Hopp til innhold

Nordsjødykkerne fikk medhold i Strasbourg

Den norske stat er dømt for brudd på menneskerettighetene. Domstolen i Strasbourg har kommet frem til at nordsjødykkerne skulle fått informasjon om farene ved dykkingen.

- Vi har mange å takke for seieren

Magn Muledal

Tidligere offshoredykker Magn Muledal jubler over dommen fra Strasbourg.

– Vi betrakter dette som en full seier. I dag er det skrevet arbeiderhistorie, sier Eyvind Mossige, juridisk leder i LO-forbundet Industri Energi til NRK.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg mener staten er ansvarlig for manglende informasjon om farene ved dykkingen.

Dykkerne er tilkjent en kompensasjon på 8000 euro hver.

I tillegg får dykkerne dekket alle saksomkostninger.

– Full seier?

– Vi betrakter det som en full seier. Det er selvsagt ikke alle punkt vi har vunnet frem på, men de viktigste punktet er at dykkerne ikke har fått informasjon om faren ved dykkingen, sier Mossige.

Nordsjødykker: – Torde ikke tro på dette

Magn Muledal er en av de sju dykkerne som vant frem i Strasbourg.

– Det føles helt utrolig at vi har vunnet fram. Det er det vi har håpet på hele veien. Vi håper nå staten tar til fornuft og tar ansvaret, men jeg ser at staten har fått medhold på enkelte punkter i dommen, sier Magn Muledal.

– Jeg la lista lavt, og torde faktisk ikke tro på dette resultatet, sier en fornøyd Magn Muledal etter dommen.

Staten er ikke erkjent erstatningspliktig for de fysiske og psykiske skadene dykkerne har lidt.

Dermed unngår staten i første omgang store summer i erstatningsbeløp.

– Nå må vi gå i dialog med staten etter at vi har fordøyet dommen skikkelig, og hvis vi ikke kommer til enighet om økonomisk tap, må vi vurdere en begjæring om ny sak i Høyesterett. sier Mossige.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

- I dag er det skrevet arbeiderhistorie

NETT-TV: Eivind Mossige, juridisk leder i Industri Energi, kommenterer dommen.

– Dette er stort

– Nå har vi seiret mot staten. Dette er stort for oss dykkere og familiene, sier Henning Haug, leder i Offshoredykkerunionen (ODU).

Han påpeker at kampen har vært lang og hard frem mot denne dommen.

– Det er et skår i gleden at vi har mistet mange kollegaer underveis. Det er veldig synd, men det får vi ikke gjort noe med det, sier Haug.

Dykkerne mener at staten nå må starte nye forhandlinger.

– Ballen ligger først og fremst hos staten. Det er de som har mulighet til å ta initiativ til videre forhandlinger. Det er også en mulighet å gjenopprette høyesterettssaken. sier Heike Bentsen, advokat i LO.

Henning Haug opplyser på pressekonferansen at dykkerne har beregnet det gjennomsnittlige tapet til 8,5 millioner kroner.

Norsk dommer stemte mot

Dykkerne vant frem med fem mot to stemmer. Det var en norsk og en dansk dommer som stemte mot.

– Det er interessant å se, kommenterer Mossige.

– Det var nesten å forvente at de skulle gå mot, ler Muledal.

Kamp i flere tiår

Det er sju dykkere som har saksøkt staten, men saken har prinsipiell betydning for mange flere.

– Dersom dykkerne skulle vinne frem vil det formelt være mulig å gjenåpne Høyesterettssaken. Deretter vil vi kunne jobbe videre med den enkelte dykkers erstatningskrav, sa advokat Erik Johnsrud til NRK i går.

Nordsjødykkernes kamp for erstatning har pågått i flere tiår.

Dykkerne mener jobben de gjorde for staten fra oljeeventyret begynte på 1960-tallet helt fram til 1990 har påført dem store helseskader, og de krever millionbeløp i erstatning.

Etter flere runder i det norske rettsapparatet, har dykkerne saksøkt staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Har utbetalt 600 mill. i kompensasjon

Den offentlig oppnevnte granskingskommisjonen (Lossius-kommisjonen) avga sin rapport 31. desember 2002 (NOU 2003:5), og konkluderte med at staten kunne være ansvarlig for de skader som nordsjødykkerne hadde pådratt seg.

Dette førte til at Stortinget vedtok en kompensasjonsordning som ga den enkelte dykker en utbetaling på inntil 2,5 millioner kroner, og i tillegg oppreisning på 200.000 kroner.

Ytring: Nordsjødykkernes virkelighet

Det er så langt utbetalt cirka 600 millioner kroner til dykkere og etterlatte gjennom kompensasjonsordningen, opplyser Arbeidsdepartementet.

Uenigheten med dykkerne går på om Staten har et juridisk ansvar for de skader de er påført, og dykkerne har gått til sak mot Staten for å få større erstatninger.

Leder i Offshoredykkerunionen (ODU), Henning O. Haug, forklarer hvorfor dykkerne mener kompensasjonen på 2,5 millioner ikke er nok.

– De hadde 30 år igjen til pensjonsalder. Hvis man taper 500.000 i året, er regnestykket enkelt. Kompensasjonen er ikke i nærheten av det økonomiske tapet. I tillegg mistet mange hus og hjem, og har vært gjennom skilsmisser, sier Haug.

Seks år i retten

I 2007 var den første saken mellom dykkerne og staten oppe i retten. Den gang gikk dykkerne av med seieren i Oslo tingrett og tre dykkere fikk millionerstatning.

Men staten anket og fikk medhold, først i lagmannsretten i 2008 og senere i Høyesterett i 2009.

Retten mente staten ikke hadde erstatningsansvar for skader dykkerne pådro seg i oppdrag fra oljeindustrien.

– Da Høyesterett sa at staten ikke kunne stilles ansvarlig, var det bare en vei for oss, sier Haug.

– Helt avgjørende for oljeproduksjonen

– Innsatsen til Nordsjødykkerne var helt nødvendig. Det fantes rett og slett ikke andre alternativer på den tiden, mener historiker Trude Meland ved Norsk Oljemuseum i Stavanger.

I mange år var det nemlig dykkere som utførte alle viktige oppgaver på havbunnen. De gjorde oppmålinger, tok prøver, festet og fjernet brønnhoder og monterte rør. Alt utstyr som skulle brukes på bunnen, ble installert og inspisert av dykkerne.

– Uten det arbeidet de la ned under ekstremt vanskelige forhold, hadde det aldri vært mulig å komme i gang med utbyggingen av olje- og gassfeltene så tidlig på norsk sokkel, sier Meland.

Først på 90-tallet kom det fjernstyrte undervannsfartøyer som kunne sikre brønnhoder, stenge ventiler og legge rørledninger uten at man trengte å sende dykkere ned på dypet.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