige veiplaner ikke gjør det mulig å bidra til utslippskuttene.

Krysset på E-39 i den nordre enden av Eiganestunnelen på Tasta i Stavanger.

KAN IKKE BIDRA: I en ny rapport til Samferdselsdepartementet skriver transportsektoren at deres fremtidige veiplaner ikke vil kunne bidra til å nå Norges klimamål.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Dette gjør det enda vanskeligere å komme i mål. Alle ekstra utslipp, om det kommer fra mer trafikk, veibygging eller natur som ødelegges – det trekker oss i feil retning.

Dette sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Han kommenterer en fersk rapport fra transportetatene i Norge, som viser klimaeffekten av planlagte prosjekter i den kommende Nasjonale transportplanen (NTP).

Her skriver sektoren selv at de planlagte prosjektene frem mot 2033 ikke vil kunne bidra til å nå Norges klimamål:

«Isolert sett og med nåværende forutsetninger i beregningene gir ikke de samlede innspillene til NTP fra transportvirksomhetene et betydelig bidrag til at Norge kan nå sine klimamål – det er andre virkemidler som vil måtte utløse disse utslippskuttene.»

Norge har forpliktet seg til å redusere sine utslipp med minst 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990 nivå.

Vil satse mer på jernbane

Det er flere veiprosjekter som nevnes i notatet.

Veiprosjektet Hordfast, en del av ferjefrie E39 som skal gå mellom Stord og Os, vil ifølge rapporten øke utslippene med nær 30.000 tonn CO₂ i 2026, hvis den erstatter nullutslippsferge.

Riksvei 4 mellom Oslo og Mjøsbrua, blir regnet å øke utslippene med 16.000 tonn CO₂ årlig, selv om tre av fire biler er utslippsfrie om ti år.

Holger Schlaupitz

FEIL RETNING: Fagsjef i Naturvernforbundet Holger Schlaupitz mener den planlagte utbyggingen er et steg i feil retning, hvis vi skal kutte utslippene våre.

Foto: Naturvernforbundet

Schlaupitz mener transportsektoren må ta ansvar, og tenke annerledes enn å bygge nye veier.

– Det må satses mer på jernbane, og bedre ferjesamband. I tillegg kan dagens veier rustes og forbedres. Vi må unngå økt utbygging som også fører til økt trafikk, sier han. Schlaupitz legger til at det er viktig å unngå store inngrep i myr- og skogområder, som binder karbon.

De ulike jernbaneprosjektene er i rapporten regnet som et bedre bidrag til Norges klimamål. Det gir utslipp å bygge, men totalt sett regnes prosjektene å kutte rundt 40.000 tonn CO₂ i 2030.

Myr, Ørskogfjellet

VIL UNNGÅ MYR: Vegbygging på myr kan føre til enorme klimagassutslipp. Bildet viser et veistrekke på Ørskogfjellet, hvor ferjefri E39 er planlagt gjennom myren.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Mener byggingen er forsvarlig

Statens vegvesen har sagt at de vil halvere sine utslipp innen 2030.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland sier at det er utbygging som gir store klimagassutslipp fra hennes sektor.

Utveien, mener hun derimot, må være satsing på elkjøretøy.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

MER ELBIL: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland mener større satsing på elkjøretøy vil bidra til betydelig reduksjon i utslipp fra transportsektoren.

Foto: Knut Opeide

– Kjøretøyene er det som fremover vil kunne bidra til å redusere mest utslipp. Der har vi allerede hatt en flott omlegging med industri og leverandørledd. Det går ikke fort, men det går i riktig retning, sier Hovland.

– Så det å bygge mindre veier er ikke et alternativ?

– I byggeperioden gir det tilskudd på klimagassutslipp. Men det er viktig å øke effektivitet og utvikling av landet. Og det å redusere veiutbygging til null, vil være en krevende strategi, sier hun.

Mindre bruk at materialer, som stål og betong, og mindre bygging i naturområder som skog og myr, er andre eksempler Hovland gir på at de prøver å minske klimarisikoen ved veibygging.

– Mener du det er klima- og miljømessig forsvarlig å bygge disse prosjektene?

– Ja, absolutt. Det som ligger av løsninger inne nå, er en riktig måte å bygge landet på. Sammen med industri og leverandørledd vil vi finne gode løsninger, og tilrettelegge for bærekraftig utbygging, der vi må bygge nytt, sier hun.

Skal prioritere prosjekter

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Tyvand (KrF) er enig i at elkjøretøy og byer med mindre personbiltrafikk er områdene transportsektoren kan kutte mest utslipp.

– Det er helt nødvendig å bygge nye veier. Et veiprosjekt er nok ikke det som fører til utslippskutt, det er mer å hente fra bilene som kjører der, sier han.

Anders Tyvand

SKAL VURDERE: Statssekretær Anders Tyvand sier de nå skal vurdere hvilke prosjekter de skal satse på i nye NTP.

Foto: JOHN-ANDRÉ SAMUELSEN

– Men er det ikke også effektivt å ikke bygge så mange nye veier?

– De beregnede klimaeffektene vil bli en del av helhetsvurderingen når vi skal prioritere disse prosjektene i NTP. Her er det flere ulike hensyn som skal veies mot hverandre. Det handler om å binde landet sammen, sørge for trafikksikkerhet og finne løsninger som kan underbygge målene i klimaplanen vår, sier Tyvand.

Nye NTP ventes å komme til våren.

Naturvernforbundets Holger Schlaupitz mener ikke elkjøretøy alene er løsningen.

– Det hjelper, men det tar lang tid å fase dette inn særlig for tungtransport. Og selv om fremtidens biler ikke har eksos, så er det utslipp knyttet til å bygge veier, bygge biler og produsere batterier, sier han, og fortsetter:

– Vi må kutte nå, og vi må kutte raskt. Derfor blir mye av dem planlagte utbyggingen å skyve problemet foran seg.

AKTUELT NÅ