NRK Meny
Normal

Nokas-dømte Schumann og Betew skal løslates

Høyesterett opphever lagmannsrettens dom, og sier at Nokas-dømte Kjell A. Schumann likevel kan prøveløslates fra forvaring om kort tid. Det bekrefter Schumanns forsvarer, Fredrik Brodwall, overfor NRK. Også Metkel Betew løslates.

Metkel Betew og Kjell Alrich Schumann

LØSLATES: Metkel Betew (t.v.) og Kjell A. Schumann (t.h.) var de eneste to som ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år etter Nokas-ranet i Stavanger for ti år siden. nå skal de løslates, har Høyesterett bestemt.

Kjell Schumann ble løslatt av Norges Høyesterett. De begrunner det med at det ikke lenger er nærliggende fare for at han skal begå noen form for forbrytelser som kan krenke andres liv, helse eller sikkerhet, forklarer Brodwall.

Ifølge forsvareren kan Schumann løslates fysisk fra fengsel om kort tid, men først må friomsorgen ha på plass alle formaliteter rundt vilkårene som er satt.

– Der er det meste allerede klart på forhånd, så han kan løslates innen svært kort tid, trolig to dager, sier Brodwall.

Høyesterett var enig med lagmannsretten i at det ikke lenger var en nærliggende gjentakelsesfare, og at vilkåret for fortsatt forvaring derfor ikke var oppfylt. Det ble lagt vekt på at domfelte i forvaringstiden både hadde tatt utdannelse, og at han blant annet ved jevnlig kontakt med psykolog hadde tatt skritt for å bearbeide sider ved sin personlighet som kan ha sammenheng med hans tidligere kriminelle virksomhet.

Høyesteretts vurdering av Kjell Schumann

– Schumann er naturligvis svært glad for dette, og at han nå endelig skal kunne trekke seg tilbake og leve et alminnelig liv og være ferdig med dette, legger forsvareren til.

Ulik vurdering i lagmannsretten

Kjell A. Schumann og Metkel Betew var de eneste to som ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år etter Nokas-ranet i Stavanger for ti år siden.

Schumann erkjente i lagmannsretten at det var han som avfyrte skuddet som
førte til at politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under ranet. Betew fikk forvaringsdommen for sin tunge forhistorie med gjentatte grove ran, sett i sammenheng med hans personlighet og levemåte.

Begge ba seg prøveløslatt etter at minstetiden var sonet.

Lagmannsretten kom til to forskjellige avgjørelser i løslatelsesbegjæringene. Eidsivating lagmannsrett kom 13. juni til at Schumann ikke kan prøveløslates, mens Borgarting lagmannsrett to uker senere sa ja til løslatelse av Betew.

Dermed ble begge dommene anket til Høyesterett, av henholdsvis forsvaret og aktoratet. Partene var uenige om lovforståelsen. Spørsmålet var ifølge NTB om en forvaringsdømt automatisk har krav å prøveløslatelse dersom det ikke er gjentakelsesfare.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tormod Haugnes og Marius Dietrichson

Statsadvokat Tormod Haugnes (t.v.) og Betews forsvarer, Marius Dietrichson (t.h.) har ulik oppfatning om de to Nokas-ranerne burde løslates.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Skal trekke seg tilbake på gården

Høyesterett er enig med lagmannsretten i at det i dag ikke lenger er nærliggende gjentakelsesfare, og at vilkåret for fortsatt forvaring ikke er oppfylt. Det ble lagt vekt på at domfelte under soningen har tatt videregående skole og flere universitetsfag, og at han er reelt motivert for å ta utdanning. Han har ikke rusproblemer og har god støtte fra familien, og lagmannsretten har antatt at han vil overholde vilkåret for prøveløslatelse om ikke å ha noen kontakt med kriminelle miljø.

Høyesteretts dom for Metkel Betew

Forsvareren er glad for at de har fått medhold i sin forståelse for loven, og mener at avgjørelsen i Høyesterett er prinsipielt riktig.

– Nå skal Schumann trekke seg tilbake til gården på Finnskogen hvor han har vokst opp, og hvor han har arbeid.

– Han er nå underlagt vilkår om at han må oppholde seg der, og være under kontroll fra friomsorgen. Det er i tråd med Schumanns planer også, sier Brodwall.

– Betew fornøyd med å bli løslatt

Også Betews forsvarer Marius Dietrichson sier til NRK at hans klient er fornøyd med å bli løslatt.

– Han er tilfreds med å bli løslatt. Han blir løslatt så snart forholdene ligger til rette for det i nær framtid. Han vil da fortsette studiene sine på universitet i Oslo, sier Dietrichson.

– Hans straffbare forhold ligger nå mange, mange år tilbake i tid, og hans personlige egenskaper er nå av en helt annen karakter enn de var den gang, understreker forsvareren.

Ifølge Dietrichson må Betew følge strenge vilkår for at han skal kunne være fri, og ikke havne i fengsel igjen.

– Det er oppfølgning av Kriminalomsorgen, opphold på fastsatt bopel, fortsette i gitt arbeid og studier, og ikke ha kontakt med personer som tilhører et belastet miljø. vilkårene er meget strenge og vil vare i flere år, sier forsvareren.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fredrik Brodwall og Kjell Schumann

Forsvarer Fredrik Brodwall (t.v.) sammen med Kjell a. Schumann i en av rundene i lagmannsretten.

Foto: Brenden, Jo E. / NTB scanpix

Aktor: – Tror folk vil reagere på løslatelsen

Statsadvokat Tormod Haugnes var aktor i Nokas-saken. Han reagerer på at Høyesterett kom fram til at Betew og Schumann skal løslates.

– I utgangspunktet er jeg litt skuffet over at vi ikke fikk medhold i lovforståelsen, men vi var forberedt på at dette kunne bli utfallet, sier Haugnes til NRK.

Han tolker dommen fra Høyesterett som en invitasjon til lovgiverne å gå nærmere inn på problematikken rundt løslatelse etter minstetid i forvaringsdommer.

– Det er lovforståelsen som jeg er enig i her, og som jeg mener lovgiverne må ta tak i. Det andre er, uansett hvilken lovforståelse man har, om disse konkret burde prøveløslates. Jeg mener at det ikke er forsvarlig å løslate disse nå, sier statsadvokaten.

Aktor tror løslatelsen også føles feil for nordmenn flest.

– Det tviler jeg ikke et øyeblikk på, at folk reagerer, sier statsadvokaten.

Også bombedømt drammenser løslates

Høyesterett har også behandlet begjæringen om prøveløslatelse for en mann, som i 2005 ble dømt til forvaring i 15 år med en minstetid på 10 år for drapsforsøk på sin tidligere ektefelle i Drammen. Også han ble prøveløslatt torsdag.

Lagmannsretten kom til at det ikke forelå nærliggende fare for gjentakelse av alvorlig vold mot den fornærmede, og han ble derfor prøveløslatt. Statsadvokaten anket til Høyesterett.

Høyesterett har behandlet de tre sakene under ett for å komme fram til hvilke vilkår som skal gjelde for løslatelse av forvaringsdømte, og var enige i at det ikke lenger er fare for at de tre skal være en fare for samfunnet.

Olav Rønneberg kommenterer løslatelsen

NRKs krimkommentator forklarer hva som ligger i løslatelsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger