Navarsete urolig for streiken

Kommunalminister Liv Signe Navarsete følger nøye med på storstreiken, og er bekymret for konsekvensene.

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete vil ikke stille penger til disposisjon for å løse streiken.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

– Vi er bekymret for konsekvensene dette får. Vi følger nøye med, men vi forventer at det som måtte være av situasjoner som kan være i fare for liv og helse blir tatt hånd om, sier Navarsete til NRK.

Storstreik

I dag ble streiken i kommunen trappet opp og hele 45.000 kommuneansatte er ute i streik. Det betyr at hver tiende kommunalt ansatt i barnehager, skoler, sykehjem og andre kommunale tjenester er tatt ut i streik.

Konsekvensene av streiken har dermed blitt betydelig større. Dersom streiken truer liv og helse til pasientene kan regjeringen tvinge frem en løsning gjennom tvungen lønnsnemnd, og flere kommuner vurderer nå å gjøre som Bergen kommune gjorde mandag - å permittere ansatte på grunn av streiken.

– Jeg kan ikke si hvor langt unna vi er en lønnsnemnd. Det vil de kommende dagene vise, men håper og har tiltro til at partene arbeider konstruktivt for å komme frem til en løsning, sier Navarsete.

– For tidlig

– Vi får daglige rapporter fra helsetilsynet i fylkene, og på bakgrunn av dem danner vi oss et bilde av tilstanden rundt i landet. Konklusjonen så langt er at streiken ikke setter liv og helse i fare, sier Hanssen til NTB.

Han understreker at det er for tidlig å vurdere virkningene av utvidelsen som ble iverksatt fra arbeidstidens begynnelse onsdag.

– Vi er opptatt av at det skal være god kontakt mellom partene og at søknader om dispensasjoner blir behandlet på en forsvarlig måte. På begge disse områdene synes det som partene opptrer ansvarlig, sier Hanssen.

Avviser pengekrav

Flere har spekulert i om Regjeringen nå vil bidra med midler for å løse den fastlåste situasjonen.

– Skal det være mulig å finne en løsning på konflikten i kommunesektoren, må Regjeringen øve et betydelig press på KS, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Dette kravet avviser Regjeringen.

– Vi har ikke vurdert å stille penger til disposisjon til rådighet, sier Navarsete.

Ifølge partene skal streikeviljen være stor blant de streikende, og en undersøkelse Unio har gjort viser at det to av tre nordmenn støtter deres streik.

Ingen planlagt opptrapping

– Vi jobber for at konflikten kan løses så fort som mulig, slik at skoler, barnehager og sykehjem kan komme tilbake i normal drift, sier administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng, i en pressemelding onsdag morgen.

Onsdag formiddag hadde det i følge partene ikke vært noen kontakt for å finne en løsning.

Foreløpig har ingen av de streikende organisasjonene annonsert en ytterligere opptrapping.

SISTE NYTT

Siste meldinger