Hopp til innhold

Norge forbyr eksport av plastsøppel til u-land

Fra 1. januar blir det forbudt å sende plastavfall til utviklingsland. – Det er kjempeviktig, sier Verdens naturfond (WWF).

Fiskebåter ved en strand tilsølt av plastavfall i Thanh Hoa-provinsen i Vietnam.

Fiskebåter ved en strand tilsølt av plastavfall i Thanh Hoa-provinsen i Vietnam. Land som Vietnam, Indonesia og Malaysia er blitt de nye dumpingsplassene for internasjonal plasthandel.

Foto: Nguyen Huy Kham / Reuters

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Dette gjelder plast som inneholder farlige kjemikalier og som det er stor risiko for at blir spredd i naturen om det blir håndtert på en dårlig måte. Det sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NRK.

For to år siden sørget Norge for at plast ble definert som «farlig avfall» i Basel-konvensjonen. Det er den internasjonale avtalen som regulerer hvordan man skal behandle farlig avfall i verden.

Som et resultat av at plast ble tatt med i avtalen, kommer det fra 1. januar nye regler for import og eksport av plastavfall. Først og fremst gjelder det avfall som er blandet og dårlig egnet til gjenvinning.

De nye reglene innebærer strengere kontroll med å sende plast over landegrensene.

Nå må de som eksporterer avfallet dokumentere at transporten går til miljømessig forsvarlig behandling hos mottaker.

Hvis det går galt, kan de som sender søppelet bli nødt til å ta det i retur.

– Nå kan du ikke bare sende det av gårde til et ukjent land og håpe på det beste. Nå skal en vite hva man gjør. Og det er et betydelig fremskritt for miljøsaken og for å unngå gift i miljøet vårt, sier Rotevatn.

Strengere regler enn det som kreves

Nye klimatiltak fra Regjeringen

– Nå tar vi et viktig steg for å hindre mer plast i havet og for å få kontroll på plasten i verden og trygge miljøet vårt. Miljøkampen er aldri over, men vi skal være glad for de fremskritt vi gjør, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

I tillegg til de nye reglene om kontroll, innfører både Norge- og EU enda strengere regler enn det som kreves i avtalen.

Fra 1. januar blir det bare lov å eksportere plastavfall til OECD-land, altså i hovedsak rike industrialiserte land. All eksport til utviklingsland blir forbudt.

– Eksport av farlig plastavfall utenfor OECD blir totalforbudt fordi vi i dag, i de fleste tilfellene, ikke kan stole på at det blir håndtert forsvarlig, sier Rotevatn.

Generalsekretær i Verdens naturfond, Karoline Andaur, er svært fornøyd med de nye reglene.

– Det synes jeg er kjempebra. Vi vet at det i dag foregår ukontrollert handel med plastavfall over hele verden. Det fører til at det dumpes enorme mengder plast i utviklingsland som ikke klarer å håndtere det, sier hun til NRK.

Kraftig økning i år

Produksjonen av plast øker år for år. Anslag tyder på en dobling av produksjonen frem mot 2050.

Koronapandemien har ført til en kraftig økning i bruken av plast i 2020. For å beskytte seg mot smitte blir mer plast pakket inn i plast. Også smittevern-utstyr inneholder mye plast.

Så langt er det ikke klart hvor mye mer plast som blir brukt i år.

Tall fra kinesiske Wuhan, der viruset først ble oppdaget, viser at sykehusene i byen brukte 280 tonn plast per dag da pandemien raste for fullt. Det normale er 40 tonn per dag, går det frem av en rapport om plastgjenvinnings-industrien.

9 prosent gjenvinnes

WWF sto tidligere i høst bak TV-aksjonen som gikk til nettopp bekjempelse av plastsøppel i havet

En undersøkelse fra GRID-Arendal viser at bare rundt 9 prosent av plastavfallet i verden blir resirkulert.

– Resten vet man ikke hva som skjer fordi man har ikke kontroll på plasthandelen i verden, sier Andaur.

Har skrekkhistorier

Karoline Andaur, WWF

– Ukontrollert handel med plastavfall har ført til åpne søppelfyllinger, brenning av avfall, farlige helseforhold ved ulovlige søppelmottak og ikke minst at plast havner ut i naturen. Det er det vi nå stopper, sier generalsekretær i Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Foto: Kristian Elster / NRK

Frem til for snaut tre år siden, importerte Kina nesten halvparten av all plast i verden.

Etter at Kina fra starten av 2018 stoppet mottaket av all plast, har andre land i Asia som Vietnam, Indonesia og Malaysia overtatt som mottakere av plast.

– Vi vet at de landene ikke har tilfredsstillende måter å kunne gjenvinne plasten på, sier Andaur.

Miljøminister Rotevatn sier at han ikke vil henge ut enkeltland, men kjenner til at plast som ikke behandles slik det skal.

– Vi har en del skrekkhistorier på at ikke trygt plastavfall er blitt sendt av gårde og i praksis blitt håndtert av mafialignende organisasjoner som skal tjene penger på det. Deretter havner det på dynga eller i verste fall i havet uten at noen har kontroll på det. Slik kan det ikke være, sier ministeren.

I samarbeid med Interpol, la WWF la i august en rapport som viste at mye kriminalitet foregår i forbindelse med kjøp og handel med plast.

– Plast er et verdifullt materiale. Det er mye ulovlig aktivitet som gjør at når Interpol så på dette fant de at det er enormt mye penger i omløp, sier Andaur.

Vil ha global avtale

WWF mener at neste skritt i kampen mot plast er å få på plass en global avtale mot plastforsøpling.

Rotevatn sier at Norge har tatt initiativ til å få en svær global avtale som skal løse det.

– Nå har vi fått støtte fra over 100 land og, ikke minst, tung faglig støtte for at dette trengs. Det jobber vi videre mot. Miljøkampen er aldri over, men vi skal være glad for de fremskritt vi gjør, sier han.

Andaur oppsummer hva som må til: – Kort sagt; vi må få ned bruken av plast og den plasten vi bruker må inn i et system for resirkulering.

Vi sorterer, vasker, bretter og stapper, men hvor godt klima- og miljøtiltak er kildesortering? Andreas Wahl sjekker hva som skjer med søppelet vårt.

Vi sorterer, vasker, bretter og stapper, men hvor godt klima- og miljøtiltak er kildesortering? Andreas Wahl sjekker hva som skjer med søppelet vårt.

Mens du har lest denne artikkelen har det havnet 0.0 tonn plast i havet. Det tilsvarer 0 flasker eller 0 bleier.

Mens du har lest denne artikkelen har det havnet0,0 tonnplast i havet

Det tilsvarer 0 flasker eller 0 bleier.

Ta quizen og redd hvalen

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger