Hopp til innhold

Nesten 500 sykehusansatte tas ut i streik

Det ble brudd i meklingen mellom partene i sykehusoppgjøret. Nesten 500 er tatt ut i streik fra onsdag morgen.

St. Olavs Hospital

87 personer tas ut i streik ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rett etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt ble det klart at det blir streik i sykehusoppgjøret.

Arbeidstakerorganisasjonene YS Spekter og Fagforbundet ønsker at også ansatte som jobber under 20 prosent skal få tjene opp pensjon.

– Vi mener det er blodig urettferdig at de lavest lønte i sykehusene ikke får pensjonsopptjening fra første krone, sier nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen til NRK.

Odd-Haldgeir Larsen, Fagforbundet

Odd-Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet

Foto: Presse / Fagforbundet

Ifølge Fagforbundet vil de med lavest lønn, 75 prosent av dem kvinner, få en pensjonsbeholdning på bare inntil 300.000 når de går av med pensjon.

– Det er svært provoserende at sykehusene nekter noen ansatte den grunnleggende tryggheten som følger med en tjenestepensjonsordning. Det koster sykehusene så lite, men har stor betydning for dem det gjelder, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, som er forhandlingsleder i YS Spekter.

Vil heller gi større stillingsprosent

– Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går utover det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne.

Det sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen.

Herlof Nilssen

Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse

Foto: Helse Vest

Ifølge Nilssen vil kravet koste sykehusene omkring 100 millioner kroner per år.

– Det framstår også urimelig at vi skal være frontfaget på dette. Vi har sagt at de få dette gjelder som har fast stilling hos oss, kan få en økt stillingsprosent slik at dette ikke blir noe tema. Dermed har vi strekt oss langt for å møte arbeidstakernes krav.

Men Fagforbundet lar seg ikke lokke av tilbudet om økt stillingsprosent.

– For oss er kravet ufravikelig. Vi snakker om mellom seks og ti tusen personer som står oppi dette til daglig. Og hvis de hadde større stillingsprosent så ville ikke kravet vårt koste en noe, for da får de jo uansett pensjon fra første krone, sier nestlederen i Fagforbundet.

Skal ikke ramme liv og helse

303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus tas ut av LO Stat. I tillegg tar YS Spekter ut 190 medlemmer i Helse Bergen, ved St. Olav, og sykehusene Sørlandet og Østfold.

Streiken går ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport.

Kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander sier streiken kan få konsekvenser for driften på Haukeland sykehus.

– Det vil være noe redusert kapasitet på transport, reinhald og administrasjon, men Helse Bergen gjør det de kan for legge til rette for pasientene.

Fagforbundet bedyrer at streiken ikke skal gå ut over liv og helse. Larsen vil ikke tippe på hvor lenge streiken vil vare, men sier de er rede til å trappe den opp hvis det er det som kreves for å få en løsning.

På arbeidsgiversiden frykter de derimot at streiken skal gå utover pasientene.

– Det beklager vi veldig sterkt, sier Nilssen i Spekter Helse.

AKTUELT NÅ