Hopp til innhold

Full strid om LOs nei i lønnsoppgjøret: – Blank løgn

LO-leder Peggy Hessen Følsvik går hardt ut mot arbeidsgiversiden og mener de farer med blank løgn.

Streik LO

LØGN: LO-leder Peggy Hessen Følsvik går hardt ut mot Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og hevder han farer med blank løgn. Mandag møtte hun streikende bygnings- og anleggsarbeidere i Oslo sentrum.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Skal man først lekke fra taushetsbelagte forhandlinger, bør man holde seg til sannheten, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

I Politisk kvarter mandag hevdet Stein Lier-Hansen i Norsk Industri at de i forhandlingene strakte seg langt for å komme arbeidstakerne i møte.

Han mente også at skissen som lå på bordet ville oppfylle LOs krav om kjøpekraftforbedring.

– Jeg tror ikke jeg bryter taushetsplikten ved å si at megleren la frem en skisse han tenkte ville tilfredsstille LOs krav, altså økt kjøpekraft, sier Lier-Hansen.

– Jeg mener bestemt det ville føre til reallønnsvekst for alle, legger han til.

Nå reagerer Følsvik på Lier-Hansens fremstilling i NRK, og bruker sterke ord:

Når Stein Lier Hansen sier til NRK at alle våre medlemmer ville fått kjøpekraftsøkning med tilbudet som lå på bordet, så er det blank løgn.

Stein Lier-Hansen slår hardt tilbake mot Følsviks påstand om løgn, og hevder at heller ikke LOs krav i forhandlingene ville garantert kjøpekraftforbedring for alle.

– Jeg er ikke enig med Peggy, og hvis hun virkelig mener at hun kunne garantert alle sine medlemmer økt kjøpekraft så ville hun heller ikke kunnet oppnå det med det som var LOs krav, svarer Lier-Hansen.

NRK forklarer

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva forhandler de om?

I år er det mellomoppgjør. Det vel si at partene bare forhandler om penger. Det er arbeidstakerorganisasjonen LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som starter med forhandlinger for privat sektor.

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva er frontfagsmodellen?

Lønnsoppgjørene i Norge gjøres etter frontfagsmodellen. Det betyr at privat, konkurranseutsatt industri forhandler først. Det setter en mal for oppgjørene for andre grupper. 

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva krever LO?

LO krevde reallønnsvekst, det vel si at lønna må øke mer enn den antatte prisstigningen på 4,9 prosent. NHO ville ikke love reallønnsvekst, men mente at lønnsevnen hos bedriftene måtte bestemme.

Partene i frontfaget ble enige om en ramme på 5,2 prosent.

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva med de som ikke er i frontfaget?

Ansatte i offentlig sektor forhandler i egne oppgjør. Flere grupper i det offentlige mener det er mulig å gi høyere lønnstillegg innenfor frontfagsmodellen. 

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hvordan foregår forhandlingene?

Lønnsoppgjør begynner med forhandlinger som kan føre til enighet eller brudd. Ved brudd blir det mekling hos Riksmekleren. Fører ikke meklingen fram, kan det bli streik. 

Skisse på 5.2 prosent

NRK har fått bekreftet at skissen fra riksmekleren – som LO forkastet søndag – baserte seg på flere elementer for å nå en total ramme på 5,2 prosent:

  • Sentralt tillegg til alle: 1,9 prosent
  • Lønnstillegg som følger med fra i fjor: 1,4 prosent
  • Såkalt glidning, altså lønnstillegg som gis lokalt: 1,9 prosent

Det er størrelsen på de lokale tilleggene striden nå står om.

Den såkalte glidningen, altså det lønnstillegget som kan fremforhandles lokalt på arbeidsplassene, har LO-lederen kalt «monopolpenger».

Årsaken er at Følsvik mener store arbeidstakergrupper ikke vil kunne få så store lønnstillegg lokalt.

