Hopp til innhold

Nordmenn har historisk høy gjeld

Den høye gjelden kan bli kritisk for norske husholdninger hvis boligprisene faller og renta øker.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

FINANSIELL STABILITET: Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank har laget en rapport om sårbarheten og risikoen i norsk økonomi.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Utsiktene for norsk økonomi har blitt mørkere. Oljeprisen har falt og det vil sannsynligvis bli en svakere utvikling i oljeinvesteringer enn vi har trodd til nå, sier Øystein Dørum, sjefsøkonom i DNB.

I formiddag publiserte Norges Bank sin rapport om sårbarheten og risikoen for det finansielle systemet i landet. Rapporten viser at det samlede gjeldsnivået for norske husholdninger er historisk høyt i forhold til verdiskapningen
i fastlandsøkonomien.

Gjeldsveksten har avtatt etter finanskrisen, men gjeldsnivået har likevel blitt liggende på et høyt nivå. Og gjelden har økt raskere enn inntekten.

Oljeprisen

– Den høye gjelden i norske husholdninger gjør økonomien veldig sårbar for omslag. Og det omslaget er vi kanskje i ferd med å se starten på nå, sier Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management.

Olav Chen peker spesielt på utviklingen i oljebransjen som en viktig faktor fremover.

Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand

SÅRBAR: Olav Chen snakker om det verste scenarioet vi kan se for oss.

Foto: Storebrand

– Det er et stemningsskifte i oljebransjen med nedbemanning og lavere oljepriser. Oljesektoren står for omlag 10 prosent av den samlede norske økonomien, men enkelte beregninger viser at den indirekte effekten ved omslag kan ramme opp mot en tredjedel av den norske økonomien, sier Chen.

– Hvis oljeprisen synker videre vil arbeidsledigheten i oljesektoren øke ytterligere. Det vil kunne spre seg videre i landet og sette i gang en negativ spiral som kan gi bankene trøbbel om høyere arbeidsledighet i hele landet bidrar til at en boligboble sprekker. Det er jo det verste scenarioet vi kan se for oss.

Klarer å betale

Samtidig som gjelden er høy har bankene opplevd svært lite mislighold av lån fra kundene. Husholdningene sitter også igjen med mye mer penger etter å ha betalt skatt, renter og alminnelige forbruksutgifter.

Høyere gjeld gjør derimot husholdningene mer følsomme for rentehevinger og eventuelle fall i boligprisen.

«Målt i faste priser vil en økning i utlåns- og innskuddsrenter på 1 prosentenhet i dag redusere husholdningenes samlede margin med tre til fire ganger mer enn tidlig på 2000-tallet.», skriver Norges Bank i rapporten.

– En trøst er at det er lite sannsynlig med høy arbeidsledighet og høye renter på samme tid. Dersom arbeidsledigheten stiger vil styringsrenten være lav og vi har en rik stat som kan bruke penger til å bygge bo over nedturer og smøre omstillinger, sier Dørum.

Lavere kjøpe kraft

Hvis vi ser for oss at både rentene øker og boligprisene faller vil 65.000 husholdninger sitte med høy gjeld, ha lav betalingsevne og dårlig pantesikkerhet. Rentebelastningen vil få en særlig betydning for husholdninger midt i 30-årene, som er de med høyest gjeld i forhold til inntekt.

«En må tilbake til den norske bankkrisen for å finne en periode med et så kraftig fall i konsumet,» konstaterer rapporten.

Norges Bank fastslår at en renteendring vil virke vesentlig sterkere i dag enn for 15 år siden.

-Med utviklingen i det internasjonale rentebildet hvor Sverige kutter renten som idag og Eurosonen er nødt til å holde nullrenten lav i lang tid, er det likevel ikke utsikter til noe annet enn lave renter i Norge i lang tid heller, sier Chen.

– Det vil kanskje bidra til å holde gjeldsveksten og boligmarkedet oppe, men spørsmålet er om forverring av arbeidsmarkedet og økt arbeidsledighet vil dominere over renteutsiktene.

AKTUELT NÅ