Én av fire gravide snusbrukere klarer ikke å slutte

Hver fjerde gravide kvinne som snuser klarer ikke å slutte før fødselen, ifølge ny forskning.

tar snus

Tobakksbruk er fremdeles utbredt i svangerskapet, ifølge ny undersøkelse. Gravide som trenger det bør få hjelp til å slutte, mener Folkehelseinstituttet.

Foto: Tora Krogh

I studien, som er utført ved Sørlandet sykehus, undersøkte forskerne bruken av snus og røyketobakk i svangerskapet til 10.000 fødende kvinner i Agder mellom 2015–2017.

Til sammen brukte ni prosent av alle gravide i undersøkelsen tobakk på begynnelsen av svangerskapet, og syv prosent på slutten.

Overført til nasjonalt nivå tilsvarer dette mer enn 3000 svangerskap per år, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Resultatene, som ble sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 2012-2014, viste at selv om flertallet sluttet med snus under graviditeten – fortsatte én av fire.

– Utviklingen tyder på at mange slutter med snus når de blir gravide, men at det er en «kjerne» som ikke klarer å slutte, forteller FHI-forsker Liv Grøtvedt.

Forskerne fant også ut at i begge periodene var bruken av både snus og røyketobakk mest utbredt i den yngste aldersgruppen fra 16–24 år.

Ifølge undersøkelsen betydde utdanning mye for sannsynligheten for å slutte med både røyk og snus i svangerskapet, og de med høyest utdanning hadde høyest sluttrater, ifølge Grøtvedt.

Prosentandel gravide som brukte tobakk i Agder-fylkene 2012-2017:

Prosentandel gravide som brukte tobakk i Agder-fylkene 2012-2017
Foto: Folkehelseinstituttet

Undersøkt for første gang

Dette er første gang på landsbasis at snusbruk og røyking blant gravide er undersøkt, ifølge forskningssjef Frode Gallefoss ved Sørlandet sykehus.

– Tradisjonelt sett har kvinner i Agder hatt høyere røyketall enn landsgjennomsnittet, men denne statistikken er nå nærmere halvert siden 2012.

Likevel bekymrer det Gallefoss at snusing før svangerskapet har økt. Gjennom perioden økte nemlig snusbruken for kvinner i aldersgruppen 25–34 år, og andelen unge kvinner som snuser økte fra 3,7 prosent til 8,8 prosent i perioden 2012–2017.

– Snusing før svangerskapet har gått opp fra cirka fire til cirka ni prosent, det er omtrent en dobling.

Kristin Jortveit og nyfødte Jannick deler barsel rom med Charlotte Lidahl og lille Sebastian

Agder-fylkene har elektroniske fødejournaler med komplette data både for snus og røyk blant fødende. Blant de gravide som røykte hadde 40 prosent ikke sluttet, men fortsatte å røyke, ifølge undersøkelsen fra Sørlandet sykehus.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Skremmende tall

Jordmor Anne Kristin Hamsund ved Sentrum Helsestasjon i Kristiansand, sier tallene er oppsiktsvekkende.

– Det er ikke helt inntrykket vi har her på kontoret på daglig basis, men jeg tenker dette er skremmende for barnet sin del.

Hamsund forteller at gravide ved første svangerskapskontroll blir spurt om de røyker eller snuser. Dersom de gjør det, er anbefalingen krystallklar:

– Da anbefaler vi dem sterkt å slutte. Det er assosiert med fare for tidlig fødsel, og lav fødselsvekt. Så det er ikke en ønskelig situasjon.

Anne Kristin Hamsund, jordmor Sentrum Helsestasjon Kristiansand.

Jordmor Anne Kristin Hamsund advarer mot å snuse under svangerskapet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Øker sannsynligvis risikoen for tidlig fødsel

Folkehelseinstituttet har tidligere konkludert med at dersom kvinner bruker snus i svangerskapet, er det sannsynlig med økt risiko for tidlig fødsel.

Forskning viser at bruk av snus, i likhet med røyking, kan føre til for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel, ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI).

Helsedirektoratet mener på sin side at snusing er like farlig som røyking når man er gravid.

Fortsatt vet man imidlertid lite om snusbruk i svangerskapet kan føre til senskader hos barnet.