Uten de lokale tilleggene ville tilbudet som lå på bordet utgjort 3,3 prosent, mens Teknisk beregningsutvalg (TBU) har beregnet en prisvekst i år på 4,9 prosent.

Streik Mondelez Freia

De streikende på Mondelez Freia var overrasket over at det ble streik. Men streikeviljen er stor og de håper det kommer noe godt ut av streiken. Foreløpig er det godt med sjokolade i butikkene forsikrer (fra venstre) Einar Os, Randi Borolien, Gøran Nyberg, Anett Skjefstad og Ann Lin.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Følsvik mener man i løpet av meklingen aldri var i nærheten av en skisse eller et tilbud som ville gitt reallønnsvekst for alle LOs medlemmer.

– Hvis NHO vil møte oss og snakke om et resultat som gir 5,2 prosent i faktisk lønnsøkning til alle våre medlemmer, da kommer jeg løpende til forhandlingsbordet, sier Hessen Følsvik.

Les også Vanskelig å henge med i ordjungelen om lønnsoppgjøret? Her får du en innføring

Penger

Krangler om taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om det som skjer i mekling. LO mener at arbeidsgiverne har brutt den lovpålagte taushetsplikten.

I Politisk kvarter sa Stein Lier-Hansen at skissen hadde en lønnsvekst «langt inn på femtallet»

– Jeg registrerer at arbeidsgiversiden har valgt å bryte den lovpålagte taushetsplikten og gå ut med et enkelttall som skal stamme fra riksmeklerens skisse, sier Følsvik.

Skal man først lekke fra taushetsbelagte forhandlinger, bør man holde seg til sannheten, og man bør fortelle hele sannheten.

Lier-Hansen mener imidlertid at han «selvfølgelig ikke» har brutt noen taushetsplikt:

– Det er det opp til riksmekler å avgjøre, så det tar jeg med knusende ro.

Men du sa i Politisk kvarter at ramma var på godt over 5 prosent?

– Ja, det har stått i media siden i går, svarer Lier-Hansen.

IKEA Furuset streik

300 organiserte i Handel- og kontor ved Ikea Furuset er i streik. -Vi har hatt reallønnsnedgang i de siste lønnsoppgjørene mens direktørene får millionbonuser, sier klubbleder Tormod Aarum.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Flere har diskutert hvorvidt skissen til løsning fra Riksmekleren kan offentliggjøres, men det vil ikke LO at skal skje.

Innstilte ferger og tomme ølkraner

Søndag ettermiddag ble det brudd i meklingen mellom arbeidsgiverorganisasjonen NHO og arbeidstakerorganisasjonene LO og YS.

Mandag morgen klokken 06.00 tok LO ut rundt 23.000 medlemmer, mens YS tok ut rundt 1500 medlemmer.

Innstilte ferger, tomme butikkhyller, stengte butikker og tomme ølkraner er noen stikkord. Også Oslo-hotellene Grand Hotel og Radisson Blu Plaza Hotel rammes av streiken.

Les også Ferge, industri og bryggeri rammes hardt av streiken

Streik. Kims Skreia

Det er første gang siden andre verdenskrig at det blir streik i frontfaget i et mellomoppgjør. For LOs del rammer streikeuttaket over 600 bedrifter, fergesamband og avdelinger rammes med, viser deres oversikt.

streik Stord

Verftet på Stord er rammet av streiken, med totalt 1900 ansatte som er tatt ut.

Foto: Olav Røli / NRK

Les også Slik blir du rammet av streiken

Streikende ansatte utenfor Ringnes

Varsler opptrapping

Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum sier at fjorårets høye bonuser og økte lederlønninger har bidratt til økt kampvilje hos LO.

– Vi er klare for å streike så lenge det kreves, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Allerede natt til søndag varslet LO en opptrapping av streiken. Dersom partene ikke finner en løsning vil ytterligere 15.000 LO-medlemmer bli tatt ut på fredag.

Dermed vil 38.000 LO-medlemmer være i streik.

AKTUELT NÅ